Isala in hoger beroep tegen uitspraak thorax-chirurg

Zwolle – Isala gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Zwolle inzake het ontslag van een thorax-chirurg. De Raad van Bestuur is namelijk integraal verantwoordelijk voor kwaliteit van zorg. Binnen die verantwoordelijkheid heeft ze een onafhankelijke onderzoekscommisse gevraagd advies te geven over het functioneren van de betreffende specialist.

Na een zorgvuldig onderzoek en bijbehorende afwegingen, heeft de Raad van Bestuur het advies overgenomen en de toelatingsovereenkomst met deze specialist ontbonden. De specialist heeft deze opzegging aangevochten bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en schadevergoeding gevorderd. Het scheidsgerecht heeft geoordeeld dat de Isala klinieken gegronde redenen had om de toelatingsovereenkomst te beëindigen en heeft verder bepaald dat aan de specialist geen schadevergoeding toekomt. De specialist heeft zich vervolgens gewend tot de Rechtbank Zwolle en dit oordeel van het scheidsgerecht aangevochten. De rechtbank laat enerzijds het bindende oordeel van het Scheidsgerecht in stand, maar heeft anderzijds toch zelf over de zaak geoordeeld en een schadevergoeding toegekend. Insteek van het hoger beroep is vooral dat er helderheid moet komen over de bevoegdheden van de Raad van Bestuur bij het disfunctioneren van een medisch specialist en over de rol van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in dergelijke zaken. Isala legt zich ook niet neer bij de hoogte van de toegekende schadevergoeding.

Artikel delen:

Reageer