Meld gevaarlijke paaltjes in fietspaden

Zwolle – Uit landelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 60 procent van alle fietsers, die in het ziekenhuis belanden, slachtoffer is van een enkelvoudig ongeval. De gemeente Zwolle wil dit percentage omlaag brengen. Daarvoor moet de gemeente het aantal paaltjes in fietspaden verminderen en de noodzakelijke paaltjes aanpassen door bijvoorbeeld de paaltjes te verplaatsen of zichtbaarder te maken.

U kunt als fietser of als bewoner uw gemeente helpen om paaltjes op de kaart aan te geven en deze van een beoordeling te voorzien. Zo kunnen we samen alle fietsroutes in Zwolle nog veiliger maken. U kunt thuis op uw computer of onderweg op uw mobiele telefoon of tablet een fietspaaltje melden. Alle wegen en paden binnen de gemeentegrens van Zwolle zijn op de kaart zichtbaar. U meldt een fietspaaltje door op de kaart op een bepaalde locatie een paaltje te ‘prikken’. Zodra u er één prikt krijgt u vragen over de kenmerken en uw beoordeling van de paal.

  • Type paal: een obstakel in de fietsroute moet goed zichtbaar zijn. Als de paal blijft staan dan moet deze een rood-witte paal worden.
  • Nut van de paal: het doel is om zoveel mogelijk palen in fietsroutes te verwijderen. Alleen de palen die echt nodig zijn moeten blijven staan omdat er anders veel auto’s misbruik van het fietspad maken.
  • Aanpassingen: het kan voorkomen dat de paal moet blijven staan maar dat deze op een ongelukkige plek staat en moet dus enkele meter verplaatst worden. Of dat de zichtbaarheid van de paal verbeterd moet worden.

Fietspaaltje melden op mijn computer/laptop

Fietspaaltje melden op mijn mobiele telefoon of tablet (werkt niet met IE)

De kaart wordt voortdurend geactualiseerd en een geprikte paal is voor iedereen zichtbaar. Het is dus mogelijk voor anderen een andere beoordeling te geven aan een paal. Wij hebben slechts de informatie over de paaltjes nodig en daarom hoeft u uw persoonlijke gegevens niet te vermelden.

In het najaar 2012 maken wij de top 5 van de paaltjes bekend die door iedereen het meest op de kaart aangegeven is. Deze paaltjes worden in 2012 verwijderd of daarvan wordt de zichtbaarheid verbeterd.

Jaarlijks worden paaltjes in de Zwolse hoofdfietsroutes (strooiroutes) voor het winterseizoen verwijderd. Paaltjes die volgens u en anderen deze zomer verwijderd kunnen worden, plaatsen we na de aankomende winter niet terug. Voor de locaties buiten de hoofdfietsroutes stellen we een plan van aanpak op.

Deze website beschikbaar van 13 juli tot 31 augustus 2012. Daarna gaat de gemeente Zwolle samen met Veilig Verkeer Nederland en Fietsersbond de resultaten en de vervolgstappen bespreken.

Heeft u tips hoe de site verbeterd kan worden dan horen we dat graag! Wij zien uw e-mail  graag tegemoet.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Belachelijk weer dat het niet met IE werkt! Alsof je nog Netscape gebruikt.

    Overigens: moeten we niet gewoon wat beter opletten op de fiets?


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.