Mondriaan Fonds steunt tentoonstelling over Zwolle

Zwolle – Het Mondriaan Fonds ondersteunt de komende nieuwe tentoonstelling “De geschiedenis van Zwolle, de millenniumdoelstellingen” in het Stedelijk Museum van Zwolle aan de Melkmarkt met een substantieel bedrag.

mondriaan.jpg

In 2000 hebben de Verenigde Naties acht millenniumdoelen geformuleerd om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken, zoals het terugdringen van armoede, kindersterfte, ongelijkheid tussen man en vrouw en het aanpakken van milieuproblematiek. Deze doelen zijn door 189 landen en vele lagere overheden onderschreven, zo ook door Zwolle. Doelen die niet alleen gelden voor tweede- en derdewereldlanden, maar die ook in ons eigen land spelen. Denk daarbij aan de recente oprichting van de voedselbanken, ongelijke betaling mannen en vrouwen of de relatief hoge kindersterfte.

Het Stedelijk Museum Zwolle heeft bekeken wat deze millenniumdoelen voor Zwolle betekenen. Hierdoor ontstaat een interessante kijk op de geschiedenis van de stad Zwolle en omgeving. In de tentoonstelling zal de armoedebestrijding van de middeleeuwen aan de orde komen, maar ook het Hanzeverbond, de cholera-epidemieën uit de negentiende eeuw en de handelingsonbekwaamheid van vrouwen die in Nederland tot 1957 (!) voortduurde.

Citaat uit de brief van het Mondriaan Fonds: “Het Mondriaan Fonds vindt het voorstel goed voorbereid en onderbouwd. Met de millenniumdoelstellingen als uitgangspunt wordt de geschiedenis van Zwolle en omgeving op een bijzondere en originele manier verteld. De parallellen met het heden maken de tentoonstelling actueel, het concept is onderscheidend en voorbeeldstellend ten opzichte van andere cultuurhistorische regionale musea. Door de nieuwe tentoonstelling zal het lokale publiek een nieuw beeld krijgen van de eigen stadsgeschiedenis. Ook voor bezoekers van buiten de stad levert het een aantrekkelijke en toegankelijke tentoonstelling op. De tentoonstelling staat minstens vijf jaar waardoor een groot publiek er kennis van kan nemen en de forse investering een duurzaam karakter kent.”

De tentoonstelling zal 12-12-2012 geopend worden tegelijkertijd met de Hanzelijn die Zwolle binnen het uur bereikbaar maakt voor bijvoorbeeld bezoekers uit Amsterdam.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Nooterhof en nog eens Nooterhof. Iedereen moet bezuinigen, maar het geld vesplillende Nooterhof blijft maar in de pers aandacht trekken, het heeft (en dat blijft zo) nog meer gekost dan dat rare Ecodrome, Beiden een project van onze geitenwollensokken medebewoners.
    Ga lekker op de Veluwe spelen, of is misschien werken een idee?
    Ecodrome is al dicht, en wanneer het Nooterhof, een mooie plek voor Lego-land Nederland, dat geeft mensen werk en dan wordt er ook nog wat verdiend, en geeft de stad aanzien.

  2. De tentoonstelling zal 12-12-2012 geopend worden tegelijkertijd met de Hanzelijn die Zwolle binnen het uur bereikbaar maakt voor bijvoorbeeld bezoekers uit Amsterdam.

    http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/10/11/brief-van-de-minister-van-infrastructuur-en-milieu-inzake-dienstregeling-hoofdrailnet-2013.html
    De toevoeging van de Hanzelijn aan het hoofdrailnet maakt een stapsgewijze verbetering van de dienstregeling en van de reistijden op dit netwerk mogelijk. Ten opzichte van de huidige dienstregeling biedt de Hanzelijn in 2013 een groter aantal treinen en de eerste reistijdverbeteringen. Zwolle ?? Amsterdam Centraal bijvoorbeeld wordt volgens de huidige inzichten in 2013 ca. 10 minuten

Reageer