Nieuwe tarieven binnensportaccommodaties Zwolle

Zwolle – Huurtarieven voor gemeentelijke binnensportaccommodaties in Zwolle worden overzichtelijker en eerlijker. De bestaande tarieven zijn niet kostendekkend, zodat bijvoorbeeld onvoldoende wordt afgeschreven op sportzalen en -hallen.

Commerciële huurders gaan in het nieuwe systeem uiteindelijk de feitelijke kostprijs per uur betalen voor gebruik van een accommodatie. Niet-commerciële huurders betalen een gereduceerd tarief. Huurders kunnen straks bij een loket terecht voor de huur van een van de Zwolse binnensportaccommodaties. De tarieven en wijze van berekening is in Zwolle tot nu toe – voornamelijk – gebaseerd op historische ontwikkelingen. In het nieuwe systeem wordt per soort accommodatie een reële kostprijs vastgesteld. Daardoor is voor iedereen duidelijk wat het gebruik van een binnensportaccommodatie daadwerkelijk kost.

Aanpassing

Niet-commerciële huurders houden onder het nieuwe systeem dezelfde tarieven(ontwikkeling). Dat betekent dat er jaarlijks een aanpassing is op basis van de algemene prijsstijgingen (indexering). Tot en met 2015 komt daar bovendien, zoals eerder al besloten, 2 procent extra bij als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen van de gemeente.

Gefaseerd

Commerciële huurders en (beroeps)onderwijsinstellingen betalen voortaan de daadwerkelijke kostprijs. De gemeente voorkomt daarmee dat zij ongewild gesubsidieerd worden. De tariefstijging wordt in vijf jaar tijd gefaseerd ingevoerd, om bestaande commerciële huurders de kans te geven te anticiperen op de nieuwe structuur: jaarlijks wordt het bestaande tarief met 20 procent verhoogd.

Om de tarieven realistisch te houden gaat Zwolle elke vijf jaar de daadwerkelijke kostprijs voor de diverse accommodaties actualiseren.

Buitensport

Voor de gemeentelijke buitensportaccommodaties volgt later nog een voorstel voor een nieuwe tarievenstructuur. Ook daarin zullen vergelijkbare uitgangspunten gehanteerd worden.

De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over het voorstel dat nu door het college is gedaan.

Artikel delen: