RIBW en De Bres bundelen krachten

Zwolle – RIBW IJssel-Vecht en inloophuis De Bres gaan dinsdag 28 augustus van start met een gezamenlijk activiteitenprogramma voor de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. De locatie voor de activiteiten is inloophuis De Bres aan de Heiligeweg 1 (schuin tegenover theater De Spiegel). Met het programma in de ochtenduren versterken de organisaties de keten-samenwerking op wijkniveau; de binnenstad van Zwolle.  

bres.jpg

Op de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend vinden er in De Bres van 9.30 tot 12.30 uur diverse activiteiten plaats. Belangstellenden kunnen aansluiten bij de fotogroep, computerles of meedoen aan een creatieve activiteit. Op de donderdag wordt er gewandeld.

Lunch en inloopmiddag Aan het einde van de ochtend is het mogelijk om tussen 12.30 en 13.00 uur te lunchen met soep, brood en melk (kosten 1,25 per persoon). Aansluitend, vanaf 13.00 uur, start de bekende inloopmiddag bij De Bres, tot 16.30 uur. Ontmoeting en contacten tussen bezoekers worden hierbij aangemoedigd, om het informele netwerk te versterken. Activiteiten, lunch en inloop zijn toegankelijk voor diverse doelgroepen waaronder ook buurtbewoners, om de integratie te bevorderen. Sociale activering De RIBW richt zich al lange tijd op het wijkgericht werken, waarbij alle mogelijkheden in de wijk worden verkend. De samenwerking levert een meerwaarde op voor de bezoekers als het gaat om sociale activering en het vergroten van het maatschappelijk steunsysteem. In maart 2012 tekenden RIBW IJssel-Vecht en De Bres ook een intentieovereenkomst voor samenwerking. Inloophuis De Bres is een kleine vrijwilligersorganisatie die al ruim tien jaar laagdrempelige gastvrijheid biedt in de vorm van inloopmiddagen van maandag tot en met vrijdag en de eerste zondag van elke maand. Ook biedt De Bres bijzondere activiteiten tijdens feestdagen. www.debreszwolle.nl De RIBW IJssel-Vecht is onderdeel van de RIBW Groep Overijssel en biedt begeleiding aan mensen met een psychiatrische of psychosociale beperking die om verschillende redenen niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. www.ribwijsselvecht.nl

Artikel delen: