Baggeren Willemsvaart nog tot half juli

Zwolle – Aannemer Van der Lee BV uit Bruchem is begonnen met het baggeren van de Willemsvaart, vanaf de IJsselallee tot de Katerveersluis. Naar verwachting zijn de werkzaamheden half juli afgerond. Het baggerwerk maakt onderdeel uit van een meerjarig project dat door de gemeente Zwolle, Waterschap Groot Salland en de provincie Overijssel wordt gefinancierd.

willemsvaart_5.jpg
Foto’s: Henk Tuinman

De baggerwerkzaamheden vinden geheel plaats vanaf het water, door middel van een ponton met kraan. De baqger wordt met kleinere transportschepen (beunen) afgevoerd via de Katerveersluis naar een overslag. Op de overslaglocatie aan de buitenzijde van de Katerveersluis wordt de bagger overgeladen in grote transportschepen. Deze voeren de bagger af naar IJsseloog, een rijksdepot voor zwaar verontreinigde bagger. In de periode dat de baggerwerkzaamheden plaatsvinden is de fietsbrug over de Willemsvaart op verschillende dagen niet beschikbaar. De brug zal dan omhoog staan om de transportschepen voor bagger te kunnen laten passeren. Wanneer de brug is afgesloten wordt tijdig met borden bekendgemaakt. Ook de omleidingsroute wordt hierop aangegeven.

willemsvaart_1a.jpg

willemsvaart_6.jpg

willemsvaart_3.jpg

Nieuwe Vecht Oost

Na een aanbestedingsprocedure is de uitvoering van het baggerwerk gegund aan aannemingsbedrijf Van der Lee. In de opdracht zit niet alleen het baggeren van de Willemsvaart, maar ook het gedeelte van de Nieuwe Vecht bij Berkum. Naar verwachting begint de aannemer begin juli dit jaar met het opschonen van dit traject. De omwonenden ontvangen ongeveer twee weken voor de start van de werkzaamheden een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Dit gedeelte van de Nieuwe Vecht is het laatste traject dat in Zwolle gebaggerd wordt en is volgens de planning begin oktober afgerond. Het totale baggerproject in Zwolle heeft dan ongeveer vijf jaar (2007-2012) in beslag genomen.

willemsvaart_2.jpg

Waarom baggeren?

Op de bodem van vrijwel iedere sloot, vijver, kanaal, gracht of rivier ligt een laag zwarte bagger, ook wel slib of specie genoemd. Bagger is een natuurlijk proces dat in principe bestaat uit zand, bladeren en dode waterplanten.

De sliblaag groeit ongeveer 1 à 2 centimeter per jaar. Op een gegeven moment is de laag zo dik dat het de opvang, doorstroming en afvoer van water belemmert. Te veel bagger kan vissterfte tot gevolg hebben door zuurstofgebrek. Bovendien kunnen ondiepe wateren gaan stinken: het water stroomt niet goed meer, bevat daardoor minder zuurstof en wordt in de zomer snel te warm. De scheepvaart kan vaak veel hinder hebben van het ondiepe water en woonboten raken in periodes van droogte de waterbodem en gaan hellen.

Meer informatie over baggeren is te vinden op www.baggeren.zwolle.nl.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. HansV; Even geplakt en geknipt vanuit het bovenstaande bericht.

  Te veel bagger kan vissterfte tot gevolg hebben door zuurstofgebrek. Bovendien kunnen ondiepe wateren gaan stinken: het water stroomt niet goed meer, bevat daardoor minder zuurstof en wordt in de zomer snel te warm. De scheepvaart kan vaak veel hinder hebben van het ondiepe water en woonboten raken in periodes van droogte de waterbodem en gaan hellen.


  Maak melding

 2. Snap ik, maar de Willemsvaart is afgedamd en gedempt. Er is is dus geen enkele sprake van stroming omdat het een -dode arm- is geworden.
  Scheepvaart is er ook niet, dus alleen die paar woonboten…

  Allerlei singeltjes in Zwolle (bv. in Zuid) worden nooit uitgebaggerd, af en toe wordt de wildgroei van waterplanten onder water gemaaid (dat is ook tekenend voor een natuurlijke onbalans)
  Kennelijk ook niet belangrijk voor de visjes..  Maak melding

Reageer