Van Karnebeekstraat wordt fietsstraat

Zwolle – Deze zomer richt de gemeente de Van Karnebeekstraat in als fietsstraat. In een fietsstraat heeft de fietser prioriteit en is de automobilist te gast. Dagelijks maken ruim 11.000 fietsers gebruik van de Van Karnebeekstraat. Hiermee is deze straat de drukste fietsverbinding van Zwolle. Bewoners en winkeliers zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp voor de straat.

In februari heeft het plan ter inzage gelegen. De volgende stap is nu de start van de werkzaamheden. Om de overlast voor verkeersdeelnemers, aanwonenden en ondernemers zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in de zomervakantie van het voortgezet onderwijs uitgevoerd. De werkzaamheden starten 16 juli a.s. Als alles volgens planning loopt, is de Van Karnebeekstraat 21 september gereed. De straat is wel al vanaf 3 september weer toegankelijk voor alle verkeer. Vier fasen

De werkzaamheden aan de Van Karnebeekstraat worden uitgevoerd in vier fasen. In de eerste fase, die duurt tot en met 3 augustus, wordt gewerkt in het gebied tussen de Zuiderkerkstraat en de Burgemeester van Roijensingel. Van 6 tot en met 10 augustus wordt het parkeerterrein aangepast. In fase 3 (tot en met 31 augustus) richten we de Zuiderkerkstraat tot aan de Elbertsstraat opnieuw in. Tegelijkertijd starten de werkzaamheden aan de Van Karnebeekstraat tussen de Zuiderkerkstraat en de Van Karnebeektunnel. Tijdens de laatste fase, van 3 tot en met 21 september worden de zijstraten bij de aansluiting op de Van Karnebeekstraat opnieuw bestraat.

Veranderingen

In de nieuwe situatie heeft de rijbaan een rode asfaltbaan met aan weerszijden een klinkerstrook van circa 70 centimeter. De vernieuwde Van Karnebeekstraat is niet alleen een comfortabele, veilige en aantrekkelijke weg voor fietsers ook aan het comfort van de voetgangers en bewoners is gedacht. Trottoirs zijn verbreed en er staan geen hinderlijke obstakels op de route. Om de aantrekkelijkheid van de straat te vergroten wordt meer groen aangelegd. Op het gebied van parkeren komt er een duidelijke scheiding tussen de vakken voor vergunninghouders en de vakken voor de betalende bezoekers. Het grote parkeerterrein krijgt één in- en uitrit ter hoogte van de Zuiderkerk. Dit zorgt voor een rustigere verkeerssituatie bij de verkeerslichten.

Meer informatie vindt u op www.zwolle.nl/fiets > fietsstraten> Van Karnebeekstraat. Voor de meest actuele informatie volg @ibloemhof op Twitter.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Hopelijk houden de bezoekers van de koffieshop zich hier ook aan…… Zwarteweg is ook fietsstraat, maar wordt nog steeds hard gereden door automobilisten.

 2. @Joan Het gedrag van de koffieshopbezoekers zal snel veranderen als de politie vanaf het begin verbaliserend optreedt en niet zoals nu vermijdinggedrag vertoont. Ook zou de eigenaar van de koffieshop wel wat actiever kunnen zijn door de bezoekers te wijzen op parkeergedrag.

 3. Weer een "fietsstraat"
  Schijnveiligheid voor de fietser…..
  Nergens in de wegenverkeerswet of in het RVV staat iets over een "fietsstraat"
  Geen gedragsregels, verboden of verplichtingen.
  Jammer!

 4. Eén punt waar bijvoorbeeld ERG veel onduidelijkheid over is zijn de "passeerhavens" die op de Zwarteweg stelselmatig als parkeerhavens gebruikt worden. Ik heb altijd begrepen, dat deze havens bedoeld zijn voor auto's om elkaar te kunnen passeren; niet om te parkeren.
  Ineens mogen fietsers wel met zijn tweeën naast elkaar fietsen; ook als ze daar ander verkeer mee hinderen. Ze zijn immers heer en meester in een dergelijke straat!

  Ben het wel met Inky eens: leuk initiatief vanuit de gemeente, maar zo weet niemand waar hij/zij aan toe is!

Reageer