CDA en CU Overijssel willen dubbele sporen bij Herfte

Zwolle – De Statenfracties van CDA en Christenunie in Overijssel willen een snelle aanpak van het knooppunt Herfte. De verschillende spoorknooppunten moeten integraal worden bekeken voor de beste oplossing. Laura Antuma: “Wij maken ons al jaren druk voor de opwaardering van de Vechtdallijnen ( Tussen Zwolle en Emmen en Twente-Drenthe), maar als het spoorknelpunt bij Herfte niet aangepakt wordt blijft het knoeien bij dit spoor”

Grootste knelpunt is het traject Zwolle-Herfte. In Herfte komen de treinen uit Emmen samen met de treinen uit Meppel. Martha van Abbema: “Al jaren zeggen deskundigen dat de extra treinen naar Groningen en Emmen in combinatie met de gewenste aansluitingen niet gaan passen. Er is al veel aandacht voor dit punt in de Tweede Kamer geweest. Er is zelfs door middel van de motie Koopmans in 2007 extra geld vrijgemaakt om dit soort knelpunten op te lossen, maar ProRail heeft steeds ontkend dat er een capaciteitsknelpunt is. Nu blijkt in maart ProRail eindelijk ontdekt te hebben dat het toch niet kan en is er een overbelastverklaring afgegeven. Dat betekent dat maatregelen onderzocht moeten gaan worden.” Volgens ProRail zijn er maar twee oplossingen: een dure fly-over, wat jaren kost om te realiseren, of een slechter treinproduct voor de reiziger. Volgens het CDA en de ChristenUnie is het beter om de sporen tussen Zwolle en Herfte te verdubbelen. “Ook dit kost een paar jaar, maar het is wel een robuuste oplossing. De treinen van en naar Emmen kunnen dan onafhankelijk van de treinen naar Groningen en Leeuwarden het station van Zwolle bereiken zodat er minder vertragingen zijn en de overstaptijden korter worden. Er zijn dan ook veel minder wissels nodig. Dat is veel beter dan een fly-over waarbij een deel van de treinen toch op elkaar moet wachten. Laura Antuma: “Wij vragen van Gedeputeerde Staten (GS) om bij ProRail aan te dringen deze variant te onderzoeken evenals het maken van een concreet plan voor het traject Herfte- Emmen, die eveneens onvoldoende capaciteit blijkt te hebben. We hebben daartoe schriftelijke vragen ingediend en zullen binnenkort in de commissie Mobiliteit hier over spreken met GS. “

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Zeker nu er vanaf december meer treinen van en naar Meppel gaan rijden (sowieso meer naar Groningen, wellicht meer naar Leeuwarden) en ook de lijn naar Emmen mogelijk meer materieel op wordt ingezet, zal dit traject van 4 kilometer plus de aansluiting een probleem worden.
  Nu vind ik een fly-over ten eerste niet in het landschap passen bij Herfte, maar zoals hierboven te lezen is, blijven de capaciteitsproblemen ook dan bestaan.
  Spoorverdubbeling (of in ieder geval een derde spoor) zou wel een oplossing kunnen zijn.
  Er speelt echter nog een praktisch probleem en dat is het spoor waarop de treinen van en naar Emmen vertrekken en aankomen. Dit zit vergeleken met de aansluiting Herfte “aan de overkant”. Kortom: de sporen van en naar Meppel dienen sowieso gekruist te worden, ook met spoorverdubbeling….


  Maak melding

 2. @Arie: overkruisen meteen bij het emplacement levert veel minder vertraging op, omdat de snelheid van de treinen daar lager ligt. Bij Herfte levert dit veel meer vertraging op.
  Maar het idee is uiteraard om de Emmer trein dan aan de oostzijde af te handelen. Dan heb je helemaal geen kruisende bewegingen meer met de hoofdlijn van/naar Meppel.


  Maak melding

Reageer