Statenlid Buursink: geen zicht op NS Station Zwolle-Zuid

Zwolle – PvdA Statenlid Dick Buursink is in de pen geklommen en heeft een prikkelende brief geschreven aan het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel. In die brief formuleert hij een fiks aantal vragen over het proces met betrekking tot het onderzoek naar nieuwe stations in Overijssel, onder andere naar aanleiding van een ‘Burgerinitiatief Station Zwolle-Zuid’ in 2008. Buursink constateert dat nu de herinrichting van het station Zwolle in volle gang is, er duidelijkheid moet komen over een aantal nog openstaande vragen.

31-07-2012_plaatsen_tunneldelen_station_zwolle_04.jpg

Het verhaal gaat terug naar het verkennend onderzoek in 2009 van de provincie naar nieuwe stations in Overijssel. Daaruit bleek dat de uitkomst positief was voor nieuw station in Zwolle-Zuid. In 2010 zou er een vervolgonderzoek plaatsvinden. “Daarna een jaar van een oorverdovende stilte”, schrijft Buursink. Daarom is hij in de dossiers gedoken en stelt dat er meer vragen gesteld zijn dan beantwoord. Die lacune vult hij nu op door een nieuwe serie vragen op te stellen over dit onderwerp. Elf vragen in totaal, waarvan de laatste het College vraagt of het bereid is om Provinciale Staten alsnog volledig te informeren over de eerder toegezegde vervolgonderzoeken en de actuele stand van zaken omtrent het station Zwolle-Zuid.

Na vier jaar nog geen concrete voortgang

De eerste vraag: “Herinnert u zich het Burgerinitiatief Station Zwolle-Zuid uit het jaar 2008, het mede daarop volgende rapport ’Nieuwe Stations in Overijssel’ en de begeleidende College-brief ‘Onderzoek nieuwe treinstations’?” Vervolgvraag: “Waarom refereert u niet aan dit voortraject en toegezegd vervolgonderzoek en beperkt u zich tot verwijzingen naar Rijk, ProRail/NS? Waarom is er door Gedeputeerde Staten niets gemeld over station Zwolle-Zuid. Dit was immers toegezegd en was onderdeel van hetzelfde vervolgonderzoek. Vindt u”, vraagt Buursink, “het acceptabel dat er vier jaar na het Burgerinitiatief nog steeds geen concrete voortgang is?”

Het Statenlid vraagt aan GS of het waar is dat door de wijzigingen op het station Zwolle er nu geen perronruimte meer is voor een sprinterdienst Zwolle-Deventer. En hij vraagt of het waar is dat de vrije ruimte voor een extra zijperron aan de zuidzijde van het station reeds vergeven is voor het nieuwe busstation. En besluit met de vraag of dit strategische knelpunt nog te corrigeren is. “En zo ja, hoe?” Dick Buursink realiseert zich dat beantwoording van zijn vragen de nodige tijd zal kosten. "Ik besef dat in de vakantietijd de beantwoording iets langer kan duren”, schrijft hij in zijn brief aan het College van Gedeputeerde Staten.

Artikel delen:
Reacties 14
 1. kan me nog goed herinneren dat mensen zich verbaasden over dat er maar geen station kwam in Zuid. Nu zet iemand zich er voor in en komen er dit soort reacties. Ik woon helemaal niet in de buurt en heb er dan ook helemaal geen belang bij. Maar ik vind het niet gek dat iemand dit uit de kast haalt. Hij doet er tenminste iets mee, al gaat het alleen maar om het feit dat er over sommige dingen gewoon niet meer gesproken wordt.


  ⚠️ Meld

 2. komt het station bij de Veerallee dan ook terug, en ook een station bij Stadshagen of Westenholte??? man wees blij met de uitbreiding van het station, met de bus kun je van uit elke wijk naar het station komen, niet mekkeren over andere wijk stations


  ⚠️ Meld

 3. op de hoek van de Oldeneelallee/Ministerlaan bij de overweg wordt al jaren hiervoor een stuk grond vrijgehouden, laat maar komen dus.

  @ Ans, als de tramlijn er komt richting Kampen zouden er ook 2 stations bij Stadshagen/Westenholte komen


  ⚠️ Meld

 4. @Dûûker10: Oldeneelallee/Ministerlaan ligt me wel erg dicht op het bestaande station. Een station voor Zwolle Zuid lijkt me nuttig maar dan wel wat meer aan de rand van de wijk.


  ⚠️ Meld

 5. Wat mij betreft wel een NS station bij het winkelcentrum in zuid (scheelt ook in drukte rond Zwolle CS, o.a. fietsenbende), ga uit van groeiend aantal OV reizigers, een sprinter tussen Zwolle en Deventer en dan de intercity niet meer laten stoppen in Wijhe en Olst. Deze intercity (naar Roosendaal) stopt nu gelukkig ook niet in div. dergelijke plaatsen in Gelderland en Brabant.
  Misschien is station bij Windesheim/Greijdanus ook wel goed idee, zou iig de huidige enorme voetgangersstroom door de wijk oplossen.


  ⚠️ Meld

 6. Ik heb ook de optie gehoord om de lijn kampen-zwolle in toekomstige vorm naar Zuid door te trekken?? Dat zou voor iedereen een prachtige oplossing zijn…


  ⚠️ Meld

 7. Om station Zwolle Zuid mogelijk te maken, zullen er nogal wat dingen moeten veranderen.
  De huidige dienstregeling maakt een extra stop van de intercity Zwolle-Roosendaal niet mogelijk.
  Gevolg is dat er een sprinter tussen Zwolle en Deventer moet gaan rijden (en de intercity niet meer zal stoppen in Wijhe en Olst) ; mogelijk dat de sprinter Nijmegen-Zutphen dan kan worden doorgetrokken naar Zwolle.
  Om dit mogelijk te maken zal het traject Olst-Deventer moeten worden voorzien van dubbelspoor, want dat traject is nog altijd enkelsporig.

  Kortom: Er zitten nogal wat haken en ogen aan een station in Zwolle Zuid.


  ⚠️ Meld

 8. het gaat niet om het station-zuid, maar om Buursink: hij is niet tevreden over de beantwoording op vragen in het verleden, want binnenkort zijn er weer verkiezingen….


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.