Zwolse 8 inzet voor studie- en studentenstad

Zwolle – Een aantrekkelijke stad voor studenten en afgestudeerden, een kwalitatief sterk onderwijscluster en op het gebied van arbeidsmarkt en innovatie een concurrerende regionale economie, dat in hoofdthema’s de uitvoeringsagenda Zwolle studie- studentenstad van de Zwolse hbo- en mbo-instellingen en de gemeente Zwolle.

“Zwolle heeft een unieke positie op onderwijsgebied, met acht vooraanstaande opleidingen binnen de gemeentegrenzen. Om dit voor de toekomst te behouden en verstevigen is het samenwerkingsverband tussen de acht mbo- en hbo-opleidingen, de Zwolse 8, ontstaan”, aldus wethouder Filip van As. In de uitvoeringsagenda zijn concrete acties benoemd die het profiel van Zwolle als studie- en studentenstad verder invulling geven. Voor de levendige binnenstad wordt door de Zwolse 8 onder andere gedacht aan de inzet van studenten bij festivals, exposities en evenementen. Voor de studenten is meewerken aan deze activiteiten een goede praktijkomgeving waar ze ervaring kunnen opdoen. Daarnaast wordt door de Zwolse 8 samen met de gemeente Zwolle en de bibliotheek gekeken naar een mediacentrum dat als gezamenlijke leer- en werkplek voor studenten kan dienen.

  Huisvesting

Een aantrekkelijke stad om te studeren en te wonen kan alleen gerealiseerd worden als er ook voldoende betaalbare studentenwoningen zijn. Samen met de woningbouwcorporaties en SSH wordt gekeken naar de mogelijkheden. Aan de Roelenweg komen, als de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen, 357 studenteneenheden. Ook wordt er een loket ingericht waar studenten terecht kunnen met vragen over beschikbare studentenwoningen of klachten over de woningen/verhuurder.

Onderwijscluster

Zwolle kent een goed onderwijsaanbod en voldoende bedrijven die studenten een stage- of werkervaringsplaats aan bieden. Om voor studenten beter inzichtelijke te maken welke bedrijven stageplekken aanbieden wordt een digitaal platform opgericht. Tijdens een conferentie eind maart over de regionale arbeidsmarkt is door ondernemers en onderwijs gekeken welke ambities en doelen er zijn als het gaat over de arbeidsmarkt en aan welke arbeidskrachten de komende jaren behoefte is om de vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen. Tot slot zijn de Zwolse 8, het bedrijfsleven en de gemeente verenigd in een platform waar nieuwe vragen en initiatieven samen komen en wordt gekeken hoe deze bijdraagt aan het profiel van Zwolle studie- en studentenstad.

De uitvoeringsagenda bestaat uit projecten voor de lange termijn en korte termijn. Een aantal acties uit het programma is als gerealiseerd: de oprichting van buro Ruis voor een vernieuwd introductieprogramma voor mbo- en hbo- studenten, De verplaatsing van de opleiding industrieel productontwerpen van de campus naar de binnenstad en de permanent tentoonstelling van studenten in het stadhuis aan de zijde van de Sassenstraat.

Artikel delen:

Reageer