Samenwerking tussen Inholland, iPabo en Windesheim

Zwolle – De drie Colleges van Bestuur van Inholland, iPabo en Windesheim gaan een samenwerking aan in een zogenaamde educatieve alliantie. Binnen deze alliantie willen zij de kwaliteit van het onderwijs gezamenlijk versterken. Op 25 juni jl. is hiertoe een intentieverklaring getekend door de drie besturen.

Windesheim, iPabo en Inholland kijken vooruit en willen door krachten te bundelen de leraar van de volgende generatie opleiden. Het gaat daarbij om het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijs, mét het werkveld. Onderzoek speelt een belangrijke rol bij het verhogen van innovatiekracht. De gedachte is dat het onderwijs van de toekomst plaatsvindt op kleinschalige Colleges, die samen een landelijk netwerk vormen. Studenten krijgen hoogwaardig onderwijs met een duidelijk profiel, in een ambitieuze omgeving waarin zij gestimuleerd worden hun toekomstige baan vanuit hun persoonlijke beweegredenen uit te voeren. In drie regionale pilotprojecten die in het najaar van start gaan wordt het begrip Colleges verder vormgegeven.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Het leraarschap en de lerarenopleidingen staan onder grote maatschappelijke druk. Er is een groeiende behoefte aan profilering en kwalitatieve versterking. Het werkveld en de veranderende maatschappij vragen om beter gekwalificeerde en voldoende leraren. Leraren met kennis, een onderzoekende houding, pedagogische en didactische vaardigheden en affiniteit met de diversiteit aan levensbeschouwingen.

Expertise bundelen

De drie Colleges van Bestuur zien het antwoord op de maatschappelijke ontwikkelingen in samenwerking. Zij willen hun lerarenopleidingen en daarmee samenhangend onderzoek en dienstverlening verregaand versterken door hun expertise te bundelen en samen met het scholenveld het onderwijs verder te ontwikkelen. Ze zullen daarin nauw samenwerken met de Vrije Universiteit. Daarnaast hebben zij een gedeeld beeld van hun maatschappelijke opdracht om vanuit een levensbeschouwelijk en waarde(n)verbonden perspectief vorm te geven aan kwalitatieve versterking en vernieuwing van de educatieve sector.

Samenwerking krijgt al vorm

Op dit moment zijn de hogescholen al bezig een gezamenlijk kernprogramma voor de bacheloropleidingen Pabo, Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs en opleidingen Theologie en Levensbeschouwing te ontwikkelen. Daarnaast bundelen zij hun onderzoek in een landelijk expertisecentrum, in samenwerking met de Vrije Universiteit.

Artikel delen:

Reageer