Stadslandbouw kan zelfs in de raadszaal

Zwolle – GroenLinks geeft aan het eind van de eigen algemene beschouwingen (Perspectiefnota-behandeling) op 11 juni een vervolg aan eerdere acties rond stadslandbouw. De fractie laat dan zien dat stadslandbouw zelfs in de Zwolse raadszaal in de praktijk mogelijk is.

Tegelijk zal de fractie gloednieuw eigengemaakt informatiemateriaal tonen: een digitale handreiking, die onder ander aan de gemeente (ten behoeve van de site) wordt aangeboden. Deze bevat tips waarmee Zwolse burgers, al of niet gezamenlijk met anderen, concreet aan de slag kunnen met stadslandbouw. Van op eigen balkon tot in gezamenlijke tuinen. Daarbij wordt door GroenLinks een splinternieuwe, niet politieke, Zwolse stadslandbouw-website, met een informatiepunt voor vragen van burgers, gelanceerd. Wat is stadslandbouw?

Het fenomeen ‘stadslandbouw’ is in Nederland in opkomst. Stadslandbouw is de productie van groente en fruit in moestuinen, parken, achtertuintjes en zelfs op daken, in en rond de stad voor consumptie door bewoners. Stadslandbouw kan bestaan uit bijvoorbeeld eetbaar groen in de stad, plukfruit in parken en bij scholen, tuinen aanleggen op braakliggende grond en stadsinwoners in contact brengen met boeren.

Waarom Stadslandbouw?

Stadslandbouw is een manier om burgers in de stad dichter bij de oorsprong van hun voedsel te brengen. Maar ook is het een middel om de opwarming in steden door klimaatverandering te temperen. Het zorgt voor gezelligheid en sociale contacten. En het past ook in de ambitie van Zwolle om bewoners meer bij het groenonderhoud te betrekken, en in het beleid rond tijdelijk gebruik ontwikkellocaties, waar momenteel aan wordt gewerkt.

Stadslandbouw in Nederland…

Verschillende gemeentes in Nederland timmeren aan de weg met stadslandbouw. In Almere wordt landbouw bedreven op gronden waar volgens de plannen uiteindelijk op gebouwd zal worden, in Culemborg is de stadsboerderij Caetshage aangelegd, in Eindhoven zijn drie stadspoorten aangebracht als verbinding tussen platteland en stad, in Meppel is veel aandacht voor beleefboerderijen ook in de aanleg van wijken, in Amsterdam vinden onder de paraplu van Farming the City veel initiatieven plaats. Kortom, stadslandbouw leeft in Nederland.

…Stadslandbouw in Zwolle!

GroenLinks heeft bij het gemeentebestuur van Zwolle aandacht gevraagd voor stadslandbouw. De gemeente denkt hier positief over en wil graag initiatieven op dit gebied ondersteunen. Voor iedere Zwollenaar is er wel een mogelijkheid om iets aan stadslandbouw te doen. Het kan bijvoorbeeld gaan om mogelijkheden in eigen (volks)tuintjes, tegen gevels, op balkons, en zelfs op het dak. Maar het kan ook verder gaan. Met deze handreiking willen we inspiratie geven voor Zwolse initiatieven en sluimerende ideeën die al leven in Zwolle verder helpen.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Stadslandbouw? Oewww, er ligt een deftig perceeltje in Westenholte. Zowel te koop als te huur. Men lispelt dat de 1e (en enige?) keet van Zwolle daarop gevestigd is. 😀


    Maak melding

Reageer