Straatvoetbal tussen Zwolse wijken

Zwolle – Vol trots presenteert PEC Zwolle United dit seizoen een nieuw project, de Street League! Deze straatvoetbalcompetitie tussen verschillende wijken in een stad is in het leven geroepen voor jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar. Bij dit project staan de volgende pijlers centraal: Voetbal, Wijk, Respect en Ontwikkeling. De pijlers vormen de rode draad door het gehele project en komen tot uiting in alle activiteiten van de Street League.

Het Bonus / Malussysteem vormt de ruggengraat van de competitie, het geeft een duidelijke lijn aan en is overkoepelend voor alle activiteiten binnen de Street League. De pijlers Voetbal, Wijk, Respect en Ontwikkeling komen tijdens de verschillende thema avonden allemaal naar voren. Met het opzetten van een thema avond wordt er altijd rekening gehouden met de pijlers van het project, actuele onderwerpen uit de samenleving en signalen vanuit de deelnemers, teambegeleiders, vrijwilligers en scheidsrechters. De verschillende wijken ontmoeten elkaar deze avond op een inspirerende locatie om samen te praten over relevante onderwerpen. De samenwerkingspartners zijn SportService Zwolle, gemeente Zwolle en deltaWonen.

Doelstellingen:
– Bevorderen van de sociale cohesie in de wijken van de gemeente Zwolle;
– Verschillende wijken in Zwolle met elkaar in contact brengen;
– Beperken van overgewicht bij jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met vijftien jaar;
– Positief beïnvloeden van de leefstijl van deze jongeren;
– Terugdringen van de overlast en daardoor bevorderen van de kwaliteit van woon- en leefklimaat;
– Bijbrengen en benadrukken van normen en waarden bij jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met vijftien jaar;
– Een verhoging van de sportparticipatie van jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met vijftien jaar.

Bonus*Malus
Het Bonus*Malussysteem binnen de Street League is één van de belangrijkste middelen die alle pijlers vertegenwoordigen (Voetbal, Wijk, Respect en Ontwikkeling) en die de kern vormen voor een succesvol voetbal project binnen de Zwolse samenleving. Het systeem richt zich op het gedrag van de deelnemers. Dit geldt niet alleen tijdens de wedstrijd op het veld, maar ook voor en na de wedstrijd. Naast wedstrijden wordt het Bonus*Malussysteem ook ingezet rondom alle activiteiten van de Street League.

Buurtbijdrage
De teams kunnen buiten alle georganiseerde wedstrijden, evenementen en clinics ook extra Bonus*Maluspunten verdienen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door in de wijk trainingen te geven, sneeuw te ruimen of vuurwerk opruimen. Aan de hand van de moeilijkheid of originaliteit van de vrije opdracht krijgt het team punten.

2. Fair Play
Het Fair Play lespakket is ontwikkeld door SportService Zwolle en is bedoeld om leerlingen door middel van bewegingsactiviteiten bewust te maken van de gemaakte Fair Play afspraken. Een speler van PEC Zwolle komt vertellen welke ervaringen hij heeft met Fair Play afspraken tijdens trainingen en wedstrijden.

Er is daarnaast een voetballes ontwikkeld die door een groepsleerkracht wordt gegeven. Een speler van PEC Zwolle speelt hierin een enthousiasmerende rol door mee te doen met de activiteiten. Ook geeft de speler tips aan leerlingen om een activiteit beter uit te voeren.

Na de lessen wordt er tijd gecreëerd om in de gymzaal klassikaal de Fair Play regels na te bespreken op het gebied van naleving van de regels. Hierin worden vragen gesteld aan leerlingen waar ze antwoord op moeten geven. Ook vindt hier de uitreiking van Fair Play Kanjer plaats.

De afspraken van Fair Play zijn:
1. We hebben RESPECT voor elkaar, de materialen en de omgeving.
2. We spelen EERLIJK volgens de regels.
3. We spelen SPORTIEF , ook als het even niet goed gaat.
4. Iedereen kan en mag MEEDOEN.

Samenwerkingspartner: SportService Zwolle (projectleider)

3. Dutch Street Cup
Dutch Street Cup is een landelijk, door Stichting Life Goals ontwikkeld, voetbalprogramma voor sociaal kwetsbare groepen. Met behulp van het voetbal worden de deelnemers, in samenwerking met de lokale zorginstellingen en amateurclubs, gestimuleerd om door middel van sport te participeren in de samenleving.

Inmiddels nemen 29 teams, afkomstig uit zo’n 80 instellingen en opvangtehuizen uit het hele land, deel aan deze bijzondere competitie voor dak- en thuislozen. Met behulp van het Oranje Fonds, het Leger des Heils, lokale zorginstellingen en amateurclubs zal het programma de komende jaren verder worden uitgebouwd.

Het Zwolse team is sinds maart 2012 uitgerust in het officiële wedstrijdtenue van PEC Zwolle. Het is mooi om te zien hoeveel plezier de spelers beleven aan het voetballen en hoe goed het ze doet om op een andere manier in de belangstelling te staan. De kunst is om de spelers met hun verschillende achtergronden, ambities en talenten op een goede manier te laten samenwerken en hierin speelt PEC Zwolle een mooie voorbeeldrol. Dat ze nu zelf mogen spelen in een PEC Zwolle tenue, geeft de jongens een enorme stimulans!

Samenwerkingspartners: St. Life Goals, Leger des Heils en het Oranjefonds

Artikel delen:
Reacties 9
  1. Wat leuk!! Begrijp ik hieruit eenzelfde iets als het straatvolleybaltoernooi tussen Westenholte en Stadshagen, maar nu voor ALLE Zwolse wijken?? En dan met voetbal, uiteraard…


    ⚠️ Meld

  2. ruim 40 jaar geleden werd er jaarlijks ook een competitie tussen de verschillende Zwolse wijken georganiseerd. Toendertijd voetbalde ik bij de Zeeheldenbuurt en na het Zwols kampioenschap werden wij in Arnhem 2e van Nederland. Moet er wel bij zeggen dat het elftal bijna geheel bestond uit de geselecteerde jeugd van P.E.C. en die waren toedertijd nauwelijk te verslaan.


    ⚠️ Meld

  3. Mooi initiatief…jammer alleen dat het alleen voor de jeugd is en hetzelfde niet wordt ge-organiseerd voor de volwassenen.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.