Start baggerwerkzaamheden Nieuwe Vecht

Zwolle – Vanaf 16 juli gaat aannemingsbedrijf Van der Lee BV , in opdracht van het Waterschap Groot Salland, beginnen met de baggerwerkzaamheden in de Nieuwe Vecht. De verwachting is dat de baggerwerkzaamheden voor 1 oktober worden afgerond.

De werkzaamheden starten in de Haven van Koezen met het verdiepen van de vaargeul. Vervolgens worden de baggerwerkzaamheden vanaf de sluis uitgevoerd richting Ceintuurbaan. De beperkte diepgang van de Nieuwe Vecht op dit moment en de aanwezige begroeiing zijn redenen om deze werkrichting aan te houden. De afvoer van bagger over water kan namelijk alleen plaatsvinden via de sluis Nieuw Verlaat. Als laatste zal de haven van Koezen worden gebaggerd. Waarom baggeren? Uit onderzoek is gebleken dat met name in het eerste deel van de Nieuwe Vecht (bij het stadion) het slib zwaar verontreinigd is. Hoewel niet direct van invloed op de waterkwaliteit, is het voor de ecologie (planten en dieren) dringend gewenst dit vieze slib op te ruimen. De rest van de Nieuwe Vecht is minder zwaar vervuild, maar schoonmaken is wel noodzakelijk. Op de bodem van vrijwel iedere sloot, vijver, kanaal, gracht of rivier ligt een laag zwarte bagger, ook wel slib genoemd. Dit is een natuurlijk verschijnsel dat bestaat uit zand, bladeren en dode waterplanten. De sliblaag groeit ongeveer 1 à 2 centimeter per jaar. Op een gegeven moment is de laag zo dik dat het de opvang, doorstroming en afvoer van water belemmert. Te veel bagger kan vissterfte tot gevolg hebben door zuurstofgebrek. Bovendien kunnen ondiepe wateren gaan stinken: het water stroomt niet goed meer, bevat daardoor minder zuurstof en wordt in de zomer snel te warm. De scheepvaart heeft vaak veel hinder van het ondiepe water en woonboten raken in periodes van droogte de waterbodem en gaan hellen. Dan is het tijd om te baggeren.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. De doorvaartdiepte van nieuwe vecht is sommige plekken, maar 1 meter. Iemand die weet tot welke diepte men gaat nu?


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.