Hospice Zwolle weer een stap dichterbij

Zwolle – Dankzij een intentieverklaring van de Zwolse woningcorporaties SWZ en Openbaar Belang aan het bestuur van Stichting Hospice Zwolle is er een belangrijke stap voorwaarts gezet voor de totstandkoming van een kleinschalig zelfstandig hospice in de stad Zwolle. Een hospice is een woonvoorziening waar mensen in hun laatste levensfase verzorgd worden. Hospice Zwolle wordt een onafhankelijk  Bijna-Thuis-Huis met plaats voor 4 gasten. Op dit moment heeft Zwolle nog geen hospice in de vorm van een Bijna-Thuis-Huis.

SWZ en Openbaar Belang hebben de intentie uitgesproken het hospice nieuw te bouwen en gaan  verder met de voorbereidende stappen daartoe.  De corporaties vinden het belangrijk dit initiatief te steunen, omdat het een duidelijke maatschappelijke functie heeft voor de stad Zwolle.  De woningcorporaties zullen na realisatie eigenaar worden van het pand en gaan voor langere tijd een huurovereenkomst aan met Stichting Hospice Zwolle. Tevens zullen de beide corporaties financieel bijdragen in de vastgoedexploitatie, waardoor het exploiteren van Hospice Zwolle mogelijk wordt.

De volgende belangrijke stap is dat de stichting “Vrienden van Hospice Zwolle” het benodigde startkapitaal bijeenbrengt. Aankomend jaar zijn allerlei activiteiten daartoe ingepland. De directies van SWZ en Openbaar Belang hebben, als betrokken partners, aangeboden beschikbaar te zijn om een rol te vervullen in de fondsenwerving voor Hospice Zwolle.

“Wij zijn zeer verheugd dat, na een lange periode van zorgvuldige voorbereiding, alle noodzakelijke randvoorwaarden aanwezig zijn om ons hospice werkelijk te realiseren. Mede voor alle partijen die al eerder vertrouwen in ons initiatief hebben getoond in welke vorm van steun of toezegging dan ook. Er is gebleken dat er behoefte is aan een onafhankelijk hospice in deze vorm in Zwolle” aldus Erik Meulemans, voorzitter van Stichting Hospice Zwolle.

Met de gemeente Zwolle wordt er inmiddels gesproken over een geschikte bouwlocatie. Hierover hoopt de Stichting spoedig meer te kunnen vertellen. Op www.hospicezwolle.nl kunt u de ontwikkelingen volgen.

Artikel delen:

Reageer