Unieke aanpak laaggeletterdheid van start in Zwolle

Zwolle – In Nederland is nog steeds één miljoen mensen uit de beroepsbevolking laaggeletterd. Het is de afgelopen jaren nog niet voldoende gelukt om deze laaggeletterden te bereiken. Om deze mensen beter te bereiken start het programma Taal voor het leven.

In dit driejarige programma wordt bestaande kennis en infrastructuur benut, nieuwe manieren uitgeprobeerd en wordt inzichtelijk gemaakt wat werkt en wat niet. Taal voor het leven verbindt twee werelden: de wereld van de vrijwilligers die cursisten vinden, enthousiasmeren en begeleiden en de wereld van professionele docenten die materiaal ontwikkelen, lesgeven en vrijwilligers opleiden. Stichting Lezen & Schrijven heeft de regierol in Taal voor het Leven. Dit najaar gaat een pilot van start in Zwolle. Ook zijn er pilots in de regio’s Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt 2,9 miljoen euro beschikbaar voor dit programma. De afgelopen jaren is het moeilijk gebleken om laaggeletterden te bereiken en te motiveren om te werken aan hun lees- en schrijfvaardigheden. 1,5 miljoen laaggeletterden maken deel uit van de Nederlandse maatschappij, waarvan één miljoen onderdeel zijn van de beroepsbevolking.

Zij hebben dagelijks contact met verschillende personen en organisaties, zoals hun werkgever, hun huisarts, de kinderopvang, het consultatiebureau, met vrijwilligerswerk, met hun gemeente en met de instelling waar zij onderwijs volgen. In Taal voor het Leven krijgen allerlei organisaties en mensen uit de directe omgeving van laaggeletterden een rol, zodat de laaggeletterde linksom of rechtsom bereikt en gemotiveerd wordt. Deze aanpak borduurt voort op geleerde lessen uit het verleden en op twee succesvolle programma’s uit het buitenland. Essentieel binnen Taal voor het leven wordt de inzet van ‘getrainde’ vrijwilligers, de zogenaamde taaltrainer. Deze taaltrainers onderwijzen cursisten via nieuwe resultaatgerichte, laagdrempelige training(en) en gebaseerd op landelijke standaarden. In 2016 wordt ook een aanbeveling geformuleerd voor verdere implementatie van deze aanpak binnen Nederland. Laaggeletterdheid is ook in een land als Nederland een groot probleem. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben moeite met deelnemen aan onze maatschappij. Ik ben blij dat via ‘Taal voor het Leven’ deze mensen worden geholpen en OCW zo een bijdrage kan leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem, aldus minister van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap).Wethouder Onderwijs, Flip van As, van de gemeente Zwolle zegt over Taal voor het leven: We maken afspraken met werkgevers, onderwijs en maatschappelijke instellingen. Hierdoor wordt de samenwerking tussen deze partijen hechter. Een belangrijke samenwerking, omdat wij in de regio allemaal beseffen dat lezen en schrijven een voorwaarde is om goed mee te kunnen doen in de samenleving en om zelfstandig te zijn. Door een bundeling van onze lokale en regionale activiteiten die verbonden zijn met ‘Taal voor het leven’ kunnen we meer mensen bereiken en hen op weg helpen naar werk of maatschappelijk deelname. Buitenlandse successen
In de periode 2001-2010 volgden binnen het Skills for Life-programma in het Verenigd Koninkrijk 5,7 miljoen volwassen een taaltraining en bereikten 2,8 miljoen volwassenen de nationaal erkende kwalificaties. In Ierland vertienvoudigde het aantal cursisten (van 5.000 naar 50.000) toen daar werd gestart met het Learning for Life­-programma.Kijk voor meer informatie op www.lezenenschrijven.nl/taalvoorhetleven.nl.

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 opgericht op initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden om laaggeletterdheid te helpen voorkomen en verminderen. De stichting doet dit door het onderwerp publiekelijk te bespreken, concrete projecten te starten en de krachten te bundelen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Artikel delen:

Reageer