Start Jeugdcultuurfonds Overijssel

Zwolle – Overijssel krijgt een eigen Jeugdcultuurfonds! Het fonds richt zich op het wegnemen van financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities. Kinderen van 4-18 jaar kunnen een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld toneel- of muzieklessen. Op 5 juli gaat het nieuwe provinciale fonds officieel van start tijdens een bijeenkomst van Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) en Sportservice Overijssel in Theater Carrousel in Ommen. Meer informatie is te vinden op http://www.jeugdcultuurfonds.nl/ en www.kco.nl/jeugdcultuurfondsoverijssel.

Voor de uitvoering van het Jeugdcultuurfonds Overijssel is een unieke samenwerking tot stand gekomen met het Jeugdsportfonds Overijssel, dat inmiddels drie jaar bestaat met elf deelnemende gemeenten. De aansluiting van het Jeugdcultuurfonds biedt Overijsselse gemeenten vele kansen en mogelijkheden. Kunst helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen en te laten zien wie ze zijn. Omdat niet alle kinderen – of hun ouders – de financiële middelen hebben om creatieve lessen of cursussen te volgen, stelt het Jeugdcultuurfonds geld beschikbaar. Het fonds wil hiermee bijdragen aan het meedoen van kinderen en aan de noodzakelijke persoonlijke ontwikkeling van deze kinderen.

Lokale fondsen
Een groeiend aantal gemeenten in Nederland heeft een eigen lokaal Jeugdcultuurfonds. Geïnteresseerde gemeenten uit Overijssel kunnen zich aansluiten bij het provinciale fonds en deze inrichten naar lokale wensen. Het provinciale fonds toetst en verwerkt de aanvragen, doet de promotie, organiseert informatiebijeenkomsten én zoekt fondsen onder private financiers in gemeenten en provincie.

Officiële start
Tijdens een bijeenkomst op 5 juli in Theater Carrousel in Ommen gaat het nieuwe fonds officieel van start. Het tekenen van zowel cultuur- als nieuwe sportovereenkomsten met wethouders wordt opgeluisterd met een optreden van de Rabo Show Kids uit Vriezenveen. Ook gaan Bertien Minco, directeur van het Jeugdcultuurfonds Nederland, en Flora Verbrugge, artistiek leider Jeugdtheater Sonnevanck, in op het belang van kunst en cultuur voor kinderen en hun ontwikkeling.

Artikel delen:

Reageer