‘Omgekeerd inzamelen’ in Stadshagen

Zwolle – Dit najaar gaan bewoners in de wijk Stadshagen beginnen met ‘omgekeerd inzamelen.’ Bij ‘omgekeerd inzamelen’ wordt plastic verpakkingsmateriaal aan huis opgehaald in de grijze container en brengen bewoners restafval weg naar een ondergrondse container. Eind 2016 zal de nieuwe manier van afvalinzameling in heel Zwolle zijn ingevoerd.

“In het Gemeentelijk Grondstoffenplan hebben we vastgelegd dat we streven naar een afvalloze samenleving. Een samenleving waarin steeds meer afval wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe producten en minder restafval overblijft. Om dat te bereiken moeten we op een duurzame manier met ons afval om gaan. Jammer genoeg komt nu nog teveel herbruikbaar materiaal in de restafvalcontainer terecht, waarna het verbrand wordt en niet hergebruikt kan worden. Om dit tegen te gaan, is ‘omgekeerd inzamelen’ bedacht”, aldus wethouder Erik Dannenberg.

Faciliteren van afvalscheidingPlastic verpakkingsmateriaal wordt na het invoeren van ‘omgekeerd inzamelen’ aan huis opgehaald, net als oud papier en karton en groente-, fruit-, en tuinmateriaal. Door deze grondstoffen aan huis op te halen, worden inwoners gefaciliteerd in het inzamelen van herbruikbare materialen. Op restafval, dat niet herbruikbaar is, biedt de gemeente een lagere service. Inwoners moeten dit weg brengen naar ondergrondse containers. Proef in Veerallee en DiezeIn 2010 en 2011 is een proef met ‘omgekeerd inzamelen’ gehouden in de wijken Veerallee en Dieze (Hogenkamp). Dannenberg: “Hieruit bleek dat de hoeveelheid ingezameld herbruikbaar plastic materiaal toenam en de hoeveelheid restafval af. Daarnaast waren bewoners erg positief over de proef. 75 Procent wilde het ‘omgekeerd inzamelen’ ook na de proef voortzetten. Vanwege de goede inzamelresultaten en de tevredenheid bij bewoners, hebben we besloten het systeem in heel Zwolle in te voeren.”Eind 2016 in heel ZwolleNog in 2012 wordt een groot deel van Stadshagen voorzien van extra ondergrondse containers voor restafval. De ondergrondse containers worden geplaatst op logische plekken, zoals langs routes waar men de buurt verlaat. Er komt één ondergrondse container voor ongeveer 100 woningen. Uiteindelijk zal in 2016 ‘omgekeerd inzamelen’ in heel Zwolle zijn ingevoerd. In de Veerallee en Dieze (Hogenkamp) is het systeem na de tweejarige proef voortgezet en wordt dus al ‘omgekeerd ingezameld’.

Informatiebijeenkomsten

Inwoners van Stadshagen zijn geïnformeerd over ‘omgekeerd inzamelen’ door middel van een brief en een informatiefolder. Tevens zijn zij uitgenodigd voor één van de vijf inloopbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op maandag 25 juni tussen 16.00 en 20.00 uur in het Cultuurhuis in Stadshagen. De andere bijeenkomsten vinden plaats op 27 en 28 juni, 2 en 4 juli.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Dit klinkt negatief, maar zo bedoel ik het niet!
  Kijk voor het bericht wordt geplaatst eens even goed door de tekst heen. Ik kan me al ergeren aan taalfouten, maar als volledige zinnen niet verwijderd zijn en spaties missen, krijg ik echt de kriebels.

  Dit medium van informatieverstrekking is juist zo lekker laagdrempelig. Iedereen die een beetje met internet overweg kan, komt op deze site en ziet het ECHTE zwolse nieuws, en niet zoals de Stentor alleen de berichten die zij belangrijk vinden.
  Ik hoop ook echt dat weblogzwoll blijft bestaan, want ik kijk zelf ook regelmatig op desite. De meeste berichten zijn ook goed qua spelling, opbouw en gramatica. Probeer dat vast te houden!!!!!

  So, keep up de GOOD work! maar wees wel een beetje kritisch op je schrijven! 😀


  Maak melding

Reageer