Hoogbegaafde leerlingen geholpen met Cnopius klassen

Zwolle – Dinsdag vond in het Gymnasium Celeanum aan de Zoomde bruisende start van de samenwerking tussen de Cnopius klassen (lesvoorziening voor hoogbegaafde basisschoolleerlingen) en het Gymnasium Celeanum plaats. Leerlingen, een aantal ouders en personeel van de Cnopius klassen waren daarbij aanwezig. Voor de leerlingen waren een aantal bijzonder wetenschappelijke lesactiviteiten georganiseerd.

19-06-2012_hoogbegaafd_op_celeanum_04.jpg

In het afgelopen schooljaar hebben 41 hoogbegaafde leerlingen van Zwolse openbare basisscholen de Cnopius klassen bezocht. Wekelijks kwamen ze in kleine groepen bij elkaar voor een lesprogramma met voldoende uitdaging en diepgang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Russische taal, wiskundelessen en de behandeling van complexe onderwerpen als sterrenkunde en architectuur. De gespecialiseerde leerkrachten zorgden ook voor ‘huiswerk’ en ‘schoolwerk’. Deze opdrachten zijn door de leerlingen zelfstandig thuis en op school gemaakt en de volgende week door de leerkracht van feedback voorzien. De belangstelling voor en het enthousiasme over de Cnopius klassen is groot. Leerlingen gaan er met plezier naartoe en voelen zich er op hun plek vanwege het contact met ‘peers’. Ouders zijn vooral blij met de extra aandacht voor ‘leren leren’ en het plannen van werk. Een flink aantal ouders heeft een verandering in leerhouding bij hun kind waargenomen.

19-06-2012_hoogbegaafd_op_celeanum_06.jpg

19-06-2012_hoogbegaafd_op_celeanum_03.jpg

19-06-2012_hoogbegaafd_op_celeanum_02.jpg

Via Lees verder meer foto’s…

De scholen van herkomst van de hoogbegaafde leerlingen participeren in een project om ze beter toe te rusten voor de omgang met hoogbegaafdheid. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van de lessen, het lesprogramma en de materialen. Op teamniveau zijn ook afspraken gemaakt over het signaleren van hoogbegaafdheid.

19-06-2012_hoogbegaafd_op_celeanum_05.jpg

Het project en de Cnopius klassen zijn een gezamenlijk initiatief van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio en samenwerkingsverband de Stroming. Het verzorgen van het extra aanbod voor de hoogbegaafde leerlingen is een voorloper voor Passend Onderwijs, de wet die de ondersteuning voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften regelt. Komend schooljaar zijn alle scholen betrokken bij het project. De Cnopius klassen zullen (in aantal) groeien.

In het komende schooljaar worden de Cnopius klassen ondergebracht bij de onderbouw van het Gymnasium Celeanum aan de Westerlaan in Zwolle (Marnixschool). Er wordt dan ook gebruik gemaakt van praktijkruimtes, docenten en leerlingen van het gymnasium. Hierdoor zal nog meer variatie in het programma mogelijk zijn.

19-06-2012_hoogbegaafd_op_celeanum_01.jpg

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer