Maatregelen tegen vissterfte in Zwolle-Zuid

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland heeft in de afgelopen dagen een aantal meldingen van inwoners van Zwolle-Zuid binnengekregen over ‘vissen in problemen’. Ook zijn op enkele plaatsen dode vissen aangetroffen. Door het warme weer van de laatste week heeft het water hoge temperaturen en bevat het water minder zuurstof. Zeker op plaatsen met stilstaand en ondiep water.

vissterfte_zwolle-zuid.jpg

Het waterschap heeft inmiddels een aantal maatregelen getroffen die grootschalige vissterfte moeten voorkomen. Zo meten medewerkers van het waterschap op diverse locaties regelmatig de watertemperatuur die soms was opgelopen tot 23 ºC. Waar de temperatuur hoger is dan 20 ºC, wordt het zuurstofgehalte gemeten. Als dat te laag is, stopt het waterschap met maaiwerkzaamheden. Het maaien met een maaiboot veroorzaakt tijdelijk troebel water met minder zuurstof voor de vissen. De temperatuur van het water daalt slechts langzaam.

Ook voert het waterschap extra water aan uit de IJssel via het gemaal Katerveer. Deze doorspoeling blijft ook vandaag doorgaan zodat meer zuurstofrijk water in de sloten van Zwolle-Zuid stroomt. Via gemaal Markvoort wordt het minder zuurstofrijke water versneld afgevoerd naar de Soestwetering. Het waterschap ruimt eventuele dode vissen op.

Maaien blijft nodig

Het waterschap maait, ook in Zwolle-Zuid, de watergangen om te voorkomen dat deze dichtgroeien en er nog minder doorstroming kan plaatsvinden. Ook zijn ‘schone sloten’ nodig om water te kunnen afvoeren als er in korte tijd veel regen valt. En juist in deze tijd van het jaar komt dat nogal eens voor.

Hulp van burgers welkom

Waterschappen en gemeente zijn alert op het signaleren van dode dieren in het water en het opruimen hiervan. Een oplettende houding van burgers kan hieraan ook een bijdrage leveren. Treft u dode of zieke dieren aan in wateren, waarschuw dan uw gemeente of waterschap.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Wouter,

  Iets minder planten is niet erg nee.
  Maar als je ziet hoe er gemaaid word, blijft er niets over.
  Men is er bij het waterschap volgens mij niet helemaal meer goed bij.

  Men maait namelijk vlak nadat de sloten vol zitten met jonge dieren.
  En er word dan werkelijk alles weg gemaaid!!!
  Men is er niet op uit dat de sloten goed doorstromen, maar om het leven uit de sloot te krijgen.

  Het water stroomt ook wel tussen wat planten door die aan de zijde in het water staan.

  Tinus.

 2. In zuid (Ittersum) zijn ze momenteel aan het maaien.
  Alles was dichtgegroeid.

  Los van de visjes, als er iemand in het water valt is zwemmen m.i. onmogelijk met al die waterplanten.
  Dus misschien is het -maaien of verzuipen-?

 3. Even wat geruchten en onduidelijkheden uit de wereld halen.

  Dit heeft niets met bezuinigingen te maken. (Ik snap zelfs de link niet eens).

  Hier achter het huis is ook gemaaid (hier is dan de Burgemeester de Vos van Steenwijklaan). Ze maaien alleen het middenstuk, dus er blijft wel degelijk ook een deel aan planten staan.
  Het water is volgens mij (bijna) nergens dermate diep, dat een volwassen mens moet zwemmen om niet te verdrinken. “Wat dan als er een kind in valt?” Dan stap je het water in en haal je dat kind eruit! Dat hoort nu eenmaal bij wonen en leven in een waterrijke omgeving!

  Persoonlijk heb ik wel eens mijn twijfels bij het nut van het maaien. Het stuk bij ons achter het huis bijvoorbeeld loopt dood, dus veel doorstroming zal er niet komen. Bovendien heb ik andere doodlopende stukken gezien waar het water wel helder is en juist niet-doodlopende stukken waar het water niet helder is. Wel zie ik dat het waterschap de waterkwaliteit al jaren lang serieus neemt!
  Ik zou het zelf het mooiste vinden als ze de watergang achter ons huis een flinke stroming konden geven, maar je kunt niet alles hebben!

  Hopen dat de verkoeling van vandaag de vissen weer wat lucht geeft!

  En natuurlijk: niet gaan snoeken met dit weer!

Reageer