Zwolle stopt met gescheiden inzameling

Zwolle – Zwolle stopt per 1 september met de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. De reden hiervoor is dat de recyclefabriek, waar de verschillende grondstoffen uit de luiers werden gesplitst, failliet is gegaan. Daardoor kunnen luiers niet meer volledig gerecycled worden en is het milieuvoordeel van gescheiden inzameling verdwenen.Toen Zwolle in 2007 begon met de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal, was het mogelijk om de verschillende grondstoffen hieruit te halen en opnieuw te gebruiken. Dit gebeurde in de enige recyclefabriek in Nederland, Knowaste in Arnhem. Daar werden het papier en plastic gerecycled en werd de overgebleven ontlasting gecomposteerd. De gescheiden inzameling was daarmee beter voor het milieu dan het alternatief, namelijk het verbranden van dit afval.
De fabriek in Arnhem is echter failliet gegaan en gesloten. In de hoop dat hier een nieuw initiatief voor in de plaats zou komen en is de gescheiden inzameling doorgegaan bij een ander bedrijf. Daar werden de luiers vergist samen met het GFT-afval. Het milieuvoordeel van deze vorm van verwerking is echter veel lager. Helaas is er op dit moment nog geen zicht op een nieuw, passend initiatief om luiers en incontinentiemateriaal weer volledig te recyclen. Vanwege het verdwijnen van de milieuvoordelen en het feit dat de gescheiden inzameling geen financiële voordelen met zich meebrengt, is besloten de inzameling stop te zetten. Maar natuurlijk blijven de gemeente en ROVA de ontwikkelingen en mogelijkheden voor het recyclen van luiers goed in de gaten houden.

Gemeentelijk Grondstoffenplan De beslissing de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal stop te zetten maakt deel uit van een groter pakket aan maatregelen die zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Grondstoffenplan voor de periode 2012-2016. Met alle maatregelen in dit plan streeft Zwolle naar een afvalloze samenleving waarin op een duurzame manier afval wordt ingezameld en tegelijkertijd de kosten in de hand worden gehouden. Luiers en incontinentiemateriaal weer bij restafval De inzamellocaties (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) zijn door middel van een brief op de hoogte gebracht. De eerste week van september worden de containers bij de inzamelpunten opgehaald. Vanaf dat moment kunnen inwoners hun luiers en incontinentiemateriaal weer bij het restafval doen.

Artikel delen:

Reageer