Sterke toename subsidie-aanvragen bij Weeshuis

Stichting Het Hervormd Weeshuis heeft in 2011 € 178.000 verstrekt aan goede doelen in het kader van jeugd- en jongerenwerk te Zwolle. 59 projecten kregen een bijdrage van € 375 tot € 10.000. De gemiddelde giftgrootte bedraagt € 3.017 vergelijkbaar met die in 2010 € 3.032 (€ 177.836 over 58 giften).

Het aantal aanvragen in 2011 was 74 tegen 65 in 2010 (toename 14%); het aantal verzoeken dat niet aan de criteria voldeed steeg ook aanmerkelijk, van 8 in 2010 naar 15 in 2011. De behoefte aan subsidies van het Weeshuis neemt blijkbaar toe. Dit blijkt ook uit het sterk toegenomen aantal aanvragen in de eerste 5 maanden van 2012. Ten opzichte van voorgaande jaren is in 2011 aanzienlijk meer geld gegeven aan projecten van onderwijs en wijk- en buurtwerk.

De spreiding van de giften over de diverse categorieën was als volgt:

Cultuur: 33,8%

Onderwijs: 23,2%

Wijk- en buurtwerk: 17,3%

Gezondheidszorg: 14,6%

Sport: 4,2%

Algemeen Jeugdwerk: 4,0%

Kerkelijk werk: 2,9%

De verdeling qua giftgrootte was:

t/m € 1.000 14

t/m € 2.500 18

t/m € 5.000 18

t/m € 7.500 7

t/m € 10.000 2

Over 2011 werd een positief resultaat behaald van € 25.000 (2010 € 178.000) Het totaal beleggingsrendement op basis van marktwaarde van de beleggingen over 2011 was 2.5% (2010: 6.4%). De daling wordt veroorzaakt door niet gerealiseerde koersverliezen op aandelenfondsen. Overigens wordt slechts een beperkt deel van het vermogen in aandelenfondsen belegd; 31 december 2011 13,9% (eind 2010 16,0%).

Opvallend in de exploitatiecijfers is een vrijval van € 41.700 ( 2010 € 19.000) aan gedane toezeggingen uit het voorgaande jaar. Van 10 aanvragers, waaraan voor een bedrag van € 34.420 was toegezegd, is niets meer vernomen met betrekking tot het al dan niet doorgaan van hun project!

Het jaarverslag 2011 incl. de verkorte jaarrekening staat inmiddels op de website www.hervormdweeshuiszwolle.nl. Daar vindt u ook een overzicht van toezeggingen, de aanvraagprocedure, het aanvraagformulier en de resterende sluitingsdata voor 2012.

Artikel delen:

Reageer