Stop op subsidie boodschappendienst WijZ en Frion

Zwolle – In Zwolle zijn er voldoende mogelijkheden voor wie ondersteuning nodig heeft bij  het in huis halen van de boodschappen. Dat blijkt uit een verkenning van de gemeente Zwolle. Het college van B&W vindt het daarom niet nodig dat er apart subsidie wordt verstrekt aan de boodschappendienst van WijZ en Frion.

WijZ kreeg in 2009 subsidie toegekend vanuit de innovatieregeling Wmo, bedoeld om samen met Frion een boodschappenservice op te zetten. De startsubsidie van in totaal € 100.000,- bleek niet voldoende. In 2011 bleek WijZ jaarlijks € 28.500,- voor coördinatie nodig te hebben, waarvoor ze bij de gemeente aanklopte. Het college van B&W kende € 14.500,- aan subsidie toe, voor het uitvoeren van de boodschappendienst tot 1 juli 2012. Maar het college besloot ook in kaart te brengen welke alternatieve boodschappendiensten Zwolle intussen kent.

Verschillende organisaties

Bij de start van de boodschappendienst van WijZ en Frion was er nog weinig boodschappenhulp voor mensen met een beperking beschikbaar. Inmiddels bieden verschillende organisaties een dergelijke service. Mensen kunnen terecht bij diverse supermarkten, de Algemene Hulpdienst (Vrijwilligerscentrale) en HulpRbij, een gratis service van studenten van Landstede. De Werkelaar en gereformeerde kerk De Fontein zijn van plan een boodschappenservice te starten. Daarnaast bieden verschillende verzekeraars gemaksdiensten, waaronder het doen van de boodschappen, en zijn er websites waar vraag en aanbod bijeenkomen.

Oplossing

Wethouder Erik Dannenberg: “Uitgangspunt is dat iedereen meedoet en dat de inwoner die dat niet kan, daarbij ondersteund wordt door mensen in de wijk, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de gemeente. Kan een Wmo-cliënt door zijn beperkingen geen boodschappen doen, dan gaan we samen op zoek naar een oplossing. Is er niemand vanuit het sociale netwerk die kan helpen, dan zijn er verschillende boodschappendiensten. Vanuit de gemeente blijven wij een vangnet bieden en zoeken we altijd samen met cliënten naar een oplossing.”

Wethouder Dannenberg: “We bekijken als gemeente zorgvuldig waar we de middelen voor inzetten.” Het door WijZ aangevraagde subsidiebedrag van € 28.500,- per jaar blijft binnen het Wmo-budget beschikbaar voor andere voorzieningen. 

Artikel delen:

Reageer