Zwolle voert actief re-integratiebeleid

De gemeente Zwolle wil meer uitkeringsgerechtigden aan een betaalde baan helpen door het re-integratiebeleid aan te scherpen. Momenteel is slechts twintig tot dertig procent van de re-integratietrajecten succesvol. Door samen te werken met werkgevers in de stad en regio kunnen meer mensen aan werk geholpen worden. Ook specifiek doelgroepenbeleid kan het aantal mensen met een bijstandsuitkering terugbrengen.

Gemeentes zijn sinds 2004 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (Wwb). Een onderdeel daarvan is het re-integratiebeleid, dat de gemeente Zwolle in 2006 heeft geëvalueerd. Nu sluit slechts twintig tot dertig procent van de mensen een re-integratietraject met een positief resultaat af. Zij stromen bijvoorbeeld door naar een betaalde baan of een opleiding. Deze percentages komen overeen met landelijke cijfers. De gemeente Zwolle verwacht echter dat meer mensen aan werk geholpen kunnen worden als contacten met werkgevers en onderwijsinstellingen beter worden benut. Reden om het re-integratiebeleid aan te scherpen.

Kansen pakken

Zeker nu de arbeidsmarkt aantrekt, wil de gemeente kansen pakken. Om meer mensen met een bijstandsuitkering door te laten stromen naar een betaalde baan, worden samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met bedrijven, onderwijs-, zorg-, welzijns- en hulpverleningsinstellingen. Met deze partners wil de gemeente concrete afspraken maken om zowel op de korte als de lange termijn zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en houden. Ook wil de gemeente nog meer samenwerken met UWV en CWI.

De gemeente stemt haar re-integratiebeleid niet alleen beter af op de vraag van werkgevers, maar wil ook meer kijken naar de behoeften van de verschillende cliënten. Momenteel worden uitkeringsgerechtigden aan de onderkant van de arbeidsmarkt te weinig betrokken bij re-integratie. Om kansarmen kansrijker te maken gaat de gemeente gerichter re-integratietrajecten voor deze mensen inkopen. Want juist voor deze groep blijken de trajecten zinvol. Ook gaat de gemeente meer maatwerk bieden. Dat een individuele aanpak werkt, blijkt al uit de succesvolle ervaringen van het Werkloket en het Jongerenpunt.

De gemeente Zwolle heeft 115.000 inwoners en verstrekte eind maart dit jaar 2674 bijstandsuitkeringen. In 2006 is het aantal uitkeringsgerechtigden gedaald met 204 cliënten tot 2734, na een periode van stabilisatie in 2004 en 2005. Naar verwachting daalt het aantal uitkeringsgerechtigden eind dit jaar tot 2583. Uitgangspunt van de gemeente Zwolle is dat iedere burger recht heeft op een betaalde baan. In augustus 2007 start de gemeente de nieuwe aanbesteding rondom re-integratie.

Artikel delen:

Reageer