Wijkplatform Wijthmen bespreekt visie Wijthmenerplas

Zwolle – Wijkwethouder Erik Dannenberg nodigt bewoners van Wijthmen uit voor het wijkplatform Wijthmen op woensdag 4 juli 2012. De bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus (Erfgenamenweg 14) en begint om 19.30 uur.

Voorzitter van het wijkplatform is mevrouw Thera Hülsmann. Tijdens de bijeenkomst worden de volgende onderwerpen besproken en toegelicht: Stand van zaken aanpassing N35 door Gerard Koot van Rijkswaterstaat. De Visie Wijthmenerplas door projectleider Lisa de Groot. Het Dorpsplan Wijthmen wordt op diverse onderdelen door experts toegelicht. De onderwerpen N35 en visie Wijthmenerplas worden toegelicht in aanwezigheid van wethouder René de Heer. Aansluitend begint om 21.30 uur de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang.

Voorafgaande aan wijkplatform houdt wethouder Erik Dannenberg een inloopspreekuur voor wijkbewoners die vragen en/of opmerkingen hebben met een individueel karakter. Tijdens het spreekuur staat de wijkwethouder u rechtstreeks te woord. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Meldt u zich dan vooraf aan bij de wijkmanager, mevrouw Hanneke Valkeman, te bereiken via het wijkservicepunt Zuid, telefoon (038) 498 23 73.

De gemeente Zwolle organiseert minimaal één keer per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.
Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken. Wilt u de uitnodigingen en de verslagen digitaal ontvangen? Meldt u dan aan via www.zwolle.nl/inloggen.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Na alle discussie over het nieuwe evenementenbeleid, gaan wij gewoon verder om de Wijthemerplas te verkwanselen. Overdragen aan ondernemers, de start van de op winst beluste groep en het einde van de vrije recreant. Het stoppen van deze ontwikkeling is mogelijk door het tegenhouden van het wijzigingsvoorstel van het bestemmingsplan. Voor de gemeente een kostbare en langlopende procedure, maar de gemeente laat geen keus. Wederom worden de bewoners van Wijthmen bedrogen misleid door politiek geswets.


    ⚠️ Meld

  2. hoe kun je de bevolking voor de gek houden. Woensdag worden de bewoners van Wijthmen geïnformeerd over de visie voor de Wijthemerplas. Maandag staat dit onderwerp ter behandeling op de agenda van de raad. Welterusten Wijthmen.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.