Gratis cursus “Duurzaam Veilig Verkeersbeleid”

Zwolle – Veilig Verkeer afd. Zwolle biedt reeds een aantal jaren een “Opfriscursus Verkeersregels” aan waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan nieuwe verkeersregels en verkeerstekens. Voor het volgen van deze cursus bestaat nog steeds grote belangstelling.

In de afgelopen jaren zijn echter niet alleen veel verkeersregels en verkeerstekens gewijzigd maar worden ook steeds meer wegen veranderd en opnieuw ingericht. Denk bv maar eens aan de vele nieuwe wegmarkeringen, de aanleg van spitsstroken en turborotondes. Om u enig inzicht te geven waarom door de overheid deze maatregelen worden genomen, biedt de afdeling als aanvulling op de “Opfriscursus “ de nieuwe cursus “Duurzaam Veilig Verkeersbeleid” aan. Deze cursus wordt in principe overdag aangeboden en duurt circa 2 uur maar kan desgewenst ingekort worden tot circa 1 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan zowel individueel als per groep.

Aan de hand van een power point presentatie worden de volgende onderwerpen toegelicht:Ø een kijkje in de historie (hoe is het allemaal begonnen?)

Ø wat was de aanleiding voor het startprogramma “Duurzaam Veilig”;

Ø hoe herkent de weggebruiker het type weg en bijbehorende max. snelheid;

Ø wat is de huidige stand van zaken mbt het overheidsbeleid

(optioneel) wordt de cursus afgesloten met een verkeerskwisje.  

Artikel delen:
Reacties 5

Reageer