Studenteneenheden en gebruikersruimte worden buren

Zwolle – Er komen 357 studenteneenheden en een zorgcluster. Dat is het plan voor het gebied Pannekoekendijk en Burgemeester Roelenweg in Zwolle. Daarvoor hebben deltaWonen en de SSH (Stichting Studenten Huisvesting) een overeenkomst bereikt met VolkerWessels en DLH.

zorgcluster_burgemeester_roelenweg.jpg

Het plan wordt breed gedragen door de Zwolse onderwijsinstellingen die hiermee hun wens op extra woonruimte nabij de binnenstad in vervulling zien gaan. Het nieuwe zorgcluster voorziet in de behoefte van verslavingszorg. De bedoeling is dat deze wordt verzorgd door Tactus. De gebruikersruimte van Tactus is op dit moment tijdelijk gehuisvest aan de Oostzeelaan in Zwolle. Eind juni/ begin juli beslist de Zwolse gemeenteraad over de ontwikkeling van het gebied Pannekoekendijk/ Burgemeester Roelenweg en de bijbehorende subsidies. De diverse partijen verwachten medio 2013 te kunnen starten met de bouw. De verwachte oplevering van de gebouwen A, B en C gepland voor 1 januari 2016. Blok D moet vijf jaar later zijn gerealiseerd.

Het gebied wordt opgedeeld in drie blokken. De zogenoemde blokken A en B zijn een combinatie van 206 studenteneenheden en het zorgcluster. Blok C voorziet in 151 studenteneenheden. De studentenhuisvesting bestaat uit zelfstandige eenheden van circa 28m2 met een eigen toilet en douche. Zowel de studenteneenheden als het zorgcluster krijgen een aparte afgesloten ingang die alleen toegankelijk is voor de bewoner. Het zorgcluster wordt gevestigd in blok A op de eerste drie verdiepingen. In een latere fase zal blok D worden ontwikkeld op de plek waar nu parkeerplaatsen zijn gepland.

DeltaWonen en de SSH zijn de kopende partij. De gezamenlijke corporaties, deltaWonen en SSH, investeren ca. € 35 miljoen in de plannen. Met dit project realiseren partijen de broodnodige extra woonruimte voor de Zwolse studenten. Het project komt mede tot stand door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. De overheden dragen elk € 2 miljoen bij. Directeur L. Elmendorp van VolkerWessels en wethouder H.J. Dannenberg namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle hebben daartoe vandaag tijdens de persconferentie de ontwikkel- en realisatieovereenkomst ondertekend. Gemeente Zwolle tekent onder voorbehoud van besluitvorming van de gemeenteraad.

De totale overheidsbijdrage komt daarmee op € 4 miljoen. Gedeputeerde Bert Boerman: "Wij vinden het als provincie belangrijk dat bij de ontwikkeling op deze beeldbepalende plek aan de rand van de binnenstad ook de ruimtelijke kwaliteit verbetert. Daarom hebben wij met de gemeente afgesproken dat wij uit de Essentgelden ruim twee miljoen euro bijdragen aan dit project."

DeltaWonen en de SSH werken samen om de studentenhuisvesting in Zwolle op de kaart te zetten. Alle studentenwoningen van dit nieuwbouwplan en de bestaande studenteneenheden van deltaWonen zullen verhuurd worden door de SSH. DeltaWonen en de SSH vinden het belangrijk dat het plan breed gedragen wordt door de Zwolse 8, de onderwijsinstellingen. Er zijn specifieke afspraken gemaakt met Chr. Hogeschool Windesheim en Landstede over een gegarandeerde afname van studenteneenheden.

De komende periode gaan de betrokken partijen de plannen verder uitwerken. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de ontwikkeling van de plannen. De Zwolse gemeenteraad krijgt 19 juni een presentatie om vervolgens begin juli een besluit te nemen over de ontwikkeling van het gebied en de bijbehorende subsidies. De verwachting is dat medio 2013 wordt gestart met de bouwwerkzaamheden. Voorafgaand hieraan worden de opstallen van Taxi Centrale Zwolle gesloopt en vindt de bodemsanering plaats. De bouwwerkzaamheden van de studenteneenheden en het zorgcluster zullen een kleine twee jaar in beslag nemen.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer