GroenLinks betwist reden ontruiming asielzoekers

Zwolle – De demonstratie van een grote groep Irakeze asielzoekers voor het gebouw van de IND in Zwolle is woensdagmiddag beëindigd. De locoburgemeester heeft hiervoor als argument dat de demonstratie niet is aangevraagd. GroenLinks vindt dit in strijd met het recht van demonstratie en is er niet van overtuigd dat er goed naar minder drastische alternatieven is gekeken. GL doet nu een verzoek tot interpellatie aan de voorzitter van de gemeenteraad,

21-08-2012_asielzoekers_in_gesprek_met_dhr_driesen_ind_06.jpg

Vanaf 20 augustus protesteerden in Zwolle een groep asielzoekers voor het gebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om hun standpunten kracht bij te zetten. Door de locoburgemeester werd donderdag 23 augustus besloten om de demonstratie te beëindigen. Het beëindigen van de demonstratie staat volgens GroenLinks op gespannen voet met artikel 9 van de Grondwet (uitgewerkt in de Wet Openbare Manifestaties) die het recht van demonstratie erkent.

Grondwet artikel 9

1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden

De demonstratie werd beëindigd met het argument dat de demonstratie niet was aangemeld. De locoburgemeester beroept zich hierbij op artikel 7 van Wet openbare manifestaties. Ons inziens wordt hier te makkelijk voorbijgegaan aan artikel 2 van de Wet openbare manifestaties, waarin beperkingen staan om een betoging te beeindigen.

Wet openbare manifestaties Artikel 2

De bij of krachtens de bepalingen uit deze paragraaf aan overheidsorganen gegeven bevoegdheden tot beperking van het recht tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging en het recht tot vergadering en betoging, kunnen slechts worden aangewend ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

De locoburgemeester kan een demonstratie slechts beëindigen in het belang van de openbare orde, het verkeer en de volksgezondheid. De locoburgemeester heeft daarbij wel de verplichting om verantwoording af te leggen en aannemelijk te maken dat de openbare orde of volksgezondheid in gevaar was.

De berichtgeving van de locoburgemeester en onze eigen waarneming maakt dat ons inziens onvoldoende aannemelijk. De vraag rijst dan ook of het optreden van de locoburgemeester gerechtvaardigd was. Daarnaast wijzen we erop dat de locoburgemeester in juridisch opzicht ook een andere beslissing had kunnen nemen. Het volgende artikel biedt hiertoe mogelijkheden:

Artikel 2.1.2. van de APV

De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in het eerste lid genoemde termijn verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen.

Het recht op demonstreren is een kernwaarde van onze Nederlandse democratie. Dat is hier van bijzonder belang, omdat het om een groep mensen gaat die vanuit een machteloze positie aandacht vraagt voor hun grieven en naar verbetering van de leefsituatie streeft.

Daarom stellen wij de portefeuillehouder de volgende vraag;

1. Bent u het met ons eens, gezien het bovenstaande, dat het door u genoemde hoofdmotief om de demonstratie te beëindigen op gespannen voet staat met een grondrecht, deze maatregel niet proportioneel is en dat ook de argumenten hiervoor onvoldoende zijn, dan wel onvoldoende zijn onderbouwd, om de demonstratie te beëindigen? Zo ja, welke consequenties verbindt u hier dan aan? Zo nee, welke dringende redenen voor de volksgezondheid, openbare orde en/of verkeer waren in het geding en welke alternatieven zijn overwogen en op welke grond afgevallen?

Artikel delen:
Reacties 16
 1. Er is geen reden om niet naar Irak terug te gaan.
  Men blijft uiteraard liever hier omdat het leven dan volledig gratis is.

  Ons zuur verdiende geld is inmiddels op…
  Iedereen moet hier aan mee betalen zowel de werkende mensen als de steuntrekkers.

  In Tanzania vroegen de straatarme mensen zelfs hoe ze naar NL konden lopen, hier is het leven immers totaal geregeld en hoef je er niks voor te doen..

  Ga jij ook even buiten de deur kijken, Kafka?

 2. HansV heb je niet gelezen waar het artkel over gaat? De Irakezen zijn gister niet teruggestuurd naar Irak hoor. Ze zijn van straat geveegd door de politie, in opdracht van de (loco)burgemeester. Ze zitten nu vast, zonder dat ze een misdaad hebben begaan. Het enige wat ze deden was demonstreren. Dat mag hier in Nederland. Er heeft zich hier een schending van mensenrechten voorgedaan, iets waar een politieke partij de aandacht nu op richt. Heel goed van GroenLinks dat zij dit doen!

 3. Ik heb die lui daar gezien, ze komen met niets hier heen.Maar als je kijkt wat ze hebben en allemaal van ons geld.

  Ze willen niet terug omdat ze dan geen luxe leven meer hebben, hier in Nederland krijgen ze alles op hun wenken bediend, zonder daar wat voor hoeven te doen.

  Hiervoor moeten wij hard ploeteren om rond te komen.
  Uiteraard mogen ze demonstreren, maar ook zij dienen zich aan de regels te houden, die hiervoor gelden.

 4. Pfff het is makkelijker naar beneden te schoppen als naar boven of niet? het is de overheid die er voor zorgt dat dat de zaken slecht geregeld zijn, maar laten we vooral asielzoekers de schuld geven van hun falend beleid.

 5. Deze mensen hebben een eerlijke kans gehad hier. In de tijd dat ze hier moesten wachten op uitsluitsel (wat waarschijnlijk veel te lang heeft geduurd, maar das weer een hele andere discussie) heeft de Nederlandse overheid ze voorzien van onderdak, kleding, eten en leefgeld. Als na onderzoek blijkt dat deze mensen terug kunnen naar Irak dan hebben ze zich daaraan te conformeren. Maar ondankbaar als ze zijn, gaan ze dan bij het IND voor de deur zitten. Mensen: regeld zijn regels. Dat geld voor mij, voor jullie en geloof het of niet ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

 6. Natuurlijk, maar als jij in die stituatie zat. Was jij dan "uit dankbaarheid" terug gegaan terwijl je kinderen hier wel een toekomst hebben?

 7. Bericht door paul, op 24 augustus 2012 om 10:26

  …regeld zijn regels…

  En daar gaat het GroenLinks nou ook precies om. Volgens hun heeft de gemeente zich niet aan de regels gehouden. Regels gelden ook voor bestuurders. Terecht dat ze daar vragen over stellen.

 8. Natuurlijk, maar als jij in die stituatie zat. Was jij dan "uit dankbaarheid" terug gegaan terwijl je kinderen hier wel een toekomst hebben?

  Dan loop je toch helemaal voorbij aan het feit dat je geprobeerd hebt een vergunning te krijgen om in Nederland te komen wonen en dat je deze vergunning niet gekregen hebt. Dat vind ik nou het beroerde: er wordt een oordeel uitgesproken en dan in een keer is het zielig. Zo werkt het niet hoor.

 9. @ Bernard,

  En dan?

  Met alle respect, ze mogen dat best aan de kaak stellen hoor, maar ik vraag me af wat daar uit zou moeten komen. Gaan ze zeggen: gaat u daar maar weer zitten…fijn he?

  Dat lijkt me niet. Deze mensen hebben helaas te horen gekregen dat er hier geen plek voor ze is. Hoe vervelend dat ook is. Bij het IND voor de deur gaan zitten gaat daar niets aan veranderen.

 10. De fractievoorzitter van de ChristenUnie, John van Boven op zijn weblog johnvanboven.com:

  Betogingen

  Deze week heeft het college een einde gemaakt aan de betogingen bij de IND. Dat roept bijna automatisch de vraag op, of het op deze manier moest. Daarvan getuigen ook de mondelinge vragen van de PvdA en het interpellatieverzoek van GroenLinks.
  Ik heb daarom de onderliggende wetten nog maar eens geraadpleegd. Niet om te kijken wie gelijk heeft, maar om te verkennen welke speelruimte de overheid heeft.

  In de Grondwet wordt het recht tot betogen erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet (artikel 9).
  In de wet openbare manifestaties is in de aanhef te lezen dat het nodig is, gelet op o.a. artikel 9, wettelijke bepalingen vast te stellen betreffende de uitoefening van het recht tot o.a. betoging.
  Er wordt dus een verband gelegd tussen de grondwet en de wet openbare manifestaties. Je kunt dat dus los van elkaar zien, maar altijd in samenhang.

  De wet openbare manifestaties kent een aantal bepalingen die gaan over het verbod op dan wel het beëindigen van een betoging.
  In de eerste plaats wordt gesteld dat de gemeente regels vaststelt per verordening waar zaken rond betogingen worden geregeld. De APV. Onze APV verplicht tot het 96 uur van te voren aanmelden van de te houden betoging. Daarnaast kan de burgemeester deze termijn bekorten.
  De artikelen 5 en 7 uit de wet openbare manifestaties laten zien dat er naast de redenen genoemd in artikel 2 (bescherming gezondheid, het belang van het verkeer, bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden) nog meer redenen kunnen zijn om een verbod te geven:
  – wanneer de kennisgeving niet tijdig is gedaan,
  – wanneer de vereiste gegevens niet tijdig zijn verstrekt en
  – wanneer in strijd wordt gehandeld met een voorschrift, beperking of aanwijzing.
  Dit betekent volgens mij dat een oordeel over de rechtmatigheid van het handelen van het college niet alleen gedaan kan worden op grond van artikel 2. De gronden in de artikelen 5 en 7 moeten worden meegenomen.

  verkenning.
  Het optreden van het college vindt zijn grond, aldus het persbericht, in het niet tijdig aanvragen van de betoging.
  Gelet op de omstandigheden vind ik dat argument te beperkt. Bovendien hadden de betogers, toen nog op het eigen terrein van de IND, geattendeerd kunnen worden op het risico verwezen te worden naar de openbare ruimte, met als direct gevolg dat een melding van betoging noodzakelijk is. Dan had het college gebruik kunnen maken van haar recht om de meldingstermijn te bekorten.

  Ik denk tegelijkertijd dat de praktijk weerbarstiger is, dan overwegingen na afloop op basis van wettelijke bepalingen. Ik ken de situatie niet. Ik weet ook niet in hoeverre de betogers aan het goede adres waren, gelet op rechtbankuitspraken.
  Ik kan me wel voorstellen, dat ze een statement wilden maken. Maar dan is het geen betoging meer en gelden dus de specifieke wettelijke bepalingen niet. Achteraf had het college wellicht een andere route kunnen kiezen. Maar dat is achteraf.

  Om de zaken goed duidelijk te krijgen lijkt het mij verstandig om het door GroenLinks aangevraagde interpellatiedebat te houden. Alleen dan kan klaarheid geschonken worden en blijft er niets hangen. Daar doen tegengestelde standpunten niets aan af.

 11. het is zielig dat er een oordeel uitgesproken wordt, maar er geen andere oplossing voor handen is waarbij deze mensen op straat terecht komen. leuk hoor zo'n beslissing, maar zo lang die mensen niet naar hun eigen land terug kunnen hebben wij ze hier. Dan kan je boos worden en allemaal rechtse enge ideeën er op los laten, maar veel verder dan dat kom je niet. Dit "probleem" is vele malen groter in andere europese landen en zo slecht hebben we het hier niet…

 12. Veel verder zullen we niet komen, mee eens!
  O.a. is NL wereldwijd bekend als luilekkerland waar alles gratis is.
  Draai dat maar eens terug..
  Het asielbeleid deugd natuurlijk ook niet maar aan de andere kant weet ik van een bij de IND werkende kennis dat er heel veel gelogen wordt en de (gratis) juristen helpen tijd te rekken.

  Het geld is meer dan op in NL, wordt alleen maar minder en dan mag je kiezen voor asielzoekers of oma in het verzorgingstehuis.
  (ofwel voor jezelf als je straks ouder en/of hulpbehoevend wordt)

Reageer