Vragen over claim tennisvereniging TC’91

Naar aanleiding van het artikel “TC’91 claimt blaashalschade bij gemeente” in de Stentor van 22 mei 2007 jl., heeft fractievoorzitter van Swollwacht, Freddy Eikelboom, de behoefte om de huidige ontwikkelingen m.b.t de (recente) claim ( ad. € 920.000) in relatie tot de verleende gemeentelijke  garantiestelling in commissieverband uitvoerig met het college te bespreken. Swollwacht stelde in december 2006 vragen over de tennishal. Het wees toen ook de gemeente Zwolle op de risico’s betreffende de verleende garantiestelling van € 920.000,- en het garant staan voor de aflossing (jaarlijks € 40.000) en rentekosten (jaarlijks € 35.000,-) verplichtingen.

“Temeer, daar ik het gevoel heb, door uw college enigszins – ten tijde van het voorstel om gemeentegarantie te verlenen -op het verkeerde been te zijn gezet. Dit gezien de huidige feiten en ontwikkelingen, nu TC’91 een claim wil indienen bij de gemeente Zwolle  en de eventuele financiële consequenties wellicht op het “bordje” van de Zwolse samenleving wordt gepresenteerd”, zegt Eikelboom. Hij wil dan ook in de eerstkomende vergadering van de commissie welzijn graag opheldering over een aantal vragen en duidelijkheid over de gehele procedure.

1.       In hoeverre is het juist – en u bekend – dat TC’91 een schadeclaim van € 920.000,- euro heeft ingediend bij de gemeente Zwolle?

2.       Is het juist – gezien de gelopen procedure inzake de garantiestelling – dat TC’91 in haar recht staat?

3.       Kunt u aangeven, waar u als College (inschattings)fouten heeft gemaakt, dit gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t bestemmingsplan artikel 17 & 19, gedane toezeggingen etc.., welke zich nu uitmommen in een grote schadeclaim?

4.       Kunt u ons garanderen dat het eventueel toekennen van deze claim niet ten koste gaat van het gemeentelijke sportbudget en ook niet van het programma Sociaal?

5.       Tevens willen wij weten hoeveel gemeentelijke garantiestellingen op dit moment uitstaan en waar zich op dit moment risico’s voordoen?

 

Freddy Eikelboom

Artikel delen:

Reageer