Windesheim presenteert RO bij ministerie

Zwolle/Den Haag – Op donderdag 23 augustus presenteerde de Christelijke Hogeschool Windesheim de Waardenkaart Ruimtelijke Ordening (RO) bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) in Den Haag. De Waardenkaart RO is een helder vormgegeven overzicht van 23 politieke waarden die belangrijk zijn voor ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling.

 

 windesheim_logo.gif

De Waardenkaart RO is het resultaat van een onderzoeksproject van het lectoraat Area Development van Windesheim, in samenwerking met De Argumentenfabriek en het ministerie van IenM. Het onderzoek, uitgevoerd door lector Willem Buunk en onderzoeker Marloes van der Weide, omvat een uitgebreid literatuuronderzoek naar onderliggende politieke waarden in meer dan tachtig documenten van politieke partijen, relevante beleidsdocumenten en vakliteratuur. Drie denksessies met politici en deskundigen werden gebruikt om de onderliggende politieke waarden aan te scherpen.

De Waardenkaart RO biedt een helder overzicht van de belangrijkste waarden op basis waarvan politici keuzes maken in de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. De waarden geven aan wat de politici ‘waardevol’ of ‘goed’ vinden in de ruimtelijke ordening en in de ingerichte ruimte. Achter elke waarde staat een korte uitleg. Voor het beleid en de vakwereld van de ruimtelijke ordening zijn politieke waarden als zorg, rechtvaardigheid, solidariteit, bescherming en groei goed herkenbaar. Uit het onderzoek blijkt dat politieke waarden als eigenheid en geborgenheid een rol kunnen spelen in ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. Dit zijn waarden die passen bij een gevoel van loyaliteit aan de eigen gemeenschap en trots op de eigen omgeving.

In het Nederlandse versnipperde politieke landschap is het vaak lastig om goede politieke en bestuurlijke besluiten te nemen over plannen, bouwprojecten en wetgeving. Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling, zeker als het gaat om omstreden bouwprojecten en vrees voor verrommeling van het landschap, staan de laatste jaren hoog op de politieke agenda. Dit blijkt

vaak lastig voor ambtenaren en adviseurs die gebieds- en beleidsprocessen en besluitvorming in goede banen moeten leiden. Zij hebben vaak te weinig inzicht in de variëteit aan visies van politieke partijen over ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. De Waardenkaart RO stelt hen in staat om deze variëteit van het versnipperde politieke landschap rond ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling te analyseren. Een beter inzicht in de variëteit aan partijpolitieke opvattingen en onderliggende politieke waarden draagt bij aan betere besluiten over plannen, projecten en wetgeving.

De Waardenkaart RO is vrij beschikbaar en te downloaden opwww.windesheim.nl/lectoraatareadevelopment. Het bijbehorende uitgebreide onderzoeksrapport is in voorbereiding en verschijnt in oktober.

Artikel delen:

Reageer