Raadsleden op bezoek bij opleiding SPH Windesheim

Zwolle – De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van Windesheim ontving op vrijdagochtend 6 juli twaalf raadsleden van de gemeente Zwolle. In het mediacafé van gebouw X bood de opleiding in de vorm van presentaties een dwarsdoorsnede van haar activiteiten in relatie tot het werkveld van de diverse vormen van hulpverlening. Tijdens de uitwisseling van ideeën die volgde, werd gekeken of er misschien meer kan worden samengewerkt tussen de gemeente Zwolle, de opleiding en de onderzoekscentra van Windesheim.

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komt steeds meer bij de gemeente te liggen. Die ontwikkeling heeft gevolgen voor het werkveld van de hulpverlening en daardoor ook voor een relevante opleiding als SPH. Reden te meer voor de opleiding om te laten zien wat zij in huis heeft en om haar visie af te stemmen op die van de gemeente. Het verkennen van de mogelijkheid voor een vruchtbare wisselwerking tussen gemeente en de opleiding SPH, vormde de kern van de bijeenkomst. Uitgesproken werd dat de gemeente de kennis en de onderzoekskwaliteiten van Windesheim wellicht beter moet gaan benutten, bijvoorbeeld ter voorbereiding van beleid zoals uitvoering van de Wmo. Voor SPH is meer contact voordelig omdat concrete onderzoeksvragen en -projecten bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding.


Presentaties

Na een korte schets van de opleiding door opleidingsmanager José Uitdewilligen was het de beurt aan de studenten om inzage te geven in de keuken van SPH. Zij presenteerden enkele projecten die een relatie hebben met de uitvoering van de Wmo. Het project BenG! bijvoorbeeld, in opdracht van gemeente Hardenberg bedacht en uitgevoerd door studenten, resulteerde in een gezondheidsspel voor basisschoolkinderen. Een ander project was gericht op het terugdringen van alcoholgebruik bij sportverenigingen en leidde tot concrete aanbevelingen voor de gemeente Raalte en de sportverenigingen, zoals het werken met een ledenpas. José Uitdewilligen sloot het bezoek af en vatte het doel daarvan samen in haar afsluitende zin: ‘Weet ons te vinden’.

Artikel delen:

Reageer