Zwolse mbo-instellingen scoren weer goed in JOB-monitor

Zwolle – Leer je voldoende over je toekomstige beroep? Word je goed geholpen als je problemen hebt bij het leren?  Wat voor cijfer geef je je opleiding en je school? Enkele van de meer dan zestig vragen die mbo-studenten krijgen voorgelegd in het landelijke, tweejaarlijkse studententevredenheidsonderzoek, de zogenoemde JOB-monitor. Vandaag zijn de landelijke gegevens gepresenteerd. Conclusie: over de Zwolse mbo-instellingen De Groene Welle, het Deltion College, ROC Menso Alting en Landstede MBO en zijn de studenten in het algemeen tevreden. In de categorie vakscholen is het Cibap landelijk één van de best gewaardeerde scholen.  

Meer dan 200.000 mbo-, aoc- en vakcollegestudenten namen dit jaar deel aan de JOB-monitor. JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, voerde als belangenbehartiger voor een half miljoen studenten dit jaar het onderzoek voor de zevende keer uit. JOB wil met het onderzoek een helder en betrouwbaar beeld geven van de tevredenheid van studenten op alle niveaus. Met de uitkomsten kunnen de onderwijsinstellingen direct aan de slag om  de onderwijskwaliteit verder te verbeteren of om vervolgonderzoek te doen. De enquête is eind 2011 tot en met begin 2012 afgenomen. Scholen en studenten zelf hebben alle belang bij een dergelijk onderzoek. Zo zijn ze op de hoogte van deelaspecten, maar ook het totaalbeeld is uiterst waardevol. Daarnaast is het interessant om te zien hoe de opleidingen ten opzichte van elkaar presteren. Hoe scoren de Zwolse mbo-instellingen?

Bij De Groene Welle wordt, ten opzichte van de uitkomsten van het vorige onderzoek, bijvoorbeeld de informatievoorziening voorafgaand aan de start van de opleiding hoger gewaardeerd. Ook zijn studenten meer tevreden over de leermogelijkheden op de stage bedrijven.

Bij het Deltion College zijn de studenten vooral tevreden over de kwaliteit van de docent, de toetsing en de sfeer en veiligheid op school. Ook geven ze aan voldoende te leren op school voor het beroep dat zij later uit willen oefenen.

De studenten van ROC Menso Alting in Zwolle zijn zeer positief over hun school. Ook deze school scoort goed op het gevoel van veiligheid. Daarnaast wordt de goede persoonlijke begeleiding op school en op de stages gewaardeerd. Er vallen weinig onderwijsactiviteiten uit en er zijn genoeg computers beschikbaar. Belangrijkste punt is de goede sfeer en de prettige onderlinge samenwerking.

Uit de onderzoeksresultaten van Landstede MBO blijkt dat studenten tevreden zijn over de toetsing, het praktijkleren, de beschikbaarheid van computers, de studiebegeleiding en de sfeer. Ook Landstede scoort goed op het gevoel van veiligheid.

Het Cibap, de enige vakschool onder de Zwolse mbo-instellingen, scoort goed op persoonlijke begeleiding en prettige sfeer en daarnaast het gevoel van veiligheid op school. Dit hangt samen met de kleinschaligheid van het Cibap, waardoor studenten en docenten elkaar beter kennen. Ook blijkt dat de studenten graag meer keuzevrijheid willen in het samenstellen van hun lespakket. Het komende schooljaar voorziet het Cibap hier al in door keuzemodules aan te bieden en een oriëntatieperiode voor de eerstejaars studenten. AandachtspuntenNaast de positieve waardering zijn er ook aandachtspunten. Die komen voor alle Zwolse mbo-instellingen grotendeels overeen. Doordat het onderwijs steeds praktijkgerichter en flexibeler wordt, is de stabiliteit van de lesroosters op alle scholen aandachtspunt. Daarnaast is het gebruik van schoolboeken punt van aandacht. Door de digitalisering van leermiddelen en het gebruik van het internet worden de boeken tegenwoordig anders gebruikt. VerbetertrajectenVoor alle scholen geldt dat de uitkomsten van het onderzoek en mogelijke verbetertrajecten worden teruggekoppeld naar de studenten. Bij Landstede en ROC Menso Alting gebeurt dat bijvoorbeeld in panelgesprekken met studenten, bij het Deltion College doordat de studentenraad naar aanleiding van de resultaten in gesprek gaat met de studenten. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek staan voor alle Zwolse scholen de komende jaren op de agenda.

Artikel delen:

Reageer