Resultaten ROVA wederom buitengewoon sterk

Zwolle – 21 mei jl. heeft de directie van NV ROVA HOLDING tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de resultaten gepresenteerd over het jaar 2011. Evenals 2010 zijn de resultaten goed. Naast een solide financieel resultaat worden ook beleidsdoelstellingen gerealiseerd zoals het ‘omgekeerd inzamelen’, een door ROVA, in samenspraak met de aandeelhoudende gemeenten ontwikkelde nieuwe aanpak van afvalinzameling.

In een tijd van economische crisis die zich ook in de afvalsector laat gelden, blijkt ROVA nu al enkele jaren op rij in staat een bestendige lijn in groei en resultaat te realiseren. Deels door uitbreiding van taken, deels door efficiency. Met de gepresenteerde cijfers worden de eerste resultaten zichtbaar van de nieuwe ontwikkelvisie van ROVA die medio 2010 samen met de gemeenten tot stand is gekomen. Op basis van die visie zijn de bedrijfsactiviteiten van ROVA verdeeld over drie pijlers, te weten grondstoffenbeheer, integraal beheer openbare ruimte en duurzame energie. Het streven daarbij is om de kosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken. Uit de resultaten over 2011 blijkt dat dit lukt. De nadruk ligt en blijft liggen op het beheersbaar houden van de kosten door, waar mogelijk , nog efficiënter te werken.

Jaarverslag online

In het jaarverslag, dat dit jaar voor het eerst volledig online is gepubliceerd (www.rova.nl/jaarverslag), wordt de koers van ROVA beschreven aan de hand van de thema’s: Afval is grondstof, Omgekeerd inzamelen, Sociaal beleid, Beheer openbare ruimte, Nieuwe energie, Innovatie, Voorlichting en educatie, Veiligheid, Gezondheid en milieu en Markt en overheid.

Artikel delen:

Reageer