Stimulerende omgeving voor weerbare kinderen

Zwolle – Met de jeugd in Zwolle gaat het over het algemeen goed. Dat wil de gemeente Zwolle ook graag zo houden. Daarom zet de gemeente Zwolle, in samenwerking met de partners, in op de volgende punten in het jeugdbeleid: een geslaagde schoolloopbaan, weerbare kinderen en ouders, een omgeving die stimuleert en een ondersteuning als dat nodig is. Dit vormt de leidraad van de nota jeugdbeleid 2012.

In de uitvoering van het jeugdbeleid staat het perspectief van de jeugd centraal, dit houdt in dat het gewenste resultaat is het uitgangspunt is. Als het gaat om een geslaagde schoolloopbaan wil het college van burgemeester en wethouders onder andere de (taal)achterstand bij de start daarvan terugdringen. Ook het verzuim wordt tegengegaan om alle jongeren een goede startkwalificatie te laten halen. “Kinderen moeten in een veilige en stimulerende omgeving kunnen opgroeien”, aldus wethouder Filip van As. “Op die manier kunnen ze hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat kinderen weerbaar en gezond zijn.”’ Om die reden staan talentontwikkeling en voor jezelf op kunnen komen hoog op de agenda. Weerbaarheid tegen pesten, loverboys en om te kunnen gaan met de echtscheiding van de ouders, zijn zaken waar de komende jaren op wordt ingezet. Ook gezond gewicht en het tegengaan van alcoholmisbruik maakt hier deel van uit.

Het aanbod in de buitenschoolse opvang wordt meer en meer in verbinding met activiteiten op school, denk aan de brede scholen, culturele -en sportactiviteiten en peuterspeelzaalwerk. Dit wordt de komende jaren verder gebracht waardoor voor jongeren en kinderen zich ook in hun vrije tijd kunnen ontplooien. “Maar daarmee zijn we er niet”, zegt Van As, “we vinden het zeer onwenselijk als kinderen door armoede thuis niet goed mee kunnen doen. Daarom blijven we de komende jaren investeren in ondersteunde maatregelen.” Tot slot is er een grote rol voor cultuureducatie in het basisonderwijs, om de culturele ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Alle culturele instellingen krijgen nog nadrukkelijker opdracht om hieraan een bijdrage te leveren, aansluitend op de vraag uit het onderwijs.

Wilt u reageren op de nota? Dan kunt u voor 19 juli aanstaande uw reactie sturen naar:

Gemeente Zwolle
t.a.v. de heer J.W. Dollekamp
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

of per e-mail: secretariaat.mo@zwolle.nl

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer