Doorstart behandeling jongeren met gedragsproblemen

Zwolle – Multi Systeem Therapie (MST), een intensief behandelprogramma voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die (bijna) uit huis geplaatst worden, moest onlangs noodgedwongen stoppen in Overijssel en een deel van Gelderland. Deze week vonden Dimence en LSG–Rentray & Zonnehuizen een oplossing voor het behoud van het MST-team. Hulpverleners en justitiële instanties zijn enthousiast over de doorstart.

MST is een bewezen effectieve methode voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Het behandelprogramma pakt alle risicofactoren aan die de gedragsproblemen beïnvloeden. MST vindt plaats in de thuissituatie met 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Het MST-team, dat werkte in Overijssel en een deel van Gelderland, moest onlangs stoppen omdat het niet langer te bekostigen was. Dit leidde onder andere tot Kamervragen over de moeizame financiering van MST.

Sybren Bangma, bestuursvoorzitter van Dimence: “Veel instanties hebben ons de afgelopen periode gevraagd om nogmaals een uiterste inspanning te doen om MST te behouden. Omdat de behandelmodule bewezen effectief is, wilde we nog een laatste poging doen om een oplossing te vinden”. De afgelopen weken was er daarom intensief overleg tussen de divisie Jeugd & Autisme van Dimence en jeugdzorgpartner LSG-Rentray & Zonnehuizen. Wim van Geffen, directeur van MST Nederland, ondersteunde hierbij. Deze week besloten beide organisaties om gezamenlijke middelen in te zetten om het MST-team te kunnen behouden.

Doorstart MST-team

LSG-Rentray & Zonnehuizen onderschrijft het belang van deze intensieve behandeling voor ontspoorde jongeren en hun ouders/opvoeders en gaat samen met Dimence investeren in de doorstart van het MST-team. “Ik ben blij dat we samen het MST-team kunnen behouden. Wij willen MST de komende jaren stevig inzetten om opname in bijvoorbeeld de JeugdzorgPlus te voorkomen of te bekorten” aldus Frank Candel, voorzitter raad van bestuur van LSG-Rentray & Zonnehuizen.

Het MST-team is vanaf half augustus 2012 weer operationeel. Het team wordt ondergebracht bij Traverse Overijssel, onderdeel van LSG-Rentray & Zonnehuizen. Ina Kockmann blijft als MST-supervisor verbonden aan het team.

Artikel delen: