Scania Zwolle kan uitbreiden op Beers-Storkterrein

Zwolle – Scania kan gebruik maken van het voormalige Beers-Storkterrein in Zwolle om uitbreiding van de productie op te vangen. De vrachtwagenfabrikant kan op die locatie op bedrijventerrein Voorsterpoort ruim 20 duizend vierkante meter stallingsruimte gebruiken. Dat hebben burgemeester en wethouders van Zwolle besloten.

Het voormalige terrein van Beers en Stork is gelegen langs de Blaloweg, bij de hoek met de Russenweg. Op termijn kunnen hier leisurevoorzieningen komen, maar de verwachting is dat het terrein de komende 3 tot 5 jaar nog braak blijft liggen. Het verzoek van Scania om hier extra parkeerruimte voor geproduceerde vrachtwagens te realiseren kan mede daarom gehonoreerd worden. Zwolle zet sowieso in op tijdelijk gebruik van braakliggende grond. Dit initiatief past daar goed in.

Voorwaarde

Burgemeester en wethouders vinden het belangrijk dat een bedrijf als Scania een optimale bedrijfsvoering kan realiseren. Voldoende stallingsruimte is daarbij een voorwaarde. Zowel de gemeente als de provincie voorzien dat vergunningverstrekking voor de voormalige Beers-Storklocatie kan: het bestemmingsplan laat dat toe en ook milieutechnisch zijn geen problemen te voorzien. Vooruitlopend op de vergunningverstrekking kan Scania al gebruik maken van de locatie. Daarvoor gaat Scania de locatie asfalteren, plaatst hekken en wordt een kleine serviceruimte geplaatst.

Artikel delen:
Reacties 30
 1. leisurevoorzieningen

  Wordt het er spannender van om er een moeilijke naam aan te hangen? Ik dacht dat we de tijd van de humanresourcesmanager, die eigenlijk gewoon het personeelsbeleid doet, wel gehad hadden…


  ⚠️ Meld

 2. Ik weet niet of het goed of juist slecht is, dat Scania extra parkeervoorziening nodig heeft. Gaan ze zo goed, dat ze sneller kunnen produceren dan dat klanten afnemen?
  Of gaat het zo slecht, dat ze wel door produceren, maar niemand hun vrachtwagens hoeft?

  En dat terwijl ik van mijn schoonvader begreep, dat Scania toch verreweg de prettigste wagens zijn om in te rijden.


  ⚠️ Meld

 3. Het is al jarenlang bekend dat Scania alleen nog maar op bestelling produceert, dus alleen vrachtwagens die daadwerkelijk al verkocht zijn.
  Dat is ook een belangrijke kracht achter het huidige succes van deze Zweeds-Duitse vrachtwagenproducent.

  Een beetje oplettend persoon had dit geweten en stelt dan ook niet zulke domme vragen.  ⚠️ Meld

 4. Bedankt voor de uitleg. De toevoeging, dat ik niet oplet en domme vragen stel was niet nodig geweest. Hier op Weblog Zwolle is ook wel te lezen geweest dat veel werknemers van Scania op straat kwamen staan. Dat geeft toch een ander vermoeden dan grote successen.


  ⚠️ Meld

 5. De wereld is groter, en informatievoorzieningen uitgebreider, dan alleen Weblog Zwolle.
  De betreffende informatie is overigens al veelvuldig op dit weblog gepubliceerd.
  De pr-afdeling van Scania weet Weblog Zwolle op waarde in te schatten en te benutten.
  Het is aan de lezers om dit ook zo te doen en dergelijke informatie vast te houden in het hoofd.
  Veelvuldig internetgebruik werkt bij sommigen klaarblijkelijk vervlakking en domheid in de hand.
  Internet dient men te gebruiken om te zoeken en te onderzoeken en dient niet als vervanging van de eigen cognitieve vermogens.
  Informatie zou men primair in het eigen hoofd dienen op te slaan i.p.v. louter uit te besteden aan een harde schijf.


  ⚠️ Meld

 6. Tjongejonge… zit je wel dwars of niet?

  De wereld is groter, en informatievoorzieningen uitgebreider, dan alleen Weblog Zwolle.

  Dat weet ik dondersgoed!
  Maar er is ook nog meer in het leven, dan enkel informatie over Scania Zwolle verzamelen en onthouden.

  Misschien heb ik de artikelen waarin de zaken die je benoemt beschreven worden wel over het hoofd gezien. Misschien had ik er toen geen tijd voor om deze te lezen. Er zijn vele redenen te noemen waarom ik die informatie niet heb. Eén van de redenen zou kunnen zijn, dat ik het vergeten ben.
  Als ik alles wat ik op internet lees en opzoek moet onthouden en er op aangesproken word wanneer ik iets niet (meer) weet wat ik had kunnen weten ga ik het nog druk krijgen.

  Triest hoor als je je er zo druk om maakt dat mensen iets hadden kunnen weten, maar het niet weten! Daar kun je dan een heel mooi verhaal met moeilijke woorden van maken, maar het verandert niets aan het feit dat je mij (en anderen) verwijt oppervlakkig en dom te zijn.

  Ik heb al op fatsoenlijke wijze aangegeven, dat dergelijke toevoegingen niet nodig zijn. Ik wens je veel plezier met je zure leven. Als je je hier al druk om moet maken zul je het nog zwaar krijgen! Want je maakt je nu al druk om het feit, dat ik iets navraag wat ik ergens anders op internet of zelfs in eerdere artikelen op WLZ al had kunnen lezen. Dan weet je schijnbaar niet hoe vaak mensen in hun reactie vragen stellen over zaken die in het artikel waar ze op reageren zelfs beschreven staan.

  Probeer me eens uit te leggen waarom het zo erg is, dat ik naar iets vraag dat ik al had kunnen weten (aangenomen dat van mij verwacht wordt Scania op de voet te volgen).


  ⚠️ Meld

 7. Oplettende lezers zullen bemerkt hebben dat ik jou niet van domheid beschuldig, maar wel van het stellen van een domme vraag.
  Meerdere onderzoeken hebben al uitgewezen dat het leesvermogen en de daarmee gepaard gaande cognitieves vermogens van mensen ernstig aangetast en verslechterd worden door het veelvuldig lezen van teksten op een beeldscherm.
  Jouw reactie is daar een exemplarisch voorbeeld van en ondersteunt deze bevindingen ten zeerste.

  Ik schreef dan ook: ‘Veelvuldig internetgebruik werkt bij sommigen klaarblijkelijk vervlakking en domheid in de hand.’

  Het is eenvoudigweg een kwestie van goed lezen en de informatie op een juiste wijze interpreteren (= opvatten).


  ⚠️ Meld

 8. Ik weet heus wel wat interpreteren betekent.

  Aangezien je aangeeft dat veelvuldig internetgebruik bij sommigen klaarblijkelijk vervlakking en domheid in de hand werkt kan ik daaruit toch wel zeker afleiden dat je me dom noemt? Of mag ik me dan niet tot “sommigen” in je zin rekenen? En als het niet uit mijn reacties hier blijkt, waar blijkt het dan uit?

  Als je zelf goed leest zie je ook, dat ik eerst aangeef, dat het niet nodig is aan te geven, dat je vindt dat ik domme vragen stel.
  Pas daarna, als voor jou GEBLEKEN is dat veelvuldig internetgebruik vervlakking en domheid in de hand werkt, geef ik aan dat je mij (en anderen) oppervlakkig en dom noemt.

  Vervelend h? als je probeert mensen vast te l*llen, maar ze lezen schijnbaar nog beter dan dat je zelf doet?!? Je hebt (dit keer) de verkeerde gekozen om een dergelijke discussie aan te gaan.

  Overigens is een exemplarisch voorbeeld een pleonasme. Een voorbeeld is altijd exemplarisch.


  ⚠️ Meld

 9. Ik heb het pleonasme ‘exemplarisch voorbeeld’ als stijlfiguur gebruikt om het gevoel en het inzicht in de teloorgang van het leesvermogen te benadrukken en daar is niets mis mee.
  Tenzij de lezer dit bewust verkeerd opvat en daarna misbruikt om zijn eigen vermeende wijsheid te etaleren.

  Als jij uit mijn woorden, dat veelvuldig internetgebruik bij sommigen klaarblijkelijk vervlakking en domheid in de hand werkt, meent af te leiden dat ik jou dom noem, dan is dat jouw interpretatie.
  Maar bovenal een kwestie van: ‘Wie de schoen past, trekke hem aan.’

  En daarmee benadruk je nogmaals de stelling…


  ⚠️ Meld

 10. He he… Ja, als stijlfiguur gebruiken om je punt te benadrukken. Dat strookt ook niet helemaal. Hoe zou je met een pleonasme als stijlfiguur dat punt kunnen benadrukken? In al je geblaaskaak een fout maken en dat achteraf als stijlfiguur benoemen vind ik zwak. Vooral als je dat gebruikt om mij te verwijten het verkeerd op te vatten, te misbruiken en mezelf slimmer te vinden dan dat ik ben.

  Als jij uit mijn woorden, dat veelvuldig internetgebruik bij sommigen klaarblijkelijk vervlakking en domheid in de hand werkt, meent af te leiden dat ik jou dom noem, dan is dat jouw interpretatie.

  Dat is dus ook niet waar.
  Je geeft aan:

  Veelvuldig internetgebruik werkt bij sommigen klaarblijkelijk vervlakking en domheid in de hand.

  Dat houdt in, dat het blijkt. Waar blijkt dit uit dan?
  Aangezien je het schrijft als reactie op mijn reacties is het redelijk aan te nemen, dat het daaruit blijkt. Als je nu aangeeft, dat dat niet zo is en het voor jou blijkt uit teksten die je ergens anders leest sla je elke vorm van discussie dood. Dat zou bovendien een erg zwakke uitweg zijn.

  Net zoals de opmerking:

  Maar bovenal een kwestie van: ‘Wie de schoen past, trekke hem aan.’

  Dus de personen die daadwerkelijk vervlakken en dom worden door veelvuldig internetgebruik moeten zich aangesproken voelen?

  Je geeft hiermee ook vooral aan, dat als ik me aangesproken voel, dat mijn probleem is en niet het jouwe. Ik vind het erg zwak als mensen met me in gesprek gaan en vervolgens van reacties die ze eerder gaven aangeven dat het mijn fout is als ik denk dat het over mij gaat. Want je zegt niet, dat het NIET op mij zou slaan. Je trekt de keutel in. Dat geeft aan, dat je weet dat je argumentatie zo lek is als een mandje maar je het niet wil toegeven.

  Welke stelling benadruk ik nogmaals?

  Weet je wat? Anders gooi je er nog wat scheldwoorden in. Dan laat je pas echt zien, dat je geen gezonde discussie kunt voeren en vooral niet durft toe te geven als je fout zit! 🙂


  ⚠️ Meld

 11. Nog één toevoeging die ik vergeten was: communicatie heeft (zoals je waarschijnlijk met al je wijsheid wel weet) te maken met verzender en ontvanger. Je hebt nu al enkele keren aangegeven dat ik zaken van jou verkeerd interpreteer. Heb je dat vaker? Is iedereen om je heen net zo dom als ik? En begrijpt iedereen je verkeerd? Zou het dan toch misschien niet aan de verzender kunnen liggen?

  Wanneer mensen je in jouw ogen verkeerd begrijpen mag je niet concluderen dat je dus gelijk hebt!


  ⚠️ Meld

 12. Met jouw reacties etaleer je uiteindelijk op ongegeneerde wijze je domheid en onderstreep je de uitkomsten van die onderzoeken.
  Misschien moet je de begrippen pleonasme en tautologie, op bijvoorbeeld Wikipedia of elders, eens nader bestuderen om te bemerken dat een stijlfiguur in deze zeker van toepassing is.
  Maar pas op hoor, er staan nogal moeilijke woorden en zinnen beschreven die tekst en uitleg daarover geven en is dat misschien te hoog gegrepen voor jou.

  Verder vind ik het bijzonder treurig en inhoudsloos van jou om een ander de uitnodiging te doen om scheldwoorden te gaan gebruiken.
  Je toont daarmee uitdrukkelijk je eigen onvermogen om een gezonde discussie te voeren.
  Maar wees gerust, ik zal me niet verlagen tot dat lage niveau waar jij je kennelijk graag in wentelt.  ⚠️ Meld

 13. Haha! Ok, gelukkig kom je tot je punt en noem je me wel degelijk dom. Goed, dat is je mening.

  Overigens ben ik zeer benieuwd naar de publicaties van de onderzoeken die je noemt.

  Ik ben zeer zeker wel op de hoogte van de begrippen pleonasme en tautologie en weet (misschien kun je er nog wat van leren), dat deze óók als stijlfiguur gebruikt kunnen worden. Ze kunnen echter ook wel degelijk als fout gezien worden.

  De woorden die ik daar lees zijn niet te hoog gegrepen voor me. En mocht dat wel zo zijn, dan geef ik graag toe, dat ik nooit te oud ben om nog wat te leren. Dat is iets wat jij (met alle wijsheid ogenschijnlijk in pacht) niet nodig hebt.

  Mijn uitnodiging om scheldwoorden te gaan gebruiken is alleen maar om je te helpen. Je hele verhaal zit vol met uitvluchten en verwijten aan anderen (met name mij). Dat stevent af op twee mogelijke uitkomsten:
  1: Je gaat nog moeilijkere bewoordingen gebruiken en geeft er een draai aan, dat ik jou nooit zal kunnen begrijpen. Daardoor zie jij dat het geen zin heeft om mij nog meer uitleg te geven. Uiteraard ligt dat niet aan jou maar aan mij.
  2: Je scheldt de tegenpartij uit voor rotte vis, omdat je door hebt dat je het niet gewonnen krijgt.

  Je kiest voor het eerste; prima! Ik wilde alleen aangeven, dat ik het wel zou begrijpen als je scheldwoorden zou gaan gebruiken. 🙂
  Daarnaast is je denigrerende houding doorzichtig genoeg. Deze zit op exact hetzelfde niveau als het gebruik van scheldwoorden hoor. Maak je daarover maar geen zorgen!

  Ik hou de eer aan mezelf en sluit deze (volledig off topic zijnde) discussie af. Het is één ding, dat je besluit mensen aan te vallen die in jouw ogen niet intelligent genoeg zijn. Als daar een discussie op volgt begin je je in bochten te wringen die laten zien dat je niet tegen je verlies kunt. Dat vind ik jammer!


  ⚠️ Meld

 14. Ja, goede zaak!

  Laten we hopen, dat het nog positief gevolg heeft voor de werkgelegenheid of in ieder geval voor de mensen die er nu werken!


  ⚠️ Meld

 15. Je had je zelf al volstrekt gediskwalificeerd in voorgaande bijdragen en blijft helaas ook volharden in het betichten van anderen waar je je zelf aan bezondigd.

  Je hebt overigens zelf in deze discussie aangetoond dat de door mij geponeerde stelling uiteindelijk dus klopt.
  Waarvoor dank!

  Dat je daarna de door jou aangeboden hulp om te gaan schelden(…) middels allerlei zinloze en niet ter zake doende uitvluchten en verwijten probeert goed te praten is tekenend voor jouw manier van doen.

  Maar vooruit, ik wil niet de flauwste zijn en wil je bij deze dan ook door het plaatsen van een paar linkjes op weg helpen om je kennis omtrent deze materie enigszins op te vijzelen:

  http://socialmediarotterdam.nl/2011/02/27/het-ondiepe-van-nicholas-carr-onze-hersenen-veranderen-is-dat-erg/

  http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/6868/

  Uiteraard staat het je vrij om verder te graven en zoeken naar de onderzoeken om je nog meer te kunnen verdiepen hierin.
  En als je er niet uitkomt vraag dan gerust.

  Veel succes!


  ⚠️ Meld

 16. Een vraag is nooit dom in mijn optiek, voor de rest is het goed nieuws dat het goed gaat met Scania en dat de gemeente Zwolle meedenkt met deze werkgever! Hulde dus!


  ⚠️ Meld

 17. Jean Jacques, ik kom er niet uit. Ik lees een artikel waarin iemand zichzelf als uitgangspunt neemt (wel erg kleine steekproef;)) en zijn gedachten onderbouwd met wat willekeurige artikelen. Het feit dat internet surfgedrag bevordert, betekent niet automatisch dat mensen niet meer in staat zijn om zich langere tijd te concentreren. Ik zou wel een onderzoek willen zien waaruit blijkt dat dit zo is in vergelijking met 25, 50 jaar geleden. Dit artikel noch de recensie overtuigen.
  En dan nog iets. Stel, stel dat het klopt en uit onderzoek blijkt dat veelvuldig internetten leidt tot oppervlakkigheid, dan nog weet elke onderzoeker dat je nooit conclusies die gelden voor een groep rechtstreeks mag vertalen naar een individu. Dat jij conclusies trekt over een jou onbekend persoon op grond van enkele postings, is niet zo heel slim.Misschien vandaag teveel op internet gezeten?
  😛


  ⚠️ Meld

 18. JeanJacques heeft wel een punt. Het is tegenwoordig heel normaal dat de jeugd 18 uur per dag aan het surfen is. Ik wil het woord dom niet gebruiken, maar ik vind wel dat de mensen er een beetje simpel van worden. Laten we eerlijk zijn het is algemeen bekend dat Scania alleen op bestelling maakt.


  ⚠️ Meld

 19. Ik ben eerlijk en ik wist dat dus niet. (De overige zaken laat ik even links liggen; ik heb antwoord op mijn vraag gekregen en het is niet nodig de discussie weer op te rakelen. Dat kan in het chatlog altijd nog.)


  ⚠️ Meld

 20. @boe

  Maakt u zich maar niet ongerust.
  Ik heb gisteren nog van een copieus diner genoten zonder overigens vraatzuchtig te zijn geweest.

  Ik meen te mogen concluderen dat u naast het internet wel kranten, tijdschriften en boeken leest, want u beschikt klaarblijkelijk over een rijke woordenschat.
  Helaas voor u, er is naar mijn idee geen enkele correlatie tussen het door mij alhier beschrevene en uw conclusie over een eetstoornis.

  Wellicht kunt u uw stelling nader duiden en hier onderzoeken presenteren die deze onderschrijven en mijn inzichten daarmee verrijken.

  Overigens kan men in het bedrijfsrestaurant van Scania ook genieten van overheerlijke maaltijden en wat dies meer zij.


  ⚠️ Meld

 21. Haha, ik heb wel genoten van het e.e.a.! Vooral omdat op een lekker potje woordschemen aankwam en men elkaars woordenschat probeerde te overtroeven. Leuk leesvoer en van vermeend troll gedrag is geen sprake geweest.
  En inderdaad—>het is goed dat de gemeente met Scania meedenkt en dat het goed gaat met het bedrijf!
  Nu graag weer lief zij tegen elkaar, ebn Dame’s reactie mocht er ook zijn, ’n beetje pesterig maar dat is leuk op zijn tijd.


  ⚠️ Meld

 22. Leuk daar ben ik geboren voordat alles voor bedrijven daar kwam maar plantje je kunt wel domme vragen stellen zeg en daar na maar door zeuren als je te recht in de hoek gezet word


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.