Supporters hebben nipte voorkeur voor PEC Zwolle

Zwolle – Zoals bekend heeft de supportersclub FC Zwolle een onderzoek laten doen naar de impact en de gevolgen van de naamswijziging van FC Zwolle naar PEC Zwolle. Via de e-mail en internet hebben totaal 1482 supporters dit onderzoek ingevuld waarvan 26.1% lid was van de Supportersclub. Een deel van het onderzoek ging over de Supportersclub, met name over welke naam wij moeten gaan voeren, daaraan vast hangend het logo. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verdeeld, echter wel duidelijk. Zeker qua naamstelling heeft de supportersclub een prima beeld gekregen waarop zij een besluit hebben kunnen nemen.

Vanaf heden is het de “Supportersclub PEC Zwolle”. Ook het huidige logo zal totaal vernieuwd gaan worden, de club hoopt dit uiterlijk tijdens de open dag te kunnen presenteren. Het officiële gedeelte, zoals het aanpassen van de statuten en dergelijke, zal de supportersclub gedurende het seizoen gaan regelen en indien noodzakelijk door middel van een buitengewone ledenvergadering door de leden laten bekrachtigen. Ongeveer 2/3 deel van de leden en overige betrokkenen (63%) kan leven en/of is het eens met naamswijziging naar PEC Zwolle, ondanks dat een ietwat kleiner deel (59%) het oneens is met de naamswijziging. Mede hierdoor heeft het bestuur van de Supportersclub besloten geen verzoek bij het bestuur van de BVO PEC Zwolle te doen om de naamswijziging terug te draaien. Wel is er aangedrongen op een beter communicatie en overleg vooraf. De uitkomst ten aanzien van het logo gaf een minder duidelijk beeld. De leden en overige betrokkenen waren van mening dat of dat de bestaande logo's van PEC of de FC zouden moeten worden aangepast (50%), of dat voor een van de PEC logo's wordt gekozen (33%), of dat er een nieuw logo ontworpen wordt (17%). Door de BVO is toegezegd dat de Supporters nadrukkelijk bij de gemaakte keuze zal worden betrokken. De Supportersclub is door de BVO gevraagd zitting te nemen in een na de zomer op te richten werkgroep: "Logo PEC Zwolle". Deze werkgroep heeft als doel een keuze te maken voor het definitieve logo van PEC Zwolle, met ingang van het seizoen 2013/2014, waarbij de uitkomst van de enquete wordt meegenomen. De werkgroep zal worden ondersteund door een terzake professioneel bedrijf.

Hieronder zal de supportersclub via een verklaring de samenvatting van het onderzoek delen.
Een uitgebreid verslag inc statistieken zal vanaf zondag te zien zijn op www.supclubfcz.nl

Samenvatting

Dit onderzoek is gedaan omdat Supportersclub FC Zwolle inzicht wil krijgen in de mening van de leden en overige betrokkenen van Supportersclub FC Zwolle. Supportersclub FC Zwolle wil haar trouwe leden en overige betrokkenen wel laten kennen met de veranderingen die de Supportersclub eventueel gaat doorvoeren.

Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête die online is aangemaakt via de website www.thesistools.com. De link naar de enquête is via de e-mail naar de leden Supportersclub FC Zwolle gestuurd. Ook is de link op de website van Supportersclub FC Zwolle geplaatst, zodat overige betrokkenen van de voetbalclub ook konden meedoen aan het onderzoek. Omdat iedereen de enquête in kon vullen is achteraf een IP-controle uitgevoerd om alle dubbele respondenten en mensen die het onderzoek wilden manipuleren eruit te filteren. Het aantal unieke respondenten van dit onderzoek bedraagt 1482.

Uit de resultaten is gebleken dat de leden en overige betrokkenen het over het algemeen niet eens zijn met de naamsverandering en dat 58,8% de meerwaarde van deze verandering niet inziet en vraagt zich af of het een actie is met commercieel belang. 29 respondenten hebben aangegeven teleurgesteld te zijn in het feit dat ze niet gekend zijn in de plannen voor de naamsverandering van de BVO. 68% van de respondenten geeft aan dat ze de betaalde voetbalclub PEC Zwolle het liefst zien spelen in de thuiskleuren blauw-wit en uitkleuren groen wit. 27,5% van de respondenten geeft aan dat ze de kleuren voor thuis en uit het liefst omgedraaid zien. Slechts 4% heeft een andere mening en heeft de vraag beantwoord met ‘anders namelijk’.

Ondanks dat 58.8% het oneens is met de keuze kan 63% van de leden en overige betrokkenen leven met de naamswijziging of is het er mee eens. Mede hierdoor heeft het bestuur van de Supportersclub besloten geen verzoek bij het bestuur van de BVO te doen om de naamswijziging terug te draaien. Wel is er aangedrongen op een beter communicatie en overleg vooraf.

Tevens heeft de BVO PEC Zwolle ons toegezegd dat er een nieuw logo ontworpen zal gaan worden waarbij de supporters ideeën mogen aandragen en meegenomen worden in de uiteindelijke keuze van het uiteindelijke logo

Veel leden van de supportersclub en overige betrokkenen vinden dat Supportersclub FC Zwolle mee moet gaan in de veranderingen wat betreft logo en kleuren van de betaalde voetbalclub PEC Zwolle. Wat betreft de naam van de supportersclub zijn de meningen verdeeld. Of de supportersclub moet meegaan met de naam van de betaalde voetbalclub en dus Supportersclub PEC Zwolle worden (42,8%) of er moet een totaal andere naam komen (4,8%). Ook de voorgestelde naam ‘Onder de Peperbus’ is redelijk goed ontvangen, (16,9%) vindt dit een goede naam. Toch zegt een groot gedeelte (35,5%) dat de huidige naam van de supportersclub moet blijven bestaan. 47,8% geeft aan dat Supportersclub FC Zwolle haar kleuren moet aanpassen naar de kleuren van de betaaldevoetbalclub PEC Zwolle. 38,4% van de respondenten geeft aan dat Supportersclub FC Zwolle niet mee moet gaan in de kleurverandering van de betaalde voetbalclub PEC Zwolle. De overige respondenten (13,8%) geeft aan geen mening te hebben over deze kwestie.

Een aantal respondenten heeft aangegeven heeft aangegeven teleurgesteld te zijn in het feit dat ze niet gekend zijn in de naamsverandering van de betaalde voetbalclub en ziet hier de meerwaarde niet van in. Wel vind het grootste gedeelte van de respondenten dat de supportersclub van de betaalde voetbalclub PEC Zwolle mee moet gaan in de veranderingen die de BVO doorvoert.

Op basis van de resultaten uit het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen. Ten eerste blijkt dat een gedeelte van de respondenten is teleurgesteld in het feit dat ze niet gekend zijn in de naamsverandering van de betaalde voetbalclub FC Zwolle naar PEC Zwolle. Dit is duidelijk te zien aan een aantal opmerkingen over deze kwestie. 58,8% van de respondenten ziet de meerwaarde van de naamsverandering niet in en vraagt zich af of het een actie is met commercieel belang. Het is daarom raadzaam om de leden van de supportersclub en overige betrokkenen van de voetbalclub PEC Zwolle goed in te lichten over de veranderingen die eventueel nog komen gaan met betrekking tot de naamsverandering, de kleuren en het logo van Supportersclub FC Zwolle. Ook is het raadzaam om de eventuele veranderingen wat betreft de Supportersclub eenduidig en optijd kenbaar te maken aan de leden en overige betrokkenen. Goed communiceren is een must.

Omdat bijna de helft (42,8) van de respondenten aangeeft dat de supportersclub mee moet gaan in de naamsverandering van de betaalde voetbalclub PEC Zwolle is het is raadzaam om deze naam te overwegen.

Een deel van de respondenten vindt dat de supportersclub consequent moet zijn en mee moet gaan in de verandering die de betaalde voetbalclub PEC Zwolle doorvoert wat betreft naar, kleuren en logo. Dit zodat de supportersclub van de betaalde voetbalclub uit Zwolle wel één geheel blijven. Het is aan te raden dat wanneer Supportersclub FC Zwolle overweegt om dezelfde naam door te voeren als de betaalde voetbalclub, is het ook raadzaam om de kleuren en het logo van de Supportersclub FC Zwolle consequent aan te passen.

Artikel delen:
Reacties 11
 1. Ongeveer 2/3 deel van de leden en overige betrokkenen (63%) kan leven en/of is het eens met naamswijziging naar PEC Zwolle, ondanks dat een ietwat kleiner deel (59%) het oneens is met de naamswijziging

  ??????

  Dit is volgens mij 122%

 2. Het wordt wel tijd dat ze op teletekst ook de naamsverandering dan invoeren want als je kijkt bij oefenuitslagen staat er nog gewoon FC Zwolle;)

 3. Titel is ook lekker gesteld: "Supporters hebben nipte voorkeur voor PEC Zwolle".

  Als 59% het oneens is met de wijziging, hoe kan er dan een nipte voorkeur voor PEC zijn.

  Ach ja, de beslissing was toch al gemaakt en daar hebben de supporter geen invloed meer op.

 4. @ Zwolleeninthuus.

  Met jouw laatste opmerking ben ik het helemaal eens. Ik moet helaas constateren dat de regentenmentaliteit van 3 jaar geleden weer volop floreert bij de club.

  Buysrogge sr. opeens weer in bestuur? Nieuwe manager van Wonderen wordt de 'nieuwe Everse' genoemd en een voorzitter die langzamerhand toch wel erg grote financiele risico's neemt en ook nog (heel gewaagd) aan de naam sleutelt.

 5. is dit ook niet in de hand gewerkt?daar bedoel ik mee dat er steeds meer retro van pec in het stadion te zien was de afgelopen jaren.

 6. Die hele enquête is 1 grootte poppenkast .Dat de voorzitter van de supportersvereniging zich voor het karretje laat spannen van een vuilnisboer en een steigerboer ongelooflijk Johan had ik niet van je verwacht.
  Volgens mij werd het oude bestuur verweten in een ivoren torentje te zitten maar dit bestuur zit in een glazen huis je mag er naar kijken maar verder moet je je bek houden doen wat er gezegd word en slikken wat wij je door je strot heen willen douwen een echt warm bad !

  De pipo de clown die er AD loopt daar verwacht ik geen wonderen van met zijn populistische gedrag .

  De uitslag was niet relevant en dat was van te voren bekend jammer Supportersvereniging ik heb niet het gevoel dat jullie opkomen voor de leden DURF TEGENGAS TE GEVEN anders word je overlopen !!

 7. Er zit veel waarheid in het betoog, al vind ik Zomerdijk wel de juiste man! Maar het is net politiek, je moet wel wat buigen. Niet betrokken bij een naamsverandering moet je gewoon hard willen veroordelen. Stel maar eens eisen!!
  En Van Wonderen schreeuwt hij het blauw-wit van de daken. Klopt! Kan hij morgen in zijn regio bij Utrecht meer verdienen dan schreeuwt hij net zo hard rood-wit hoor! Net als v.d. Beld, Van Perlo en De Graaf, die bl?ren nu geel-blauw.
  Alles draait tegenwoordig om geld. Clubliefde is tweede prioriteit voor de gladde managers.

 8. Jammer "slijmerige instelling", "klieken" ook…als het waar is: gewoon negeren, sowieso lekker belangrijk wat een ander(e groep) vind?….wel lullig, zonder ballen 😮

 9. Ik ben wel blij met v Wonderen. Eindelijk iemand die de boel eens even lekker opschudt. Voor het eerst in jaren heb ik het gevoel dat de club echt groeit. Mij maakt het niet uit dat hij het zelfde kunstje over een jaar in bv Nijmegen uithaalt. Tegen die tijd is de "magie" toch wel uitgewerkt en wordt het weer tijd voor een nieuwe AD.

Reageer