Motie van afkeuring voor wethouder Witbraad

De Swollwachtfractie in Zwolle dient bij de volgende gemeenteraadsvergadering een motie van afkeuring in tegen wethouder Witbraad. Volgens de partij weigert de wethouder te praten met bewoners van het Koewegje / Blekerswegje over de inrichting van hun straat.

Daarover zijn volgens de bewoners in verleden toezeggingen gedaan door een oud-wethouder. Swollwacht vraagt zich af waarom Witbraad niet ingaat op verschillende verzoeken van bewoners om een gesprek. De bewoners maken zich met name zorgen over de verkeersveiligheid in hun straat.

“Zoals u weet heb ik gisteren – namens de Swollwachtfractie – u getracht te attenderen op het feit dat u niet of slecht communiceert met partners en inwoners van onze stad. Hetgeen waar nu weer sprake van is (Zie bijlage) bevestigd nog maar eens, dat ik het weldegelijk bij het rechte eind heb”, schrijft Freddy Eikelboom namens Swollwacht.

“Aangezien ik gisteren niet de gelegenheid heb gekregen om u hiervoor ter verantwoording te roepen, zal ik tijdens de eerste komende raadsvergadering uw functioneren qua handelswijze  aan de orde brengen. Tevens zal ik u tijdens deze vergadering het signaal geven – middels een Motie van Afkeuring – dat ik uw handelswijze in de afgelopen maanden afkeurenswaardig acht. Voorts blijven de afspraken en het niet communiceren met de bewoners van het Koewegje / Blekerswegje aan de orde van de dag.”

Eikelboom: “Ik wil dan ook graag beantwoording – binnen de gestelde termijn van vier weken – op de volgende vragen:”

1. Wat is de reden dat gedane toezeggingen aan de bewoners, betreffende aanpassingen aan het Koewegje niet zijn nagekomen?

2. In hoeverre zullen de gedane toezeggingen aan de bewoners worden nagekomen?

3. Wat is de reden waarom u niet reageert op de door u ontvangen brieven van de bewoners van het Koewegje?

4. Kunt u aangeven waarom u niet in contact wenst te treden met de bewoners van het Koewegje?

5. Graag horen wij van u, wat u gaat ondernemen om het contact met de bewoners te herstellen c.q. te verbeteren. 

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

 

Bijlage 1:

Onderwerp: bestrating en aanpassingen project Koewegje/Blekerswegje grachtenpanden en woningen te Zwolle

Geachte Mevrouw Witbraad,

Het project grachtenpanden en woningen aan het Blekerswegje en Koewegje nadert met rasse schreden zijn eindafwerking, en nu rijst er bij de bewoners, welke soms al meer dan 30 jaar hier wonen, de vraag of de toezegging van de toenmalige wethouder Dhr. Kees Jan van Hasselt, over efficiënte aanpassing van het Koewegje qua bestrating, invulling openbare verlichting, sluiproute en verkeersveiligheid, daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Tijdens de voorstelling van het project is indertijd door de afgevaardigde van de gemeente Zwolle specifiek toegezegd dat het geheel in overleg met de bewoners zou worden besproken en er juist door de toen grote bezwaren van enorm verlies aan lichtinval etc. ernstig rekening gehouden zou worden met de wensen van de bewoners.

Het is een behoorlijk kinderrijke buurt geworden en de toenmalige voorzieningen van het speeltuintje en de openheid van de omgeving zijn allemaal ingeleverd voor de genoegens van de nieuwe bewoners.

Het zou prachtig zijn als u ons zou willen aanhoren over de bestrating incl. drempels voor een veiliger plekje voor kinderen, de lantaarnpalen zouden misschien weggehaald kunnen worden en vervangen door lantaarns aan de gevels van woningen aan de zgn. oude zijde van het Koewegje.

Heel graag willen de bewoners een ontmoedigingsbeleid betreffende de doorgang van pizzakoeriers en fietsers en auto’s, b.v. door chicanes in de straat te plaatsen, door 20 meter verder te rijden is men al op de Bagijnesingel en zou iedereen in het Koewegje wat veiliger over de stoep kunnen lopen en spelen.

Namens de bewoners van het Koewegje wil ik u vragen om op korte termijn tijdens een persoonlijk onderhoud met u onze wensen te mogen toelichten, ondanks mijn late reactie heb ik toch hoop dat deze niet al te ingrijpende aanpassingen met uw hulp gerealiseerd kunnen worden.

Met vriendelijk groet,

Henk Klompenmaker.

Bijlage 2:

Geachte Mevrouw Witbraad,

Al vanaf 2006 trachten de bewoners van het Koewegje gehoor bij u te vinden met betrekking tot de keiharde toezeggingen van Dhr. Kees-Jan van Hasselt, voormalig wethouder van de Gemeente Zwolle, betreffende diverse aanpassingen aan het Koewegje zoals:

 1. Verkeersveiligheid.
 2. Aanpassing bestrating
 3. Verlichting
 4. Ontmoedigingsmaatregelen m.b.t. doorgaand verkeer, fietsers en automobilisten.
 5. Compensatie voor inlevering woongenot.
 6. Mogelijk een veiliger spelen voor kinderen in de straat.

Hij gaf ten aanzien van alle bewoners, incl. de architecten en Ter Steege, die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van het project, de verzekering, dat de gemeente Zwolle er veel aan gelegen was, dit project voor IEDEREEN tot een mooi einde te brengen, waarbij in het bijzonder de bestaande bewoners gecompenseerd zouden worden m.b.t. de grote bezwaren van verlies van lichtinval en woongenot.

Ook de toekomstige bewoners en belanghebbenden waren getuige van de toezeggingen, welke indertijd zijn uitgesproken door de toenmalige wethouder.

Al deze zaken zijn indertijd door diverse bewoners onder uw aandacht gebracht, maar u schijnt het normaal te vinden niet te reageren op brieven van Dhr. Pestman en Dhr. Zieleman, zowel individueel als collectief.

Meerdere malen heb ik uw secretaresse gebeld met het verzoek teruggebeld te kunnen worden teneinde een afspraak met u te maken, maar ook daar wordt nooit op gereageerd.

Op 16 mei jl. heb ik u middels een E-mail gevraagd om een onderhoud, wederom nul op het rekest, u bent wat mij betreft, de toprepresentant” van de Gemeente Zwolle, en als bewoner van Zwolle ben ik trots op uw betrokkenheid in deze.

Zelfs tijdens het overleg ,,platvorm Bagijneweide” van 2 weken geleden, bent u door Mevr. Aukema, bewoonster van het Koewegje, nog eens extra geattendeerd op de problematiek Koewegje/Blekerswegje, en begrijp dan ook geen snars van

We zullen dan ook de publiciteit in deze zoeken en wat mij betreft geeft u alle correspondentie vast door aan uw opvolger, en mocht u een training communicatievaardigheden willen hebben, dan weet ik nog wel een mogelijkheid.

Deze mail is ook gericht aan Dhr. Van Dooremolen, die indertijd mij de toezegging deed u op de hoogte te zullen stellen van de wensen van de bewoners aan het Koewegje.

Een zeer teleurgestelde burger van Zwolle en bewoner van het Koewegje, die u, namens de bewoners, op uw verantwoordelijkheid wijst als wethouder van Zwolle.

,,Hoogachtend”

Henk Klompenmaker

Artikel delen:
Reacties 4
 1. ….Ja inderdaad,.. een ware volksvertegenwoordiger zou zich in de publieke arena moeten begeven… …en voor Zwolle op het internet is dat nu eenmaal dit log…..

  On topic: Dat blekersweg is al een doodlopende weg en nu moet ook het Koewegje zo worden ingericht dat er geen verkeer meer doorheen rijdt?…. ……dat klinkt wel goed, en dat wil ik ook wel in mijn straat… …maar liever heb ik dat we het Blekerswegje laten doorlopen tot de Turfmarkt, zodat in ieder geval de fietsers van dit stukje Zwolle kunnen genieten…..

  Ach ja,.. ik ben benieuwd of Mevrouw Witbraad het publieke debat durft aan te gaan ?©n ik hoop in ieder geval de buurtbewoners zich realiseren dat dit log een zeer goed platform is waar je stem tot recht kan komen

  Groet groet,.. R


  Maak melding

 2. triest dat een wethouder die het tenslotte aan de kiezers heeft te danken dat zij deze functie bekleed in de gemeenteraad niet met de kiezers waarvoor zij trouwens wethouder is in discussie wil gaan over een belofte die er is gedaan.Ik vind dat zij dan ook niet deze functie als wethouder voor de burgers van Zwolle in gemeenteraad mag ambieeren


  Maak melding

Reageer