Zwolle positief uit veiligheidsonderzoeken

Zwolle – Zwolle doet het goed waar het gaat om de veiligheid in de gemeente. Uit de Veiligheidsmonitor, een vergelijking van grote Nederlandse gemeenten, komt naar voren dat Zwolle positief scoort. Ook uit de lokale Gebiedsscan komt de Overijsselse hoofdstad goed naar voren. Aandachtspunten voor de politie zijn er wel: woninginbraken, jeugdgroepen, geweld en de situatie van Antilliaanse Nederlanders.

Zowel de Veiligheidsmonitor als de Gebiedsscan informeren burgemeester en wethouders over de aandachtspunten in de stad waar het gaat om het veiligheid. De Gebiedsscan wordt opgesteld door de politie en bestaat onder meer uit achtergrondinformatie en trends. De Veiligheidsmonitor wordt onder verantwoordelijkheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek opgesteld, op basis van vragenlijsten. Centraal in dit bevolkingsonderzoek staan veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.

Aandachtpunten

De politie heeft op basis van met name de Gebiedsscan een aantal aandachtspunten voor 2012.

– Woninginbraken: Net als in Nederland en in de regio neemt ook in Zwolle het aantal woninginbraken toe. Zwolle zet extra in op het alerter maken van inwoners op inbraakgevoelige situaties (preventie) en op extra inzet om inbrekers te betrappen en bestraffen (repressie)

– Jeugd: de politie houdt extra aandacht voor jeugdgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra inzet, op flexibele tijden -bijvoorbeeld in het weekeinde. Daarbij wordt ook de ontwikkeling van de diverse groepen in de gaten gehouden.

– Geweld: geweldplegingen in het centrum zijn afgenomen, maar op andere plekken in de stad toegenomen. Gemiddeld is er geen toename van het aantal geweldplegingen, maar het onderwerp blijft aandacht houden.

– Antilliaanse Nederlanders: net als elders in het land kent Zwolle als gemeente vergelijkbare problemen met een deel van deze bevolkingsgroep. Het gaat dan om onder meer drugs- en vermogenscriminaliteit. Politie, gemeente en hulpverleners zetten gezamenlijk in op een effectieve aanpak. Het openbaar ministerie is betrokken bij de aanpak van een criminele Antilliaanse groep.

Zowel de Gebiedsscan als de Veiligheidsmonitor zijn volledig te raadplegen via de site van de gemeente Zwolle, www.zwolle.nl.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Veiligheid?????????????????????????? bezuineging??????????????????? waar halen ze het vandaan deze onzin. Oja de rekenkamer bij de gemeente maar kwa veiligheid gaat de gemeente Zwolle op hun bek


    Maak melding

Reageer