Zwolle en Kampen bouwen kwaliteit

Zwolle – De gemeenten Zwolle en Kampen spelen in nauw overleg met de marktpartijen in op de woningbouwcrisis. De gemeenten hebben hun woningbouwprogramma voor de periode 2010-2015 bijgesteld. Beide gemeenten bieden maatwerk met maatregelen en subsidies voor duurzaamheid, energiebesparing, langer thuis blijven wonen en samen bouwen. Zoals het er nu uit ziet, wordt er in de komende jaren wat minder gebouwd dan in 2010 was voorzien.

Provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen hebben nieuwe afspraken gemaakt voor Wonen in de periode 2010-2015, op basis van de actuele woningmarkt. De ambitie van de provincie is: “Een passende woning voor iedereen en een effectieve regionale woningmarkt, waarin gemeenten samenwerken”, aldus gedeputeerde Ineke Bakker. “Daarvoor zijn provincie en gemeenten samen veranwoordelijk.” Om de Overijsselse gemeenten te stimuleren stelt de provincie € 60 miljoen beschikbaar in de vorm van subsidies en leningen. Het geld van de provincie fungeert vaak als vliegwiel om projecten van de grond te krijgen of een zetje in de goede richting te geven.


Woningen

De nieuwe afspraak is dat de gemeente Kampen in de periode 2010-2015 in totaal 1150 woningen toevoegt. Hiervan worden er er 700 gerealiseerd binnen de stads-en dorpsgrenzen. De gemeente Zwolle voegt in de periode 2010-2015 in totaal 2400 woningen toe. Dit komt overeen met de geraamde aantallen in het gemeentelijke Woonprogramma Hiervan zullen er 1600 gerealiseerd worden op binnenstedelijke locaties, dus binnen de stads-en dorpsgrenzen.

Energie

Energiebesparing is niet alleen goed voor duurzaamheid, maar kan ook aanmerkijk schelen in woonlasten. De provincie heeft een nieuwe subsidieregeling voor gemeentelijke energieloketten. Ook zijn er premies c.q. leningen beschikbaar voor particuliere woningeigenaren, die hiervoor overigens terecht kunnen bij het energieloket van hun gemeente.

Dat speelt de gemeenten in de kaart. In Kampen is de subsidieregeling voor het verduurzamen van woningen zo’n groot succes, dat de regeling inmiddels is uitgeput.

Zwolle benut net als Kampen de nieuwe subsidieregeling van de provincie voor een combinatie van een lening (gefinancieerd door de provincie) en een energieloket, te ontwikkelen door de gemeente. Met de corporaties heeft de gemeente Kampen afspraken gemaakt om de helft van de huurvoorraad op minimaal label C te krijgenZwolle heeft met de drie Zwolse woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt voor de inspanningen op het terrein van energiebesparingen duurzaamheid. Hiervoor zijn verschillende afspraken vastgelegd die gericht zijn op verbetering van de energielabels en de ambitie van de corporaties om energieneutraal te werken vanaf 2035.

Woonservice-gebieden

Beide gemeenten hebben een visie voor Wonen, zorg & welzijn vastgesteld met een definitie van een woonservicegebied, waarin mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Daarbij hoort een uitvoeringsprogramma met concrete projecten of een regeling. Voor de visie-vorming en uitvoering kunnen de gemeenten Kampen en Zwolle een subsidie van de provincie ontvangen van respectievelijk € 618.000 en € 1.360.000, –

Samen bouwen

De gemeenten wijzen actief locaties aan voor mensen die samen bouwen (collectief particulier opdrachtgeverschap; CPO) en daarvoor subsidie kunnen krijgen. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap houdt in dat groepen particulieren zelf de grond kopen en bepalen met welke partijen de woningen gerealiseerd worden. Op deze manier kunnen woningen tegen kostprijs gerealiseerd worden en is het mogelijk om tegen een scherpe marktprijs te bouwen.

Wethouder Janita Tabak: “Doordat de woningmarkt verandert is flexibiliteit in het woonbeleid belangrijk. In Kampen willen we met name in de woonwijk Het Onderdijks experimenteren met flexibel en kleinschalig ontwikkelen. Dit betekent een verandering in de werkwijze van ontwikkelaars en natuurlijk van de gemeente. Een voorbeeld hiervan is het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), zodat een groep particulieren, verenigd in een stichting of vereniging zelf meerdere woningen kan ontwikkelen. Inmiddels zijn in Het Onderdijks particulieren gestart om als collectief woningen te ontwikkelen.”

Wethouder Erik Dannenberg: “De wensen van de kopers staan meer en meer centraal. Dat vraagt om creativiteit en innovaties om de huizen aantrekkelijk te maken. Het concillium zet alles op alles om voldoende nieuwe woningen te kunnen bouwen en bestaande woningen te verbeteren. De Muziekwijk is een mooi voorbeeld waar wijkvernieuwing/herstructurering, duurzaamheid, koop-, huur-, en zorgwoningen en een goed tempo in de productie en verkoop samen komen.”

OndertekeningGedeputeerde Ineke Bakker van de provincie Overijssel en wethouders Janita Tabak van de gemeente Kampen en Erik Dannenberg van de gemeente Zwolle zetten woensdagmiddag hun handtekening onder de nieuwe afspraken. De bijeenkomst vond plaats in een demonstratiewoning voor bouwen en wonen in de Muziekwijk Zwolle.

Artikel delen:

Reageer