Speerpunten voor mobiliteitsvisie Zwolle

De gemeente werkt aan een nieuwe mobiliteitsvisie. Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om vijf prioriteiten vast te stellen. Deze worden vervolgens uitgewerkt in de mobiliteitsvisie.

De vijf prioriteiten zijn onder meer het resultaat van twee workshops die eerder dit jaar zijn gehouden, één met maatschappelijke organisaties, andere overheden en belangengroepen, en één met de gemeenteraad. Lees verder…

Voorgesteld wordt om de volgende speerpunten in de Mobiliteitsvisie uit te werken:

·         De gemeente Zwolle zoekt nadrukkelijk samenwerking met regionale partners zoals provincie, buurgemeentes, belangenorganisaties en met marktpartijen zoals vervoerbedrijven en treedt daarbij op als regisseur.

·         De gemeente Zwolle kiest ervoor om ten aanzien van de bereikbaarheid verschillende doelstellingen te hanteren voor het hoofdwegennet en het overige wegennet. De capaciteit van het hoofwegennet wordt afgestemd op het spitsuur terwijl voor de overige wegen de gemiddelde verkeersdrukte overdag leidend is. De bereikbaarheid van de belangrijke economische centra heeft prioriteit.

·         De Gemeente Zwolle gaat fors inzetten op mobiliteitsmanagement. Dit houdt in dat de negatieve invloed van de mobiliteitsgroei wordt verminderd door een goede organisatie en afstemming van vraag en aanbod van vervoer bijvoorbeeld op bedrijvenlocaties.

·         De gemeente Zwolle gaat samen met de regionale partners investeren om het fietsverkeer op afstanden boven 5 km (Dalfsen, Heino, Hattem, Kampen, e.d.) te vergroten. Daarnaast wordt geïnvesteerd om het parkeren van fietsen bij overstappunten en in de binnenstad te verbeteren. Het bestaande gemeentelijke fietsbeleid wordt voortgezet.

·         De Gemeente Zwolle gaat als partner van de provincie Overijssel een actieve rol spelen om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren als alternatief voor de auto. In Zwolle wordt in vergelijking met andere steden met meer dan 100.000 inwoners, weinig gebruik gemaakt van het openbaar vervoer.

Workshops

Er zijn twee workshops georganiseerd om samen met belanghebbenden en raadsleden tot een goed voorstel voor de prioriteitsstelling te komen. Op 8 maart jl. was er een workshop met vertegenwoordigers van belangengroepen, maatschappelijke organisaties en andere overheden, ondernemingen en vervoersbedrijven. Op 16 april vond een tweede workshop plaats met leden van de commissie Werk. De uitkomsten van de workshops liggen mede op basis van het huidige voorstel.

Proces

De Mobiliteitsvisie wordt de opvolger van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) dat uit 2001 stamt. De Mobiliteitsvisie gaat niet in op de infrastructurele kant van mobiliteit of op de verkeersveiligheid. Die in andere processen of documenten worden behandeld. In de Mobiliteitsvisie krijgen de speerpunten meer aandacht dan andere onderdelen van beleid en de speerpunten zullen nadrukkelijk in de bijbehorende uitvoeringsagenda aan de orde komen. Naar verwachting zal de uitgewerkte Mobiliteitsvisie uiterlijk in februari 2008 aan de raad worden aangeboden.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. De Gemeente Zwolle gaat als partner van de provincie Overijssel een actieve rol spelen om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren als alternatief voor de auto. In Zwolle wordt in vergelijking met andere steden met meer dan 100.000 inwoners, weinig gebruik gemaakt van het openbaar vervoer.

  Dat komt omdat de efficientie, aantrekkelijkheid ed altijd overschat wordt. Als ik naar m’n folks wil in Zuid, dan kost dat met de bus een uur, met de auto 20 minuten. Tel uit je winst.


  Maak melding

 2. Yep, maar ze hebben gelezen in een boekje dat het goed zou zijn om met de bus te gaan.
  Of ze hebben het gehoord tijdens de workshop. Hoor ik daar trouwens het woord “work”? 😉
  Ik snap dus ook niet dat mobiliteit los wordt gezien van de infrastructuur en veiligheid – deze zijn immers volledig aan elkaar verbonden! Wanneer gaat er iemand wakker worden die niet alleen verantwoordelijk IS voor het beleid, maar zich ook verantwoordelijk VOELT?


  Maak melding

Reageer