Financiële impuls voor 40+ wijk Diezerpoort

Zwolle – De wijk Diezerpoort krijgt een financiële impuls van € 500.000,- om enkele  succesvolle projecten te verduurzamen en nieuwe  initiatieven uit de wijk te cofinancieren. Het bedrag komt uit het preventiebudget 40+ wijken (2 miljoen euro) en is in 2010 al door het college van B&W gelabeld als reserve en uitvoeringsbudget.

Met het leeuwendeel van het budget (€ 365.000,-) zullen kansrijke initiatieven in de wijk worden gesteund door cofinanciering. Bij de ontwikkeling van Diezerpoort kiest de gemeente Zwolle voor natuurlijke wijkvernieuwing. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van de wijk en haar bewoners. Om kansen te kunnen verzilveren, is samenwerking tussen partners in de wijk, bewoners en gemeente nodig. De gemeente heeft hierbij een stimulerende rol.

Kinderen en jongeren

Een ander deel van het budget, € 80.000,-, komt ten goede aan een tweetal succesvolle projecten waarbij de focus op kinderen en jongeren ligt. Het project School’s Cool, dat zich richt op kinderen waar de basisschool zorgen over heeft, krijgt een bijdrage van € 40.000,- om de aanpak te verbreden naar meer (basis)scholen. Het tweede project waarin wordt geïnvesteerd is het IMG project dat gericht is op het tegengaan van maatschappelijke uitval van jongeren in Diezerpoort.

Gedroomd Diezerpoort

In 2010 is het ontwikkelingskader Gedroomd Diezerpoort opgesteld. Hierin wordt de komende 10 tot 20 jaar richting gegeven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijk om de wijk zo in zowel sociaal als economisch opzicht duurzaam te versterken.  

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Eenvoudig gezegd gaat het geld op aan vage initiatieven en sociaal verantwoorde werkgroepjes, waarbij de eindconclusie zal zijn dat er een onrustbarend aantal ADHD en Autistische kinderen rondlopen in de wijk. Het geld is daarna op, maar we hebben wel een mooie conclusie van de welvaartsziektes in crisistijd

Reageer