Wijthmen vreest vandalisme in pand “de Kubus”

Basisschool “de Kubus” in Wijthmen is met ingang van 21 mei jl. verplaatst  naar het nieuwe Cultuurhuis in Wijthmen. Het gebouw staat sinds die tijd leeg.

De bewoners van Wijthmen en ook de vertegenwoordigers van de RK-kerk en de gebruikers van het parochiehuis vragen zich af wat met de vrijkomende gebouwen gaat gebeuren. Men is momenteel bezorgd over het gevaar van vandalisme en als gevolg daarvan eventuele onveilige situaties. De CDA- fractie in Zwolle heeft hierover een aantal modelinge vragen voor de komende raadsvergadering.

1.       Weet het college al wat de bestemming van de vrijkomende gebouwen wordt?

2.      Zo niet, is het college bereid om over de bestemming van deze gebouwen in overleg te gaan met Plaatselijkbelang van Wijthmen en vertegenwoordigers van de RK- kerk?

3.      Mocht er al wel een bestemming voor het oude schoolgebouw zijn gevonden:

·        Is dit dan wel gebeurd in overleg met eerder genoemde partijen?

·        Om welke bestemming gaat het dan en wanneer zal e.e.a. plaatsvinden?

4.      Welke maatregelen worden er genomen om eventueel vandalisme, etc.,  gedurende de tijd dat deze gebouwen leeg staan, tegen te gaan?

Namens de CDA fractie

Martien van Gurp

Artikel delen:

Reageer