Nieuwbouw op locatie voormalig ABN AMRO kantoor

Voor de plek waar nu nog het voormalige ABN AMRO kantoor staat, aan de Prins Bernhardstraat in de wijk Veerallee, kan de planvorming van start gaan. Gemeente en ontwikkelaar Bouwfonds zijn het eens over de uitgangspunten voor de ontwikkeling van deze locatie. Het gaat om nieuwbouw van circa 150 tot 200 woningen en maximaal 10.000m2 kantoor.

Na een aantal jaren voorbereiding is er nu duidelijkheid over de herontwikkeling. Sinds eind december 2006 is Bouwfonds eigenaar van het complex. Gemeente en Bouwfonds willen binnen enkele jaren de gewenste ontwikkeling realiseren. Doel is om een goede woon- en werkomgeving te realiseren op deze plek. Bijzondere aandacht krijgt de communicatie met de buurt. Om de ontwikkeling van deze locatie tot een succes te maken worden bewoners uit de wijk vanaf het begin nauw betrokken bij de planvorming. Na de zomer wordt in samenspraak met bewoners en ontwikkelaar gewerkt aan een programma van eisen dat ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Resultaten van de eerste stap in het proces zijn naast een globaal Stedenbouwkundig Programma van Eisen, een planning van het proces en een intentieovereenkomst die de rollen van de partijen vastlegt.

Voor deze locatie is eerder een voorbereidingsbesluit genomen. Voor de herontwikkeling op deze locatie moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Een iets lagere woontoren lijkt mij wel leuk op deze plek. Samen met de IJsseltoren vormt hij dan een leuke poort van Zwolle.


    ⚠️ Meld

Reageer