Maatwerk kan verkeersdruk Maagjesbolwerk ontlasten

Zwolle – Maatwerkoplossingen kunnen een (belangrijke) bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de Zwolse binnenstad. Het positieve effect van verkeersmanagement blijkt duidelijk uit de pilot die in de Overijsselse provinciehoofdstad is gehouden op de route naar en bij parkeergarage Maagjesbolwerk. Zwolle wil volop verkeersmanagementmaatregelen inzetten voor de bereikbaarheid van de (binnen)stad.

Sinds enige tijd organiseert Zwolle pilots om te kijken of en hoe een aantal verkeersknelpunten in en rond de historische binnenstad opgelost kunnen worden. Die praktische aanpak heeft al in een aantal gevallen duidelijk gemaakt hoe bereikbaarheidsproblemen opgelost of verminderd kunnen worden. De toestroom van automobilisten die een plekje zoeken om hun auto te parkeren zorgt in de buurt van parkeergarage Maagjesbolwerk al jaren voor doorstromingsproblemen. Reden voor de gemeente om via een pilot uit te zoeken welke maatregelen hier de doorstroming  kunnen bevorderen. Dat gebeurde eind 2011, met de inzet van verkeersregelaars en met het informeren en sturen van automobilisten op basis van de actuele verkeersinformatie. Focus lag er op het functioneren van de rotonde bij de Kamperpoorterbrug en bij de verdeling van bezoekers over de diverse parkeeraccommodaties in (dit deel van) de stad.

Uit de evaluatie van de proef blijkt dat de pilot geleid heeft tot positieve resultaten voor deze locatie en bovendien heeft laten zien hoe flexibele maatwerkoplossingen ook elders in de stad effect kunnen hebben.

– Op de rotonde bij de Kamperpoorterbrug is tijdens de pilot het verkeer beter doorgereden dan voordien. In plaats van (grote) stagnatie tussen 11.00-15.00 uur op zaterdagen, kon nu van 11.00-13.00 uur (veel) beter doorgereden worden op de rotonde.

– Verwijzingen langs de route naar parkeerruimte in de Diezerpoortgarage zorgde voor een betere verdeling van drukte tussen die parkeerlocatie en de Maagjesbolwerkgarage. De ervaring leert dat relatief veel mensen bereid zijn elders te parkeren als ze goed verwezen worden.

– Automobilisten arriveerden gemiddeld sneller in de parkeergarage Maagjesbolwerk.

Effectief

Wethouder René de Heer, onder meer verantwoordelijk voor verkeer, is opgetogen over de resultaten van de pilot. “We hebben gekozen voor pilots om snel en zonder meteen drastische ingrepen te plegen te onderzoeken of een verkeersmaatregel effectief is. In dit geval blijkt dat zo te zijn. Bovendien hebben we nu kunnen zien dat de aanpak in deze pilot ook elders in de stad tot resultaat kan leiden. Dat vind ik belangrijke constateringen.”

De wethouder geeft onder meer vanwege de uitkomsten van deze pilot verkeersmanagement breder in te zetten in de stad. “Denk aan manieren om de drukte op de wegen goed te kunnen meten of aan het kunnen afstemmen van verkeerslichten op die drukte. We investeren in een verkeersverwijssysteem, dat aan het einde van dit jaar al kan functioneren. Over een aantal jaren hebben we een ‘integraal dynamische verkeerssysteem’ hebben dat zorgt voor een optimale bereikbaarheid in onze stad. En die goede bereikbaarheid is weer een belangrijk onderdeel van onze ambitie om tot de top van de gastvrije binnensteden te worden gerekend”, stelt de wethouder.

Gastvrij

Dat (de inzet op) goede bereikbaarheid door bezoekers van Zwolle gewaardeerd wordt, blijkt ook uit de pilot rond het Maagjesbolwerk: meer dan 70 procent van de ondervraagde bezoekers gaf aan dat zij de verkeersinformatie en verwijzingen naar parkeermogelijkheden als zeer gastvrij hebben ervaren.

Artikel delen:

Reageer