Weekendafsluiting Spoolderbergweg

De Spoolderbergweg is in het weekend van 1 juni 2007 voor reconstructiewerkzaamheden aan de weg afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. De afsluiting vindt plaats van vrijdag 1 juni om 19.00 uur tot maandag 4 juni om 06.00 uur. De reconstructiewerkzaamheden worden uitgevoerd op het gedeelte tussen de IJsselbrug en de Oude Veerweg. Tijdens het genoemde weekend wordt de aangebrachte asfaltlagen voorzien van een slijtlaag. Door de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. De afsluiting is noodzakelijk voor de veiligheid van de wegwerkers.

Door middel van bebording wordt het verkeer tijdens de afsluiting omgeleid. De omleidingroute wordt ingesteld tussen de Geldersedijk en de IJsselallee en loopt langs de A28. Aanliggende woningen en bedrijven blijven bereikbaar via de Spoolderbergweg. Bedrijven aan de Zuiderzeestraatweg zijn via de omleiding langs Wezep bereikbaar. Een aantal bedrijven houdt in deze wegafsluitperiode speciale verkoopacties.

De gemeente voert sinds maandag 19 februari 2007 werkzaamheden uit aan de Spoolderbergweg. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van geleiders, verbreden en verleggen van rijbaan en fietspad, kabel-, riool- en asfalteringswerkzaamheden.

Het werk wordt dagelijks van 09.00 en 15.30 uur verricht aan de rijbaan en het fietspad. Tijdens de werkzaamheden heeft het gemotoriseerd verkeer te maken met vertraging, omdat één rijstrook niet beschikbaar is. Een tijdelijke verkeersinstallatie regelt het verkeer.

Op werkdagen tijdens de spitsuren (06.00 – 09.00 uur en 16.00 – 18.30 uur) is de weg in beide richtingen normaal toegankelijk. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 29 juni 2007.

Artikel delen:
Reacties 40
 1. @Henk:

  Ik werk dan wel vaak in het weekend maar gelukkig kan ik dat thuis doen. Op vrijdag ben ik doorgaans v?©?©l eerder thuis dan de genoemde 19.00h en op maandagmorgen sta ik pas om 6.30h op dus ook dan geen problemen.

  Wat betreft het omfietsen, daar maak ik geen punt van hoor. Ik kom zojuist terug van een ‘ommetje’; ik moest even wat wegbrengen en ophalen in Dronten. Dus teruggaande ben ik gewoon over Kampen gegaan.


  ⚠️ Meld

 2. Tsja,
  waar is nou die wegverbreding (tis een rijstrookversmalling geworden door ontwerpers met tunnelvisie)? Busstop op de rijbaan, natuurlijk een stoplicht en goed veel dubbele strepen.
  HET ideale recept tot autootje pesten en het uitroepen tot meest vervuilde weg.


  ⚠️ Meld

 3. @Chris
  Je hebt een bordje met 30 over het hoofd gezien 8)

  Maar verder: Wat is (of wordt) die inham vlak voor de verkeerslichten?
  Autootje pesten? Voor de fietsers is het ook niet handiger geworden anders. De oversteek vanaf de IJsselbrug richting Katerveer is nog altijd niet prettig.
  Ik ben razend benieuwd hoe het uiteindelijk gaat worden.
  Verder zou het met totaal niets verbazen als die rechter strook naast de strook waarop jij reed op moment van filmen, een busstrook wordt! Voor de fietsers hebben ze immers die mooie parallelweg ingericht. Geen keiharde feiten maar gewoon een klein vermoeden (ik zou de overgang bij de afslag naar Katerveer dan nog wel wat beter moeten bekijken of mijn ‘kleine vermoeden’ wel eens mogelijk is)

  @DeEchte:
  Toch maar niet 😀


  ⚠️ Meld

 4. Je hebt een bordje met 30 over het hoofd gezien

  Nee hoor 😉 Ik vind het alleen een beetje onzin om 30 te gaan rijden als er niks aan de hand is. Als er wegwerkers zijn is dat uiteraard heel anders.


  ⚠️ Meld

 5. @WFvN
  Ik hoop dat je gelijk hebt, maar ik ben bang van niet. Het lijkt eerder op het (fysiek) scheiden van fiets/rijstroken. Daarmee wordt “de weg” dus wel breder maar de rijstrook niet.
  Ik denk dat die parallelstrook voor de bewoners blijft. De kronkels zijn erin gemaakt om zoveel mogelijk autootje & motorretje te pesten (je kan er zelfs bij file niet meer langs met de motor, flauw hoor).
  De oversteek voor fietsen vind ik wel belangrijk (de veilige haven tussen de rijstroken in) maar toen ik de stoplichten zag komen begon het bloed al weer te koken. ow-ja, ik fiets ook graag alleen ietsiepietsie minder fanatiek 😉


  ⚠️ Meld

 6. Ik vind wel (als fietser) dat er echt iets moest gebeuren. Er werd daar v?©?©l te hard gereden op de plek waar nu de verkeerslichten staan. Het is nog binnen de bebouwde kom maar er werd stug 80 gereden. Als fietser daar oversteken is geen lolletje. Met de verkeerslichten wordt het verkeer geregeld en met die automobilistenpestende bochten wordt ook de snelheid hopelijk wat lager.

  Ik denk dus dat het m?©?©r is dan automobilistje pesten (hoewel het busverhaal wel buiten m’n plaatje valt)


  ⚠️ Meld

 7. Er “mag” van mij daar ook wel iets gebeuren, maar de middenhaven is goed genoeg. Ik het nmlk helemaal niet eens met de stelling dat verkeerslichten het verkeer regelen – het ontregelt eerder. Verstopt. Vervuilt. Kost veel geld. Zorgt voor ergernis.
  Iemand die ziet dat er hard gereden wordt, is voorzichtiger met oversteken…. in de afgelopen jaren heb ik meer (bijna) ongevallen gezien in de zones waar zachter gereden wordt dan in de zones waar harder gereden wordt….Reden? Je kijkt wel uit…  ⚠️ Meld

 8. Het is nog binnen de bebouwde kom maar er werd stug 80 gereden

  Een bordje bebouwde kom maakt voor de weggebruiker nog geen bebouwde kom. Want zeg nou, zelf, zo bebouwd is het daar niet.  ⚠️ Meld

 9. Tja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling… goed uitkijken wel natuurlijk maar om dat als ‘argument’ te gebruiken vind ik een beetje krom. Er is een oversteekplaats, een drukke oversteekplaats voor fietsers die alleen maar m?­nder gelegenheid krijgen om over te steken naarmate er harder gereden wordt. Je hebt het erover dat de doorstroming van het verkeer minder wordt maar het wordt ook m?©?©r. Niet alleen auto’s zijn verkeer.


  ⚠️ Meld

 10. Heb je weleens gezien hoeveel scholieren daar oversteken?. Het is daar best druk.

  Is die parallelweg trouwens geen fietsstraat? Het is toch rood met klinkers aan de zijkanten?


  ⚠️ Meld

 11. Nope, maar het wordt door het vetragen van verkeer juist MOEILIJKER om over te steken!
  Op het verstoppings/vertragingspunt zal het verkeer zich concentreren, dat maar weer moeilijk “uit elkaar te trekken is”. Kijk maar eens als je van buiten de BB een stad inrijdt: v?³?³r het eerste stoplicht vallen er genoeg gaten in de rijstroom, terwijl erna het ?©?©n groot lint wordt.
  Zo tegenstrijdig is mijn stelling niet: ik ben er zelfs van overtuigd dat het voor zowel fietser als auto/motor voordelen biedt. Trouwens: als ik daar zelf fiets heb ik helemaal geen moeite om even te wachten voor er een gaatje is: veelal is dat eerder dan dat een stoplicht op groen springt. Je kan zelf het moment bepalen. Dat is toch ook de reden dat fietsers massaal in de stad door rood rijden? Ze willen zelf het moment bepalen.


  ⚠️ Meld

 12. @henk,
  bedoel je dat stuk bij de afslag als je naar zwolle rijdt ri engelse werk? Vind ik erg verwarrend, tis net alsof je met de auto het engelse werk niet meer naartoe mag…. Liever heb ik het gewoon simpel: rood=alleen fietsers, tegels=lopen, klinkers/asfalt=snelverkeer. In apeldoorn zie je al helemaal niet waar je moet lopen/fietsen/rijden – ben daar ook al verschillende malen bijna omver gereden (ook omdat ik niet precies zag waar ik liep)


  ⚠️ Meld

 13. @ME

  Ik heb geen flauw idee, maar ik dacht ooit ergens gelezen te hebben dat daar ergens een fietsstraat moest komen. Wat je er aan hebt, is voor mij ook een vraag


  ⚠️ Meld

 14. Over fietsstraten; van de website van de fietsersbond:

  Zwolle wil fietsstad nummer een worden en heeft om te scoren als eerste in Nederland een fietsstratenplan voor de hele stad opgesteld.

  Het experiment Vondelkade is volgens de gemeente zo’n succes dat het op belangrijke hoofdfietsroutes zo snel mogelijk een vervolg krijgt. Er wordt al gewerkt aan het ontwerp voor een nieuw verkeersbord dat aangeeft dat de fietser het voor het zeggen heeft.
  Op meer plaatsen in ons land wordt ge?«xperimenteerd met het geven van een voorkeursbehandeling aan fietsers. In Zwolle werd op de Vondelkade (Wipstrik) de ‘rode loper’ voor de fietser uitgerold, terwijl recenter ook het Groot Wezenland een metamorfose onderging.
  De fietsstrook loopt midden op de weg, de zijkanten bestaan uit zware klinkerstroken. De situatie ter plekke maakt duidelijk dat de fietser de baas is en auto’s min of meer te gast.
  De ervaringen in het Wipstrikkwartier waren in het begin aarzelend, erkent verkeerswethouder Janco Cnossen, maar onderzoek van de Fietsersbond leverde een heel positief beeld op.

  Hoofdfietsroutes in beeld als fietsstraatBij de aanleg van meer fietsstraten kijkt Zwolle naar belangrijke hoofdfietsroutes.

  Dat levert het voorstel op dat volgend jaar maart/april de parallelweg langs de Spoolderbergweg als fietsstraat het huidige fietspad gaat vervangen, terwijl ook in 206 Zwarteweg (Zuid) en Eemlaan (Aa-landen) tot fietsstraat worden omgedoopt.
  Voor de langere termijn staan straten als de Philosofenallee,
  Schellerweg, Elandveld/Damhertveld en de Van Karnebeekstraat op de nominatie.
  Niet altijd is de ombouw een soepel traject. Voorbeeld is de Van
  Karnebeekstraat: een belangrijke fietsader van en naar Zuid, maar tegelijk een straat waar met nog meer functies (en dus autoverkeer) rekening moet worden gehouden.
  Wat verder nog speelt is het feit dat een fietsstraat juridisch nog geen status heeft. In feite gelden er nog de normale verkeersregels. Om toch duidelijkt te maken dat in een fietsstraat van een andere verkeersbeeld sprake is, gaat Zwolle een ‘informatief’ verkeersbord ontwikkelen, dat alvast tijdelijk de bijzondere rolverdeling aangeeft. Fietsers krijgen ruim baan

  en

  Na het succes van de inrichting van de Vondelkade als fietsstraat heeft het college van B&W besloten dat de fietsstraat structureel wordt toegepast op belangrijke hoofdfietsroutes. Zwolle is de eerste gemeente die een ‘fietsstratenplan’ voor de hele stad opstelt om een echte fietsstad te worden. Er is een lijst gemaakt van straten, die geschikt zijn om in te richten als fietsstraat. Als ?©?©n van deze straten toe is aan een opknapbeurt, dan wordt er in principe een fietsstraat van gemaakt. Zo is de
  parallelweg langs de Spoolderbergweg als eerste aan de beurt, waarna de Zwarteweg en Eemlaan worden omgetoverd.

  Een fietsstraat is een straat, die eruit ziet als een breed fietspad, waar ook auto’s mogen rijden. Het midden van de weg is roodgekleurd net zoals een fietspad. Twee smalle stroken aan de linker- en rechterzijde van de weg zijn zwart. Dus de auto moet aan de kant voor de fietser en niet andersom. De fietsstraat wordt ingericht in straten waar meer fietsers gebruikmaken van de weg, dan auto’s.

  Onderzoek
  Uit onderzoek van de Fietsersbond blijkt dat de fietsstraat op de
  Vondelkade bevalt. Driekwart van de deelnemers aan de valuatie is tevreden met de omvorming van de straat. Natuurlijk waren er ook bezwaren, zoals het feit dat men zich zo nu en dan opgejaagd voelt door de auto’s achter zich. De fietser blijft fietsen, hiervoor zijn geen spelregels bekend. Dat moet even wennen. Dit wennen probeert de gemeente te bevorderen door een informatief verkeersbord te ontwikkelen, dat tijdelijk geplaatst kan worden bij de fietsstraat.  ⚠️ Meld

 15. HEEELLLP!!!! Zwolle verveelt zich en gaat experimenteren met wegen die geen enkele juridische status hebben en de warboel/verwarring alleen maar groter maakt…… phhhhhhh…. >:(


  ⚠️ Meld

 16. Goed, vanmorgen heb ik m’n route wel moeten aanpassen. Vanuit Spoolde stond er een bord dat doorgaand rijverkeer gestremd was bij Katerveer. Ik ben toch over Katerveer gegaan om te zien wat er aan de hand was. Bij de aansluiting op de Spoolderbergweg is het asfalt opengebroken. Ik ben nu via het fietspad onder de Oude IJsselbrug gegaan om vervolgens over te steken om netjes aan de juiste kant de IJssel over te steken. Maar oversteken valt daar dus echt tegen ’s morgens vroeg. Een dikke stroom auto’s gaat voor je langs voordat je een keer een gaatje hebt om over te steken. Verkeerslichten zijn voor fietsers echt geen overbodige luxe.


  ⚠️ Meld

 17. Tja, die hele Spoolderbergweg is eigenlijk een buffer voor de verkeerslichten bij de IJsselallee, straks wordt dat doorbroken, met de kans dat de file terugslaat op het kruispunt aan de Gelderse kant van de Oude IJsselbrug.


  ⚠️ Meld

 18. Het opstroopeffect zie je idd nu al, ook omdat er zo vaak gecontroleerd wordt en daar alles 50 is. Dus het “gat” dat er was van de voorgaande stoplichten, wordt weer ingehaald door de nieuwe rij auto’s van de stoplichten. Hoe lang heb je trouwens moeten wachten voordat je over kon steken?
  Dat was “vroegah” niet zo. I.i.g. heb ik nooit problemen gehad om daar tijdens de spits over te steken. Met de tussenhaven wordt het iig veel makkelijker.
  Overigens verwacht ik ook veel meer aanrijdingen, omdat er files komen (vanaf de gelderse kant) die net na de “knik” in de brug ontstaan.
  Doorstroming moet altijd de motivatie zijn, en niet stilstaan: dat is geen oplossing.


  ⚠️ Meld

 19. Die tussenhaven zat er al! Hij is alleen een tikkie breder gemaakt.
  Hoe lang heb ik staan wachten? Ik heb zondermeer 30 auto’s voorbij zien komen voordat ik kon en ik had mazzel dat er vanuit Zwolle toevallig niets kwam. Verder werd er (wegens werkzaamheden en drukte) geen 70 maar iets van de toegestane 50 gereden dus duurt het nog wat langer.

  Vanmorgen viel het nog mee, het kan veel erger. Moet je ’s middags zien, dan gebeurt het nogal eens dat de wachtende rij auto’s nog voorbij de oversteek richting Katerveer is. Op zo’n moment gaan auto’s rustig stil staan op de oversteekplek voor fietsers waarmee de oversteek dus helemaal onmogelijk wordt gemaakt (dat snap ik nog altijd niet; veel automobilisten kennen artikel 5 blijkbaar niet als het gaat om fietsers maar ook lang niet altijd als het gaat om andere auto’s)

  Als het nog drukker is dan ik vanmorgen tref (en dat gebeurt vaak genoeg) krijg je dus dat fietsers het wachten beu zijn en elk kleine gaatje grijpen om over te steken waarbij auto’s weer de claxon laten schreeuwen, dat wordt dus voorkomen door verkeerslichten)


  ⚠️ Meld

 20. Ik heb zondermeer 30 auto’s voorbij zien komen voordat ik kon

  Tja, dat zie ik voor elk verkeerslicht ;D

  Zonder gekheid, zijn die fietspaden langs de Oude IJsselbrug ?©?©nrichtingsverkeer?


  ⚠️ Meld

 21. @Chris:
  Ja, ?©?©n richtingsverkeer offici?«el. De laatste tijd zijn er veel fietsers die wel spookrijden (vermoedelijk in verband met de werkzaamheden). Op zich kan het ook best redelijk maar de bedoeling is het niet.

  En Henk gaat verslag doen voor Weblog Zwolle begrijp ik 😉


  ⚠️ Meld

 22. Ik heb zondermeer 30 auto’s voorbij zien komen voordat ik kon en ik had mazzel dat er vanuit Zwolle toevallig niets kwam

  Dat is dan (x2 sec) 1 minuut: bij een gemiddeld stoplicht is de wachttijd 2:30. Ben je mooi sneller 😉

  Verder werd er (wegens werkzaamheden en drukte) geen 70 maar iets van de toegestane 50 gereden dus duurt het nog wat langer.

  Precies! Die snelheidsverlaging verstopt het verkeer – een averechts effect dus.

  Op zo’n moment gaan auto’s rustig stil staan op de oversteekplek voor fietsers waarmee de oversteek dus helemaal onmogelijk wordt gemaakt (dat snap ik nog altijd niet

  Dat snap ik ook niet. Maar daar helpt een stoplicht ook niet bij: de auto staat al stil voordat het stoplicht op rood springt.

  rijg je dus dat fietsers het wachten beu zijn en elk kleine gaatje grijpen om over te steken waarbij auto’s weer de claxon laten schreeuwen, dat wordt dus voorkomen door verkeerslichten)

  Ik denk dat je toch een beetje overdrijft. Ik kom er elke dag en nog nooit een claxon gehoord, eveneens nog nooit een hoorn gehoord 😉
  Misschien ooit wel eens voorgekomen, maar daar leren we alleen maar weer van. Om dit vervolgens met allemaal technische hindernissen op te lossen is ook wel wat overdreven.
  Wat dat betreft is het verstandig om eens naar een ver land op vakantie te gaan (bijv India). E?©n grote chaos (ogenschijnlijk). Totdat je er aan gewend bent. Kom je dan terug in NL besef je pas hoe ver we doorslaan in alle regelgeving en bemoeizucht!
  Rij ook voor het gemak eens met een auto vanuit het buitenland NL binnen: zodra je de grens borden gepasseerd bent lijkt de weg gelijk hartstikke vol of staat zelfs stil. Terwijl het daarvoor nog leeg leek. We slaan echt idioot ver door – tot we zelfs niet meer zelf onze billen kunnen afvegen zonder advocaat.


  ⚠️ Meld

 23. Maak daar maar mee dan 2 seconden per auto van, maar goed. Ik zou wachttijden bij verkeerslichten ook eens moeten checken. IJsselbrug omlaag richting Wezep heb ik bijna nooit wachttijd (meestal gaat hij al op groen nog voor ik bij het knopje ben) maar terug naar Zwolle wil het toch nog wel eens een tijdje duren. Maar zoals ik al zei: ik zou dan eens moeten timen.

  Wat betreft dat wachten op een oversteekplek. Ik gok dat dat bij verkeerslichten iets minder snel zal gebeuren dan bij een minder opvallend fietspad aan de rechter kant.

  Wat betreft het oversteken van fietsers en auto’s. Ik kom er elke dag langs en inderdaad, lang niet altijd een claxon maar duidelijk is wel dat fietsers halsbrekende toeren moeten uithalen om over te steken. Die oversteek is (hoewel het aantal ongelukken daar gelukkig ?©norm laag is) niet echt veilig te noemen en zeker niet comfortabel/eerlijk. Zeker niet omdat auto’s daar vaak 80+ rijden.

  Maar als het gaat om die bemoeizucht van de Nederlandse staat. Zit jij erop te wachten dat er geen fietspaden meer zijn? Zit jij erop te wachten dat fietsers met 3 naast elkaar op de rijbaan de IJssel oversteken? En jij met je auto erachter drammen omdat je maar niet door kan rijden?

  Punt is gewoon dat Nederland (ondanks z’n grote aantal auto’s) nog altijd een echt fietsland is. Automobilisten gunnen het langzamere verkeer lang niet altijd de ruimte en voorrang. Het gaspedaal wordt te gemakkelijk gevonden waardoor de ‘ruimte’ voor de fietsers (en andere langzamere verkeersdeelnemers) minder wordt. Op de Spoolderbergweg heeft ‘de automobilist’ het echt zelf veroorzaakt. Ik vind het echt niet meer dan terecht dat er actie wordt ondernomen.


  ⚠️ Meld

 24. Probleem met die VRI (verkeersregelinstallatie) is ook, dat het voor fietsers in de spits goede oversteekmogelijkheden creeert, maar dat het buiten de spits voor ?©?©n fietser constant het verkeer ophoudt, terwijl die ene fietser ook tussen de auto’s door had kunnen oversteken. Vaak nog sneller ook.


  ⚠️ Meld

 25. Goed punt. Misschien wordt het dan tijd om een intelligente verkeersregelinstallatie te ontwerpen (IVRI 😉 ). 1 die niet alleen lussen heeft om te registreren of er verkeer aankomt maar die vervolgens met die gegevens ook de verkeersstroom meet en afhankelijk van de stroom auto’s ‘besluit’ om de verkeerslichten te activeren of op knipperend oranje te zetten.


  ⚠️ Meld

 26. Eventueel met drukknop voor minder zekere mensen (oudere mensen?). Ook die drukknop moet natuurlijk weer intelligent worden zodat niet elke puber het knoppie indrukt met als gevolg dat de auto’s voor jan met de korte achternaam kunnen wachten maar een drukknoppie die alleen blijft werken zolang de lus bij het knoppie een fiets registreert.


  ⚠️ Meld

 27. Maak daar maar mee dan 2 seconden per auto van,

  Kan je rustig vergeten. Er wordt toch zo geklaagd over bumperkleven? Dat is minder dan 2 sec.

  maar duidelijk is wel dat fietsers halsbrekende toeren moeten uithalen om over te steken. Die oversteek is (hoewel het aantal ongelukken daar gelukkig ?©norm laag is)

  Wederom ben je aan het overdrijven. Waarom zou het meevallen denk je? Omdat men bewust is van een mogelijk gevaar. Prima toch? Vooral houden zo, scheelt een hoop ongelukken.

  Zeker niet omdat auto’s daar vaak 80+ rijden.

  Als ze oversteken terwijl (enkele??) auto’s daar 80+ rijden, geef je zelf dus ook toe dat de snelheidsverhoging zorgt voor voldoende gaten in de stroom auto’s?

  Verder heb ik al regelmatig aangegeven daar zelf ook te fietsen, en heb geen enkel probleem mee om op te letten bij oversteken.
  Ik heb wel moeite met het ontnemen van ieder mogelijk verkeersinzicht. Een kind zal pas leren lopen nadat het gevallen is.

  En jij met je auto erachter drammen omdat je maar niet door kan rijden?

  En wie zegt dat ik wil dat fietspaden ge?«limineerd worden? Ik geloof dat je toch wat subjectief leest.
  Wie zegt dat ik met mijn auto ergens achter zit te drammen?
  Het enige wat je nu aan het beschrijven bent, is een bepaalde manier van arrogantie die je bij veel fietsers ziet: “iedereen moet zich maar aan mij aanpassen”. M.a.w.: pot verwijt de ketel dattie zwart ziet.

  Ik zou zeggen: kruip eens in de huid van een ander. Krijg je plots een veel tolerantere blik.
  En ervaar hoe hij tegen de fietsers aankijkt en eromheen moet slalommen veelal door slecht geconstrueerde zaken (denk bijv ook aan dode hoek – en let daar op bij het ontwerp van het wegennet).

  Geen agressie maar samenwerking in het verkeer, kan best. Geef elkaar de ruimte, begin bij jezelf (probeer ik ook). Technische middelen werken averechts.  ⚠️ Meld

 28. Ik vind toch dat je met een flinke vracht onzin aan komt zetten als je dit zegt:

  Wederom ben je aan het overdrijven. Waarom zou het meevallen denk je? Omdat men bewust is van een mogelijk gevaar. Prima toch? Vooral houden zo, scheelt een hoop ongelukken.

  Prima toch? Zullen we het dan nog beter maken? Auto’s gewoon 120 km/h laten rijden. Steken fietsers helem?¡?¡l niet meer over en zullen er dus n?³?³it overstekende fietsers aangereden worden.

  Je commentaar slaat kant nog wal vind ik. Natuurlijk moeten fietsers voorzichtig zijn. Ook automobilisten uiteraard. Maar fietsers mogen zich ook veilig bewegen door het verkeer en dat is dus niet geheel het geval op die plek. Het moet niet zo zijn dat fietsers niet over durven steken omdat ze zichzelf anders in levensgevaar brengen door het gedrag van en de drukte door auto’s.

  Als ze oversteken terwijl (enkele??) auto’s daar 80+ rijden

  Enkele? Ik ben jaren met de auto naar het werk gegaan. Vrijwel zonder uitzondering werd onderaan over de Willemsvaart al 70 gereden en bij de bushalte ging de snelheid al vrij snel richting de 80. Als ik terug kijk naar de tijd voordat de werkzaamheden begonnen, dan was 70+ bij de oversteek richting Katerveer eerder regel dan uitzondering en dan van beide kanten! Alleen als het stervensdruk was, lag de snelheid lager maar nog lang niet altijd de toegestane 50 km/h (zeker niet richting Wezep)

  geef je zelf dus ook toe dat de snelheidsverhoging zorgt voor voldoende gaten in de stroom auto’s? Verder heb ik al regelmatig aangegeven daar zelf ook te fietsen, en heb geen enkel probleem mee om op te letten bij oversteken.

  Nee, snelheidsverhoging en voldoende gaten opleveren? Nee, daar ga ik zeker niet mee instemmen.
  Maar jij fietst daar zelf dus ook. Hoe vaak? Welke dagen? Welke tijdstippen?

  En wie zegt dat ik wil dat fietspaden ge?«limineerd worden? Ik geloof dat je toch wat subjectief leest

  Ik trek het wat verder door ja. Maar niet zonder reden. Jij hebt het over de ‘chaos’ in het buitenland waar die buitenlanders helemaal aan gewend zijn. Als jij aan de ?©ne kant wel (als automobilist) het genot wil van vrijliggende fietspaden waardoor je met je auto lekker door kan rijden, dan moet je ook zo concequent zijn om ook maatregelen te accepteren die nodig zijn om fietsers wel naar de andere kant van de rijbaan te helpen. Immers: zolang er aparte fietspaden zijn en dus autoverkeer/fietsverkeer van elkaar gescheiden zijn zullen de 2 groepen nooit goed aan elkaar wennen en ?­s er dus extra ingrijpen nodig. Je verhaal zou beter opgaan als alle fietsvoorzieningen geschrapt zouden worden.
  Daarbij komt ook nog dat lang niet alle landen goed met elkaar te vergelijken zijn. Zoals ik al zei: Nederland is een fietsland. We hebben hier een gemiddeld ander verkeersbeeld dan in andere landen en dat vraagt ook om andere inrichtingen van de weg.

  Het enige wat je nu aan het beschrijven bent, is een bepaalde manier van arrogantie die je bij veel fietsers ziet: “iedereen moet zich maar aan mij aanpassen”.

  Dus je wil zeggen dat je commentaar over ‘hogere snelheid levert op dat mensen beter oppassen’ geen vorm van arrogantie of stukje egocentrisch denken is?
  Een automobilist wil doorrijden en geen last hebben van fietsers, koste wat het kost. Fietsers moeten maar wachten, fietsers moeten maar uitkijken. Maar owee als de automobilist z’n voet van het gas moet halen omdat er een VRI komt om andere (zwakkere) verkeersdeelnemers meer ruimte te geven. Als die partij dat dan ook nog eens graat tegemoet ziet, dan is die partij ineens arrogant? Ik vind het een vreemde redenatie om heel eerlijk te zijn.

  Ik zou zeggen: kruip eens in de huid van een ander. Krijg je plots een veel tolerantere blik

  Dat zeker. Probleem is alleen dat zodra ik achter het stuur van een auto zit, ik verander in een vrij opgefokt figuur (en met mij veel meer mensen). Mijn blik wordt dan ineens heel wat minder tolerant! Dat is niet wat je bedoelt maar wel hoe het in de praktijk werkt bij mij! En datgene wat ik op zulke momenten bij mezelf voel, zie ik maar wat vaak terug in auto/fiets-discussies (helaas)

  Het mooie met mijn fiets is dat ik een beetje tussen beide partijen in hang. Ik ben breder dan de doorsnee fietser en heb dus wat meer ruimte nodig. Ik ben echter weer smaller dan een auto. Ik ben beduidend sneller dan de gemiddelde fietser en ook weer langzamer dan een auto (hoewel ik soms op 50 km-wegen maar zeer kleine snelheidsverschillen heb met auto’s als ze zich aan de snelheid houden). Ik ken het hele verhaal dus vanuit 3 posities: automobilist, fietser en iets daar tussenin. Praat mij niet over ‘inleven in de ander’.
  Ik weet wat het is om last te hebben van idioten van fietsers die met 3 of meer naast elkaar rijden, die ineens afslaan zonder om te kijken, zonder arm uit te steken, die slingerend over de weg bewegen, die niet luisteren naar geluidsignalen, die niet uitkijken bij het oprijden van een voorrangsweg/rotonde en dus ook geen voorrang verlenen. Ik ken het ook dat fietsers nog even vlak voor je willen oversteken waardoor je flink moet afremmen om geen aanrijding te veroorzaken. Ik weet echter ook hoe het is om auto’s op je af te zien stuiven met te hoge snelheid op een plek waar je wil oversteken (en voor alle duidelijkheid: ik denk niet dat ik mezelf schijterig hoef te noemen! ondanks de 45 kg van m’n fiets kan ik enorm snel optrekken in vergelijking met andere fietsers dus langzamere fietsers zullen helemaal last hebben met oversteken)
  Als je het toch hebt over dode hoeken…. neem eens plaats in mijn fiets en je zal me een stuk beter begrijpen en snappen dat ik zelfs alleen al als velomobielrijder, me zeer goed kan vergelijken met auto’s! Ik heb een flinke ‘neus’ voor me waardoor mijn zicht op zijwegen wat beperkter is, net als bij auto’s. Ik heb 2 achteruitkijkspiegels omdat omdraaien op een ligfiets wel mogelijk is maar lang niet zo gemakkelijk als op een normale fiets. Als ik niet over m’n schouder zou kijken (wat flink wat automobilisten helaas niet vaak genoeg doen bij afslaan, maar dat terzijde), zou ik ook een enorme dode hoek hebben, net als een automobilist.

  Je besluit gelukkig met een vrij mooi stuk:

  Geen agressie maar samenwerking in het verkeer, kan best. Geef elkaar de ruimte, begin bij jezelf (probeer ik ook). Technische middelen werken averechts.

  Verplaats je in de fietser en je ziet toch dat die technische middelen lang niet altijd averechts werken.


  ⚠️ Meld

 29. de lus bij het knoppie een fiets registreert.

  Bij vrijwel alle Zwolse fietsverkeerslichten is het niet nodig om het knopje in te drukken, de lussen detecteren de fietser. Let er maar eens op als bij zo’n afteller aankomt rijden, hij springt meteen aan, terwijl je het knopje nog niet ingedrukt hebt.


  ⚠️ Meld

 30. @Chris:
  Knoppies indrukken doe ik in Zwolle nooit. (mooi om te zien…. kom ik aanrijden met m’n dichte fiets; stop bij het verkeerslicht MET indicator wanneer het groen wordt; ik sta net te ver bij het paaltje vandaan om op het knoppie te drukken. Komen er andere fietsers bij die allerlei moeite doen om maar bij het knopje te kunnen komen; eerst staan ze links van me. Duurt ze te lang. Dan eerst proberen tussen stoeprand en m’n fiets in te komen; past niet, dan maar de stoep op, aan de kant van de voetgangers dus om dan op het knopje te drukken vlak nadat het licht op groen springt ;D Voor die mensen heeft zo’n indicator dus geen enkele zin. Maar vermakelijk is het wel ;D )

  Maar over de wekring van de lussen voor fietsers hoef je me niets te vertellen; ik denk dat ik meer kilometers fiets dan jij 😉 Maar Zwolle heeft dat inderdaad gewoon GOED voor elkaar.

  Komen we terug bij het eventuele knopje bij de Spoolderbergweg. Inderdaad, technisch niet mogelijk. Net als de andere verkeerslichten (waar ik niet druk), als je niet boven de lus blijft staan (als je niet gedrukt hebt), gaat de indicator weer uit zonder dat hij eerst op groen is gesprongen. Niet aan gedacht. Toch denk ik dat het knopje w?©l verdraaid handig is voor die regelzieke mensen zoals ik hierboven beschreven heb 😉


  ⚠️ Meld

Reageer