Start dijkverlegging bij Zwolle

Zwolle – Een dijkverlegging in Westenholte en een uiterwaardvergraving bij de Scheller en Oldeneler buitenwaarden moeten Zwolle en het achterland veilig en droog houden. Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft op maandagmiddag het startschot gegeven voor het project Ruimte voor de Rivier Zwolle. Een onderdeel hiervan is het 300 meter landinwaarts verleggen van ruim twee kilometer IJsseldijk waardoor de IJssel meer ruimte krijgt.
18-06-2012_startevenement_dijkverlegging_engelsewerk_2.jpg
“Dankzij deze innovatieve maatregelen daalt bij hoogwater het niveau van de IJssel bij Zwolle zo’n 14 centimeter. Hierdoor houden de inwoners en bedrijven in de Zwolse regio droge voeten”, aldus Atsma. De maatregelen maken deel uit van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Om Nederland voldoende veilig, leefbaar én aantrekkelijk te houden geeft het rijk rivieren meer ruimte. In het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier zijn meer dan 30 maatregelen opgenomen waarmee riviergebieden zowel veiliger bij hoogwater als aantrekkelijker voor natuur en recreatie worden gemaakt. Op dit moment is 80 procent van de projecten in uitvoering en zijn er reeds twee projecten opgeleverd: Zuiderklip (Noord-Brabant) en Hondsbroeksche Pleij (Gelderland).

18-06-2012_startevenement_dijkverlegging_engelsewerk_5.jpg
Zwols Tweede Kamerlid Esmee Wiegman (CU)
18-06-2012_startevenement_dijkverlegging_engelsewerk_4.jpg
Weerman Dennis Wilt
 

18-06-2012_startevenement_dijkverlegging_engelsewerk_3.jpg 
Staatssecretaris Joop Atsma en wethouder Erik Dannenberg

Atsma: “Er wonen vier miljoen Nederlanders in de buurt van rivieren. Om hen tegen het toenemende overstromingsgevaar te beschermen moet de waterstand omlaag. Dat lukt niet met alleen het verhogen van huidige dijken. Daarvoor zijn ook innovatieve maatregelen zoals hier nodig.” Rijkswaterstaat voert samen met waterschappen, gemeenten en provincies op meer dan 30 plekken langs Rijn, IJssel, Waal, Nederrijn en Lek maatregelen uit. In totaal is ruim 2,3 miljard euro beschikbaar om te zorgen dat het Nederlandse rivierengebied uiterlijk in 2015 beter beschermd is tegen hoogwater.

ruimterivier.jpg

Situatie rond Zwolle

Bij hoogwater op de IJssel – veroorzaakt door hoogwateraanvoer vanuit de Rijn/Duitsland – bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle en het achterland. Mede door de dijkverlegging bij Westenholte en de uiterwaardvergraving bij de Scheller en Oldeneler buitenwaarden daalt het niveau van de IJssel bij hoogwater aanzienlijk: 14 centimeter bij Westenholte en 8 centimeter bij Schelle.

De maatregelen worden uitgevoerd door het Waterschap Groot Salland in samenwerking met de provincie Overijssel, gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu. De plannen zijn tot stand gekomen in samenspraak met belanghebbenden die ook bij de uitvoering zullen worden betrokken.

image1.jpga.jpg
Artist impression van de oude (boven) en nieuwe (onder) situatie…
18-06-2012_startevenement_dijkverlegging_engelsewerk_1.jpg

Artikel delen:
Reacties 5
  1. Ja, dat heb je goed gezien Arie!! Die vogelhut is weg op de tweede tekening. Buurtschap IJsselzone zal het wel weten denk ik.


    Maak melding

  2. Wat hebben die wethouders een leven voor een riant inkomen ze lachen zich dood op de foto om het klootjesvolk dat hard werkt om de centen te verdienen .De heren wethouders opening hier een toespraakje daar en even nippen aan een glaasje en het werkdagen is weer om


    Maak melding

Reageer