De stad als gemeenschap in beweging

Zwolle – Vanaf 1 september komt Zwolle als gemeenschap in beweging. Uniek voor Nederland maar minder bijzonder voor Zwolle. Gemeenschap zit immers al

eeuwenlang in de genen van Zwolle. Verspreid over vijftien gemeenschapsgebieden over de hele stad, gekoppeld aan vijftien gemeenschapskringen, wordt er samenwerking gezocht. Zorg , cultuur,  ondernemers, scholen, welzijnsinstellingen, kerken, politiek, wijkbewoners met gemeente, ondersteund door partijen waar dat nodig is.

Afgelopen jaar zijn de fundamenten gelegd voor de vijftien gemeenschapskringen, daarnaast zij er gesprekken gevoerd met het management/directie van Vrijwilligerscentrale, RIBW, Frion(al in een vroeg stadium), Leger des Heils, City Centrum, Zwolle marketing, de gemeente Zwolle, Travers, Wijz, Hogeschool Windesheim, Gereformeerde Hogeschool, Landstede, VU, Hanze Hogeschool, Onderneemkracht, Focus en een kennismakingsgesprek met Odeon de Spiegel. De gemeenschapskringen zij een initiatief vanuit de kerken, vanuit het Diaconaal Platform Zwolle, maar ze willen beslist geen kerkelijke organisatie zijn.

Alle partijen die zijn benaderd staan open voor samenwerking en willen graag meedenken over locaties en over het versterken van de gemeenschap in de buurt, wijk en de stad. Dat is niet eenvoudig en daar heb je veel partijen bij nodig. Vandaar dat ook alle drie woningbouwcorperaties erbij betrokken worden. Bij de toekomstplannen voor het stadshart worden bewoners, ondernemers, horeca en cultuurinstellingen en onderwijs nadrukkelijk betrokken. Dat de stad en het centrum er anders uit zal gaan zien is zeker, de crisis vraagt om gemeenschap en creativiteit !

Motto vanuit de gemeenschap ; doe niet iets wat al gedaan wordt en doe samen iets wanneer dat zorgt voor een beter resultaat !

Artikel delen:

Reageer