Swollwacht: meer aanbestedingen voor Zwolse bedrijven

Zwolle – Swollwacht wil dat gemeente Zwolle bij het doen van aanbestedingen meer aandacht heeft voor Zwolse ondernemers. Swollwacht dient daartoe een motie in voor de komende raadsvergadering. Swollwacht: "Overwegende dat Zwolle als motto heeft “Samen maken wij de Stad” en hierbij de samenwerking zoekt met partners (bedrijven, instellingen en organisaties) in de stad, en de gemeente participatie zeer hoog in het vaandel heeft en het begrip werk een van de belangrijkste vormen van participatie is, moet er wat veranderen".

Swollwacht vindt verder dat de bedrijven in Zwolle hierin een belangrijke rol vervullen en daarmee ook de draaiende motor zijn van de lokale werkgelegenheid. De partij vindt da er voldoende vrij bewegingsruimte is binnen het inkoop en aanbestedingsbeleid qua aanbesteden en het gunnen van gemeentelijke opdracht, en dat het goed is dat er eerst lokale (Zwolse) bedrijven worden benaderd wanneer er opdrachten door de gemeente te vergeven zijn. Swollwacht vindt dat dit principe kan voorkomen dat er lokaal banen verdwijnen en zelfs werkgelegenheid gecreëerd kan worden. Bij aanbesteding moet ook rekening worden gehouden met het begrip duurzaamheid en de zorg voor milieu. Volgens de lokale politieke partij wordt er op dit moment slechts ca. 40% lokaal wordt aanbesteed. Meerdere Nederlandse gemeenten Zwolle zijn voorgegaan in het lokaal gunnen en aanbesteden (Geldermalsen, Zoetermeer, Hardenberg, Groningen, Den Haag).

Swollwacht verzoekt het college lokale ondernemers (nog) meer kansen dient te geven om hun producten en diensten aan de gemeente aan te bieden resp. te verkopen, en voortaan eerst de lokale en in Zwolle gevestigde bedrijven worden benaderd, wanneer de gemeente een opdracht heeft te vergeven. Bij het geven van grotere opdrachten moet volgens de partij worden beoordeeld of het met die opdracht mogelijk is arbeids- en stageplaatsen te scheppen voor mensen in de bijstand of jongeren met een uitkering.

Swollwacht verzoekt het college voor de begrotingsbehandeling te komen met een plan van aanpak waarin wordt voorzien dat bij gelijke prijs en kwaliteit van producten en diensten de opdracht eerst worden aangeboden bij de lokale ondernemers, bedrijven, organisatie en instellingen, welke in Zwolle zijn gevestigd en een substantiële bijdrage leveren aan de lokale werkgelegenheid.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer