Cibap en OCW bij de Raad van State

Zwolle – Op donderdag behandelde de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het hoger beroep van de minister van OCW tegen de uitspraak van de rechter om het besluit tot verlaging van de bekostiging van het Cibap ongegrond te verklaren.

In 2010 heeft de minister van OCW besloten de vastgestelde rijksbijdrage over het jaar 2010 aan Cibap met een bedrag van ruim € 950.000 te verlagen. Het Cibap had volgens OCW in het studiejaar 2008-2009 niet voldaan aan de 850 urennorm voor een tweetal opleidingen. Het betreft het volgens de Inspectie niet correct programmeren van een aantal uren in het Open Leer Centrum. Bovendien acht de Inspectie de informatiedeskundigen die de begeleiding verzorgden niet voldoende bevoegd. Het Cibap is tegen deze beslissing in beroep gegaan en de rechtbank Zwolle/Lelystad heeft dit beroep gegrond verklaard. Daarop heeft de minister beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechtbank.

Hoger Beroep

In dit hoger beroep stond de vraag centraal of de minister bij haar besluit tot verlaging van de rijksbijdrage de bevoegdheid had om de belangen van het Cibap hierbij te betrekken. Daarnaast is het de vraag of de minister moet onderzoeken of het besluit in evenredige verhouding staat tot het doel van dit besluit. Het Cibap heeft aangetoond dat door de inhouding van de bekostiging de kwaliteit van het onderwijs ernstig is aangetast. Zij heeft formatieve maatregelen moeten nemen, heeft verbouwactiviteiten moeten stoppen en is een forse lening aangegaan, waardoor de solvabiliteit is afgenomen. De minister stelde dat een tekort aan geprogrammeerde tijd op basis van de wet altijd leidt tot inhouding van de bekostiging. Wat de situatie van het Cibap geeft zij aan dat de continuïteit van de instelling niet in gevaar is gekomen en dat er dus geen sprake is van omstandigheden waarbij afgezien zou moeten worden van terugvordering. Zij geeft bovendien aan mee te willen werken aan een terugbetalingsregeling.

MBO raad

Gezien het belang voor de sector ondersteunt de MBO raad het Cibap actief bij deze procedure.

Besluit

De Raad van State heeft beide partijen gehoord en doet uitspraak binnen zes weken.

Artikel delen:

Reageer